Faktura till lön – Räkna om faktura till lön med vår lönekalkylator

Fakturera lön – beräkna lön efter skatt

Du fakturerar SEK

Lön på ditt konto 4 804 SEK*

Du är:

Din ålder påverkar skatt och sociala avgifter. Du som är mellan 16-18 år omfattas av lägre arbetsgivaravgifter, vilket inte syns i kalkylatorn

Din nettolön
4 804 SEK*
Skatter, sociala
avgifter & tjänstepension
4 598 SEK
Cool Companys avgift (5.98%)
598 SEK

*) Räknaren ger dig ett estimat på ungefärlig lön av fakturerat belopp – en generell beräkning som inte inkluderar eventuella avvikande faktorer som kan påverka nettolönen. Läs mer om hur vi räknat

Cool Company är sedan 1 januari 2023 anslutna till kollektivavtal och avsätter därmed automatiskt 4,5 procent av ditt intjänade arvode till tjänstepension åt dig. Det kan vara bra att ha i åtanke när du sätter ditt pris mot din kund.

Den kompletta guiden: Så här mycket ska du fakturera som egenanställd

Det är inte alltid så lätt att bestämma vilket pris du ska ta som egenanställd. Genom att använda vår kalkylator kan du göra en beräkning utifrån vad du önskar få i bruttolön, alltså räkna ut lön efter skatt. Vår kalkylator tar hänsyn till sociala avgifter, semester och tjänstepension.

Full Length Portrait Of Electrician On Stepladder Installs Lighting To The Ceiling In Office

Vad får jag i lön och vad får jag ut efter skatt?

Att driva egen verksamhet och få lön som om du vore anställd – hur fungerar det? Hur mycket och vad ska jag fakturera? Och vad får jag i lön av det jag fakturerar? 

Du gör jobbet och bestämmer hur mycket det ska kosta – och du får ut ungefär hälften av den summan. Vad händer med pengarna på vägen? För dig som ny egenanställd är frågan “Vad får jag i lön?” eller “Vad vill jag ha i lön?” viktig att ställa dig. Det är ju summan du vill ha i lön du behöver utgå från när du beräknar vilket pris du ska sätta på dina tjänster till kunderna. Det du fakturerar blir inte det du får ut, du behöver kontrollera vad du får ut och räkna om faktura till lön.  

Cool Company hanterar och skickar ut fakturorna till kunderna som de egenanställda skickar in till oss. Vi bevakar och sköter påminnelserna också om det skulle behövas. Så fort kunden betalt fakturan och pengarna kommit in, betalar vi ut lönen.

I samband med det tar vi vår avgift på 5,98% samt arbetsgivaravgifter och skatt. Nettolönen, det vill säga det som kommer in på ditt konto, brukar bli ungefär hälften av den fakturerade summan.

Även om du är egenföretagare med f-skatt får du inte behålla mer pengar som lön. Skillnaden är att som egenföretagare måste du själv sköta bokföring och skatteinbetalningar, medan Cool Company gör jobbet åt dig när du är egenanställd.

Räkna ut lön efter skatt med lönekalkylatorn

Det du fakturerar till din kund är långt ifrån detsamma som det du kan ta ut i lön. I Sverige betalas avgifter och skatter enligt bestämda regler och lagar och Cool Company följer givetvis dem. Cool Company ser till att avgifterna betalas i rätt tid och vid rätt nivå. Vill du ha en närmare genomgång av skatterna och avgifterna hittar du det på vår sida Skatter och avgifter.

Distant education. Middle aged teacher giving online lesson via internet at home, social distance during quarantine, self-isolation, hybrid learning

Förklaring och antaganden:

1. Kalkylen baseras på sociala avgifter om 31,42 procent.
2. Hänsyn kan tas till att en lönetagares arbetsgivare betalar cirka 5 procent av lönen i tjänstepension. Detta är valbart i ovanstående kalkylator.
3. Hänsyn kan tas till semesterersättning om 12 procent av lönen. Detta är valbart i ovanstående kalkylator.
4. Tar ej hänsyn till att sociala avgifter kan variera beroende på ålder
5. Önskad bruttolön är exklusive semesterersättning.

