Internationella betalningar till dina frilansare, konsulter och kreatörer

Planerar ni att expandera er verksamhet utomlands? Eller har ni hittat frilansande talanger utanför Sverige men vet inte hur ni ska kunna betala ut deras löner? Med Cool Company är det enkelt att betala ut arvoden eller löner till frilansare och konsulter utanför Sverige.

Portrait of smiling female woodworker in cabinet shop

Enkel utbetalning av arvoden internationellt

Betala ut arvoden och löner till frilansare utanför Sverige både smidigt och säkert med Cool Company. Om ni har frilansare eller konsulter inom de nordiska länderna eller i Storbritannien kan vi enkelt betala ut en nettolön till dem. Dessutom kan vi betala ut arvoden till frilansare och konsulter världen över. Det är smidigt, säkert och kostnadseffektivt!

Arbeta med frilansare världen över

Arbetsmarknaden har förändrats, mycket har digitaliserats, hela världen står öppen för oss och det gör att möjligheterna är fler än någonsin. Exempelvis finns det en hel värld av människor att arbeta med, kanske finns de bästa talangerna för er verksamhet utomlands.

På den nya tekniska och globaliserade arbetsmarknaden behöver företag vara smidiga och skalbara. Ett stort steg på den vägen är att hantera dina internationella utbetalningar med hjälp av Cool Company.

För många företag finns det flera anledningar men också fördelar med att arbeta med konsulter som inte är bosatta i Sverige. Även om själva arbetet har fördelar kan det innebära en hel del krångel, byråkrati och handpåläggning att utföra internationella utbetalningar till konsulter utomlands.

Det behöver inte sätta stopp för era möjligheter till att arbeta med människor internationellt. Cool Company hjälper till med utbetalning av löner till Storbritannien och länder inom Norden. Arvoden kan vi betala ut världen över. Vi har både kunskap och erfarenhet av att ta steget till nya marknader tillsammans med andra företag och är gärna med och underlättar för er på er expansionsresa. Lön och arvoden utanför Sverige – hur fungerar det?

I dagsläget är Cool Company verksamma i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Storbritannien. Om ni redan arbetar eller planerar att arbeta med konsulter där är steget med oss kort. I Norden och Storbritannien betalar vi enkelt ut löner, skattade och klara, till era frilansare eller konsulter. 

För länder utanför Norden och Storbritannien kan vi snabbt och smidigt betala ut arvoden till era frilansare, de får själv se till att sköta resten. Ni kan betala oss i SEK, så betalar vi dina frilansare i valfri valuta. 

Utbetalning av löner inom Norden och Storbritannien

  • Enkel och korrekt utbetalning av löner i Norden och Storbritannien
  • Hantering av skatter, sociala avgifter och övriga statliga avgifter
  • Trygga och försäkrade frilansare och konsulter

För era frilansare eller konsulter i Norden eller i Storbritannien kan Cool Company betala ut löner i en mängd olika valutor. Ni har konsulter som arbetar för er, ni betalar oss och därefter ser vi till att allt går rätt till och betalar ut lön till era konsulter. Säkert och smidigt!

Då vi har lokal kompetens i Storbritannien och alla nordiska länder kan vi enkelt se till att era konsulter hamnar under oss som egenanställda, har oss som arbetsgivare och får sina löner skattade och klara in på sitt lokala bankkonto. På vägen säkerställer vi att skatter, sociala avgifter och andra statliga avgifter blir korrekt hanterade.

Dessutom ser vi till att era frilansare eller konsulter omfattas av försäkringar i form av ansvar- olycksfall- och livförsäkring. Vi tar även hand om sjuklöner och annat som rör administrationen kring er arbetskraft, medan ni fokuserar på att utveckla er verksamhet och växa.

Utbetalning av arvoden utanför Norden och Storbritannien

Vi kan även betala ut arvoden till era frilansare eller konsulter utanför Norden och Storbritannien.

Era frilansare behöver ha ett eget företag eller själva kunna deklarera för sitt arvode utanför Norden eller Storbritannien. Vi assisterar och hjälper er med en säker och smidig utbetalning, frilansaren eller konsulten tar själv ansvar för att det går rätt till med skatter och avgifter.

Med oss kan ni skala av allt krångel. Vi har kompetens och erfarenhet av att hantera stora volymer av både konsulter och fakturor. Istället för att hålla koll på och betala massa fakturor samlar vi ihop det till en gruppfaktura som ni betalar, medan vi sköter resten.

Vill du veta mer?

Har du fler funderingar kring hur vi kan hjälpa till med internationella betalningar till dina frilansare eller konsulter? Kontakta oss så berättar vi mer!