Resurser » Ekonomi » Fakturakalkylatorn

Fakturera lön – beräkna lön efter skatt

Du fakturerar SEK

Du får ut 5 008 SEK*

Du är:

Din ålder påverkar skatt och sociala avgifter

Din nettolön
5 008 SEK*
Skatter och sociala avgifter
4 394 SEK
Cool Companys avgift (5.98%)
598 SEK

*) Räknaren ger dig ett estimat på ungefärlig lön av fakturerat belopp – en generell beräkning som inte inkluderar eventuella avvikande faktorer som kan påverka nettolönen.

Den kompletta guiden: Så här mycket ska du fakturera som egenanställd

Det är inte alltid så lätt att bestämma vilket pris du ska ta som egenanställd. Genom att använda vår kalkylator kan du göra en beräkning utifrån vad du önskar få i bruttolön, alltså beräkna lön efter skatt. Vår kalkylator tar hänsyn till sociala avgifter, semester och tjänstepension.

Vad får jag i lön?

Att driva egen verksamhet och få lön som om du vore anställd – hur fungerar det? Och vad får jag i lön av det jag fakturerar?

Du gör jobbet och bestämmer hur mycket det ska kosta – och du får ut ungefär hälften av den summan. Vad händer med pengarna på vägen? För dig som ny egenanställd är frågan “Vad får jag i lön?” eller “Vad vill jag ha i lön?” viktig att ställa dig. Det är ju summan du vill ha i lön du behöver utgå från när du beräknar vilket pris du ska sätta på dina tjänster till kunderna.

Cool Company hanterar och skickar ut fakturorna till kunderna som de egenanställda skickar in till oss. Vi bevakar och sköter påminnelserna också om det skulle behövas. Så fort kunden betalt fakturan och pengarna kommit in, betalar vi ut lönen.

I samband med det tar vi vår avgift på 5,98% samt arbetsgivaravgifter och skatt. Nettolönen, det vill säga det som kommer in på ditt konto, brukar bli ungefär hälften av den fakturerade summan.

Även om du är egenföretagare med f-skatt får du inte behålla mer pengar som lön. Skillnaden är att som egenföretagare måste du själv sköta bokföring och skatteinbetalningar, medan Cool Company gör jobbet åt dig när du är egenanställd.

Storslagna idéer är inget som skrämmer entreprenören. Ju galnare desto bättre!
Räkna ut lön efter skatt

Räkna ut lön efter skatt

Det du fakturerar till din kund är långt ifrån detsamma som det du kan ta ut i lön. I Sverige betalas avgifter och skatter enligt bestämda regler och lagar och Cool Company följer givetvis dem. Cool Company ser till att avgifterna betalas i rätt tid och vid rätt nivå. Vill du ha en närmare genomgång av skatterna och avgifterna hittar du det på vår sida Skatter och avgifter.

Förklaring och antaganden:
1. Kalkylen baseras på sociala avgifter om 31,42 procent.
2. Hänsyn kan tas till att en lönetagares arbetsgivare betalar cirka 5 procent av lönen i tjänstepension. Detta är valbart i ovanstående kalkylator.
3. Hänsyn kan tas till semesterersättning om 12 procent av lönen. Detta är valbart i ovanstående kalkylator.
4. Tar ej hänsyn till att sociala avgifter kan variera beroende på ålder (exempelvis över 65 års ålder).
5. Önskad bruttolön är exklusive semesterersättning.

Disclaimer: Vi reserverar oss för eventuella fel i ovanstående kalkyler. Dubbelkolla alltid antagande och bilda dig en egen uppfattning.

Från faktura till lön i 3 steg

Här förklarar vi vad du bör ta hänsyn till när du ska räkna ut din lön efter skatt och även omvänt – hur du ska räkna ut skatt på lön.

1. Fakturerat belopp och avgift Cool Company.

Du gör ett jobb för 10 000 kronor, exklusive moms. Vi skickar en faktura till uppdragsgivaren, och tar 5.98 % av fakturerat belopp. Vår avgift baseras på fakturabeloppet innan momsen lagts på. Detta gör att din avgift blir lägre än om den hade baserats på fakturavärdet inklusive moms.

