Vad kostar inhyrd personal?

Det är dags att ta in mer personal, men är det värt att hyra in personal eller är det bättre att anställa? Här hittar du information om vad inhyrd personal kostar och hur du kan tänka när du funderar på att anställa eller använda inhyrd personal.

Hyra in personal eller anställa?

Att det är dags att skala upp och utöka verksamheten är ett stort och roligt steg på företagsresan. Ofta för att ta nya kliv och växa behöver man även utöka personalstyrkan. Men vilket är det bästa och smidigaste sättet att göra det på? Man vill maximera utfallet av uppskalningen och lägga pengar på rätt saker. Frågan många ställer sig är hur man ska göra med ny personal. Vad kostar en anställd och vad kostar inhyrd personal?  Vad kan man förvänta sig av respektive?

Svaren på frågorna är inte lika enkla som frågorna, att bara stapla upp priserna ger ingen rättvis bild, utan flera parametrar behöver vägas in i bedömningen. Vi har sammanställt några bra frågor att ställa sig när man står inför en utökning av personalstyrkan.

När passar det att hyra in personal?

Det kan finnas flera olika anledningar till att behöva hyra in personal. Vissa företag har en flexibel verksamhet, andra behöver personal tillfälligt eller under en kortare period. Till att börja med kan inhyrd personal passa bra när det finns ett tillfälligt behov av extrapersonal, t.ex. som säsongspersonal eller när någon ordinarie är föräldraledig eller sjukskriven. Under ett tillfälligt projekt där extra kompetens behövs  är inhyrd personal också ett perfekt alternativ.

När passar det att anställa personal?

Att anställa passar de företag som har en långsiktig plan för framtiden och den anställdas arbetsuppgifter. När man anställer någon är förhoppningen från bådas sida att arbetet ska fortsätta. Det bör finnas en specifik roll för den anställde och arbetsuppgifterna bör fortlöpa under en längre period. Läs mer om vilka olika anställningsformer som finns.

Hur mycket tid har ni?

Ibland behöver rekrytering och onboarding av ny personal gå undan. Om man snabbt behöver förstärkning är det ofta att föredra att använda sig av inhyrd personal. Konsulter är generellt mer flexibla och är inte bundna till långa uppsägningstider som en anställd ofta är. Däremot om man är i behov av mer arbetskraft långsiktigt och arbetsbördan kommer vara liknande framöver kan det vara bättre att anställa.

Kundsupport

Hur lång tid behöver ni extra personal?

Beroende på hur länge ni behöver mer kompetens kan en anställning eller inhyrd personal vara mer fördelaktigt. Om det är mitt i en uppskalning eller utveckling av verksamheten, där arbetsbördan kommer plana ut på sikt, kan det vara värt att fundera ett extra varv på om ni behöver anställa eller inte. Rent praktiskt är det generellt smidigare att hyra in personal än att anställa. I många fall sitter en konsult på spetskompetens och erfarenhet som kan behövas under ett snabbt eller avancerat projekt. Samtidigt blir en anställd oftare en långvarig tillgång om kompetens behövs under en längre period.

Hur flexibla är ni?

Värt att väga in är också hur behovet av extrapersonal ser ut, är det ett projekt med tydlig start- och sluttid eller är tidsplanen något svävande? Om ni väljer att visstidsanställa någon med provanställning kan provanställningen löpa under max sex månader, sedan går den automatiskt över till en tillsvidareanställning. Inget nytt avtal behöver skrivas utan det sker automatiskt. Däremot om projektet går snabbare än tänkt, har en provanställning vanligtvis ingen uppsägningstid. Arbetsgivaren bör dock informera den anställde 14 dagar innan att provanställningen avslutas. Inhyrd personal, även kallad projektanställning, har ingen reglerad tidsbegränsning. Skulle projektet dra över på tiden kan ni på egen hand komma överens om förlängning.

Räkna ut kostnaderna snabbt

Vad kostar en anställd?

För att få bättre koll på vad det skulle kosta att anställa kan ni använda Verksamts kalkylator. Hos Verksamt finns det även ytterligare information om anställning och inhyrd personal om du vill veta ännu mer. Läs mer och räkna ut hos Verksamt.

Vad kostar inhyrd personal?

För att få koll på vad det kostar att låta Cool Company sköta er lönehantering istället för att anställa kan du använda företagskalkylatorn. Det går snabbt att räkna ut vilka kostnader som kan sparas genom att upplåta löneadministrationen till oss. Läs mer och räkna ut i företagskalkylatorn.

Det är svårt att på rak arm säga vad som är mest effektivt kostnadsmässigt. Det beror helt på era förutsättningar, framtidsplaner och mål med den framtida personalen. Det är en avvägning som behöver göras från fall till fall. På Cool Company kan vi skräddarsy och anpassa en lösning för just er. 
Kontakta oss för att komma fram till vad som skulle passa er verksamhet.