Disclaimer: Vi reserverar oss för eventuella fel i ovanstående kalkyler. Dubbelkolla alltid antagande och bilda dig en egen uppfattning.

Från faktura till lön i fyra steg

1. Vår avgift

En del av beloppet på din faktura som inte syns på din lön är den avgift vi tar för att hantera all administration för dig. Du slipper alltså lägga tid och energi på skatter, moms och avgifter. Vår avgift är 5,98% av fakturavärdet.

2. Arbetsgivaravgifter

Ännu en del av beloppet dras till arbetsgivaravgifter.Det måste betalas för alla som arbetar och tar ut en lön i Sverige och uppgår till 31,42 procent. För dig som är född mellan 1956 och 1938 är arbetsgivaravgifterna lägre och uppgår till 10,21 procent.

3. Tjänstepension

Om du är mellan 25 och 67 år och egenanställd dras då även en summa för tjänstepension. Sedan 1 januari 2023 är vi anslutna till Säljarnas kollektivavtal och från din faktura avsätts 4,5 procent av ditt intjänade arvode till tjänstepension automatiskt åt dig.

4. Inkomstskatt

Sist men inte minst behöver du betala inkomstskatt på dina inkomster. Den betalas till den stad och kommun som du är bosatt i. Generellt ligger den på 30 procent.

Vad mer kan påverka min lön?

För en vanlig anställd finns det en del andra faktorer som kan påverka hur mycket pengar som i slutändan kommer in på kontot. Exempel på sådana faktorer kan vara reseersättningar, friskvård, traktamenten och utlägg som den anställde har gjort för företaget. Som egenanställd är det viktigt att du tar med allt detta när du fakturerar.

I Sverige har vi en rörlig inkomstskatt. Det betyder att du betalar olika mycket i skatt beroende på hur mycket du tjänar. Cool Company betalar vanligtvis in 30 % av din bruttolön, men i vissa fall kan det vara smart att betala in mer eller mindre. Detta gör vi om du ändrar din skattenyckel.

Här kan du läsa mer om skatt och sociala avgifter, och vilken skattnyckel du bör använda beroende på hur mycket du fakturerar.

 

Hur mycket måste jag fakturera?

Hur mycket behöver jag fakturera för att få ut si eller så mycket i lön? Vad får jag ut efter att skatter och avgifter dragits? Att tänka igenom hur mycket du behöver i lön och hur mycket du ska “fakturera lön”, dvs ta betalt för ditt arbete och kostnader, är viktiga steg på vägen att bli en egenanställd frilansare. Du kan i lugn och ro bestämma dig efter att du öppnat ett kostnadsfritt konto hos Cool Company. Hos oss betalar du ingenting förrän din kund betalat sin faktura och du tar ut lön.

Vi på Cool Company erbjuder en komplett lösning och sköter allt som rör lön för dig som egenanställd. Vi tar hand om allt pappersarbete, ser till att du har aktuella lönespecifikationer tillgängliga och att allt underlag kommer in till skattemyndigheten inför deklarationen. Du har alltid överblick över allt som rör din lön genom vårt speciella verktyg My Money i Dashboard. Som en ytterligare hjälp på vägen finns även verktyg som lön-kalkylator för att få extra bra koll. Du kan dessutom enkelt räkna ut ditt konsultarvode här!

Fakturera istället för lön

Det kanske inte är helt rättvist att säga fakturera istället för lön, men som frilansare får du betalda fakturor istället för att en arbetsgivare månadsvis betalar ut en lön. Ju fler betalda fakturor – desto mer pengar på kontot.

Skapa konto och frilansa utan pappersarbete

Vi gör det här tillsammans! Vi på Cool Company vill vara frilansarens, konsultens och extrajobbarens bästa vän. Därför kostar det inget att skapa ett konto hos oss. Du betalar oss när dina kunder betalar dig.