2. Arbetsgivaravgifter.

Från de 9 402 kronor som är kvar dras det lagstadgad arbetsgivaravgift.
I vårt exempel dras 23,91 % i sociala avgifter vilket motsvarar 31,42 % av bruttolönen. Det är den procentsats som gäller för alla mellan 18 och 65 år. Är du över 65 år blir de sociala avgifterna 16,36% av bruttolönen.

I vårt fall som utgår från 10 000 kronor skulle alltså arbetsgivaravgiften bli 2 248 kronor för alla mellan 18 och 65 år.
9 402 – 2248 = 7 154 kronor, vilket är lika med din bruttolön.

3. Inkomstskatt.

Från dessa 7 154 kronor ska det sedan dras inkomstskatt. Cool Company använder en fast skattesats istället för tabellskatt, som varierar från kommun till kommun. Denna skattesats är 30% om du inte väljer att ändra din skattenyckel, vilket motsvarar 2 146 kronor i vårt exempel.

7 154 – 2 146 = 5 008 kronor blir till slut din nettolön.

Vad mer kan påverka min lön?

För en vanlig anställd finns det en del andra faktorer som kan påverka hur mycket pengar som i slutändan kommer in på kontot. Exempel på sådana faktorer kan vara reseersättningar, friskvård, traktamenten och utlägg som den anställde har gjort för företaget. Som egenanställd är det viktigt att du tar med allt detta när du fakturerar.

I Sverige har vi en rörlig inkomstskatt. Det betyder att du betalar olika mycket i skatt beroende på hur mycket du tjänar. Cool Company betalar vanligtvis in 30 % av din bruttolön, men i vissa fall kan det vara smart att betala in mer eller mindre. Detta gör vi om du ändrar din skattenyckel.

Här kan du läsa mer om skatt och sociala avgifter, och vilken skattnyckel du bör använda beroende på hur mycket du fakturerar. 

Vad kan påverka min lön?
Storslagna idéer är inget som skrämmer entreprenören. Ju galnare desto bättre!

Hur mycket måste jag fakturera?

Att tänka igenom hur mycket du behöver i lön och hur mycket du ska “fakturera lön”, dvs ta betalt för ditt arbete och kostnader, är viktiga steg på vägen att bli en egenanställd frilansare. Du kan i lugn och ro bestämma dig efter att du öppnat ett kostnadsfritt konto hos Cool Company. Hos oss betalar du ingenting förrän din kund betalat sin faktura och du tar ut lön.

Vi på Cool Company erbjuder en komplett lösning och sköter allt som rör lön för dig som egenanställdVi tar hand om allt pappersarbete, ser till att du har aktuella lönespecifikationer tillgängliga och att allt underlag kommer in till skattemyndigheten inför deklarationen. Du har alltid överblick över allt som rör din lön genom vårt speciella verktyg My Money i Dashboard. Som en ytterligare hjälp på vägen finns även verktyg som lön-kalkylator för att få extra bra koll.

Vanliga frågor om faktura för lön

Hur mycket får jag efter skatt?

Som egenanställd behöver du ta hänsyn till både skatter och sociala avgifter samt vår avgift för att hantera din administration. Använd gärna vår lön-kalkylator längst upp på sidan för att räkna ut din lön efter skatt.

Hur mycket ska jag fakturera?

Du bestämmer själv hur få eller många uppdrag du tar dig an, och vilket pris du sätter på dina tjänster. Men kom ihåg de skatter och avgifter du är skyldig att betala när du prissätter ditt arbete.

Hur mycket ska jag fakturera för lön?

När du fakturerar dras procentuella summor för skatter och avgifter från den summa du fakturerar. Resterande summa är din lön. Läs mer på den här sidan för att få koll på skatter och avgifter.

Hur mycket ska jag fakturera för att ta ut lön?

Hur mycket du fakturerar är en överenskommelse mellan dig och din kund, men ha i åtanke när du uppger pris för din kund att skatter och sociala avgifter kommer att dras av från fakturan, och resterande del är din nettolön dvs din inkomst efter skatt.

En frilansare tar hand om sitt barn medan han arbetar hemifrån

Skapa konto och frilansa utan pappersarbete

Vi gör det här tillsammans! Vi på Cool Company vill vara frilansarens, konsultens och extrajobbarens bästa vän. Därför kostar det inget att skapa ett konto hos oss. Du betalar oss när dina kunder betalar dig.