Resurser » Ekonomi » Skatt » Allt om moms

Allt om moms

Moms

Alla företag måste betala moms, eller mervärdesskatt som det egentligen heter. Alla privatpersoner och företag betalar varor och tjänster inklusive moms. Här är det absolut viktigaste du måste tänka på när det gäller moms när du är egenanställd och fakturerar utan företag som privatperson:

I princip alla tjänster och varor är momsbelagda i Sverige. Momsen är en del av fakturans värde du inte kan räkna som dina pengar – de betalas alltid in till staten som skatt. När du fakturerar som egenanställd fakturerar du genom Cool Company och det är Cool Companys momsuppgifter som står angiven på fakturorna

 

 
Cool Company ansvarar för att betala in rätt momsbelopp till Skatteverket för hela sin verksamhet, inklusive den från alla egenanställdas fakturor. Som egenanställd behöver du inte göra någonting.

När du är egenanställd, fakturerar utan företag och plockar ut lön genom Cool Company kommer du i kontakt med moms vid två tillfällen: När du fakturerar då du anger dina priser exklusive moms.

När du hanterar kostnader för utlägg eller ersättningar för resor eller traktamente då du anger kostnaderna inklusive moms.

Moms när du gör faktura

Som egenanställd sätter du alltid ditt pris innan moms läggs till beloppet, det man brukar kalla pris exklusive moms. När du skickar fakturan till din kund, finns momsbeloppet redan med i fakturamallen som du använder i webbtjänsten. På så vis ser din kund hur mycket som är ditt pris och hur mycket som är moms. Kontrollera att du använder rätt momssats för dina tjänster eller produkter som du säljer. Du hittar mer information om olika momssatser för olika tjänster längre ner i den här guiden.

Momsen påverkar inte din vinst och är inte heller någon kostnad eller intäkt.

En frilansare är på väg hem på hennes cykel
En enskild näringsidkare matar sin hund medan han arbetar från sitt hemmakontor

Så räknar du ut utgående moms

Generellt läggs det på 25 procent moms till det belopp du fakturerar kunden för tjänsten du utfört. Det beräknas automatiskt när du använder Cool Companys webbtjänst, men om du vill kan du själv räkna ut det.
Du säljer exempelvis en tjänst för 1000 kronor till din kund. Momsen du ska lägga på är 25 procent. Det innebär 1000 multiplicerat med 0,25 = 250 kronor.

Så här kan det se ut på fakturan:
Tjänst 1000 kronor exklusive moms.
Moms 250 kronor
Att betala 1250 kronor inklusive moms.

Det totala beloppet som kunden betalar är alltså 1250 kronor där 250 kronor automatiskt går till moms och räknas inte som en intäkt. Din bruttointäkt är hela tiden 1000 kronor.

Moms när du gör utlägg

När du själv köper varor eller tjänster betalar du också moms, så kallad ingående moms. Som privatperson måste du alltid betala priset inklusive moms. Det här är exempelvis aktuellt när du har kostnader för att genomföra ditt uppdrag åt din kund. De kan vara utlägg för material, hyra av utrustning eller ersättning för resor och uppehälle. Du kan läsa mer om hur utlägg fungerar här och hur ersättning för resa och uppehälle här.

Cool Company hanterar och betalar in rätt momsbelopp när de har fått alla kvitton på dina inköp till din verksamhet. Som egenanställd behöver du inte göra något annat än att se till att lämna in godkända kvitton på kostnaderna.

En enskild näringsidkare dricker en kopp kaffe innan arbetsdagen börjar

Räkna ut moms-delen av ett belopp

Om du köper en vara eller tjänst där momsen inte är specificerad, kan du behöva räkna ut hur stor del av priset som består av moms.
För att räkna ut hur mycket momsen är kan du räkna så här:

Tjänsten kostar 1000 kronor inklusive moms. Momsen är 25 procent.

Du kan använda dig av vår lathund för att räkna ut moms baklänges:
Om momsen är 25 %, räkna då 20 % av priset.
Om momsen är 12 %, räkna då 10,71 % av priset.
Om momsen är 6 % räkna då 5,66 % av priset.

I vårt exempel: 1000 kronor inklusive moms multiplicerat med 0,20 = 200 kr. Momsen är alltså 200 kronor.

Här kan du få mer hjälp med att räkna ut momsen:

 

 

Undantag till 25% moms:

Vissa varor och tjänster har en annan moms än 25 procent. Här har vi listat några av de vanligaste varorna:

25% – de flesta varor och tjänster har en moms på 25 procent.

12% – hotell/restaurangtjänster och livsmedel. 

6% – persontransporter som taxi, buss och tåg, idrottsverksamhet, kulturevenemang och entréavgifter.

0% – utbildning (i vissa fall), sjukvård som t ex sjukgymnast, naprapat, kiropraktor och dietist. Gäller även för tandvård, omsorg, försäkringar och banktjänster.

Här kan du läsa mer om vilken moms du ska använda dig av: