Vad innebär löneoutsourcing?

Vad är löneoutsourcing och när passar det sig att använda sig av det? Vi tar upp vilka fördelar som finns och vad man bör tänka på när man överväger att outsourca löner.

Vad innebär löneoutsourcing?

Med löneoutsourcing menas att ett företag överlåter, utkontrakterar, lönehantering och administration av löner till ett annat företag eller bolag. När man överlåter lönehanteringen till ett företag som är experter på löner kan man vara säker på att det går rätt till och att alla löner betalas ut i rätt tid. Som företagare får man mer tid över till annat och behöver inte anställa ytterligare personal för lönehanteringen. Både tid och energi sparas genom att man kan lägga allt fokus på sin kärnverksamhet.

Varför ska man outsourca löner?

Det finns många anledningar till att använda sig av löneoutsourcing. En av de vanligaste är för att företaget växer eller har en stor andel flexibel personal. I sådana fall kan lönehanteringen vara svåröverskådlig eller komplex. Tiden det tar att arbeta med lönerna kan istället läggas på huvudverksamheten om man outsourcar lönehanteringen.

Om man inte är helt säker på om man besitter den kompetens eller kapacitet att hantera löner inom företaget kan det vara lönsamt att löneoutsourca. På så vis vet man att det blir rätt och riktigt gjort. Många företag har också en rörlig personalpool vilket gör att det blir ännu krångligare att hantera administration och löner. Då kan löneoutsourcing vara ett bra alternativ.

tjej upptäcker fördelar med löneoutsourcing
Happy business couple sharing private information

Vilka är fördelarna med löneoutsourcing?

Lönehantering kan vara komplicerat, särskilt om man har en flexibel personalpool eller om man har ett växande företag. Ett utomstående företag som är specialister på lönehantering och administrationen runt omkring kan då vara både ett tryggt och kostnadseffektivt alternativ. Att outsourca löner gör det också enkelt att skala upp och ned när det behövs. Fördelarna kan alltså ligga i kostnader, säkerhet, begränsningar att själva utöka avdelningen för ekonomi och löner samt att ett större fokus kan läggas på det man egentligen har som kärnverksamhet. Det är individuellt om fördelarna med outsourcing av löner överväger att hantera lönerna inom företaget. Läs mer om hur man går till väga för att betala ut löner hos Verksamt. 

Vad är kostnaderna för löneoutsourcing?

Det är inte lätt att säga på rak arm vad det kostar med löneoutsourcing. Det företag man anlitar kommer att ta betalt för lönehanteringen, men det skiljer sig i vad som ingår i de kostnaderna. Det finns kostnadsmässiga fördelar både med att själv hantera sina löner och att löneoutsourca. Allt beror på företagets förutsättningar och mål.

Löneoutsourca genom Cool Company

Att outsourca löner är ett smidigt sätt att optimera sin verksamhet. Genom att överlåta lönehanteringen till Cool Company kan man frigöra tid och resurser.  Cool Company tar fullt arbetsgivaransvar och man kan vara trygg i att lönerna betalas ut korrekt och i tid.

Räkna ut vad det kostar för företag direkt genom Företagskalkylatorn.
För mer information och en skräddarsydd plan, kontakta någon av våra säljare.