Arbetsmiljö och försäkringar

Arbetsmiljö, vad kan du som frilansare förvänta dig när du tar uppdrag, och vilka skydd är viktiga att ha? Vi på Cool Company är måna om din arbetsmiljö och vi ser vi alltid till att du är rätt försäkrad för det arbete du ska utföra.

En enskild näringsidkare njuter av tid med hans två barn medan han arbetar hemifrån

Arbetsmiljö

Som egenanställd genom ett egenanställningsföretag gäller samma arbetsmiljöansvar som om du vore engagerad genom ett bemanningsföretag.

Du befinner dig i de flesta fall ute på uppdrag hos uppdragsgivaren eller av uppdragsgivaren anvisad plats. Det innebär att du i de fallen omfattas av dennes arbetsmiljöarbete när det är direkt knutet till uppdraget. Men så klart är det inte helt så enkelt, så om du vill lära dig mer kan du kika nedan.

For information regarding working environment in English, please contact our costumer support. 

Föranmäl uppdraget i god tid

När du föranmäler ditt uppdrag får du göra en riskbedömning, vilket är extra viktigt för dig som jobbar inom branscher med risker som t.ex. kemikalier, höga höjder eller liknande. Våra rutiner för riskbedömningen innebär att du behöver vara ute i god tid och föranmäla ditt uppdrag minst fem dagar innan det startar. Safety first 

Utbildningar om arbetsmiljö

För att du ska kunna ha så bra förutsättningar som möjligt att bedöma hur och vad du ska tänka på, ger vi dig här en länk till Arbetsmiljöverkets online-utbildningar. De rör flera av de vanligaste områdena.

Arbetsmiljöpolicy

Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete på Cool Company och har en skyddskommitté som bland annat planerar hur vi som företag kan förbättra arbetsmiljön för våra anställda. Vill du veta mer om vårt arbete avseende arbetsmiljö, läs vår arbetsmiljöpolicy.

Rutiner vid kris, olycka, diskriminering eller rehab

Inget vore tråkigare än om du blir utsatt för diskriminering, en krissituation eller om du kommer till skada i ditt arbete. Men om oturen ändå skulle vara framme är det viktigt att du vet hur du ska gå tillväga och exempelvis hur du ska gå till väg om du behöver anmäla en skada till oss. Vår jämställdhetspolicy, krishantering och första hjälpen policy samt våra rutiner finns därför samlade här under.

Cool Company har ett ansvar avseende arbetsanpassning och rehabilitering för sina anställda. Egenanställda som behöver hjälp med arbetsanpassning eller rehabilitering under sin anställning kan alltid kontakta Cool Company. Läs mer här om rutiner för olycka och rehabilitering

Cool Company har flera beredskapsrutiner som kan behöva beaktas i situationer som kräver krishantering och/eller första hjälpen. Läs vår policy här för krishantering och första hjälpen.

Du har ett eget ansvar att i förväg ta reda på vad ditt uppdrag omfattar och vilka förhållanden du ska utföra uppdrag under för att kartlägga eventuella risker. Om din kund har policys eller ger instruktioner om arbetsmiljö och hur du bör förhålla dig under uppdrag för att undvika att bli skadad så ska du självfallet följa dessa. Inför och under uppdraget ska du vara observant på eventuella risker och brister i arbetsmiljön och alltid rapportera identifierade eller eventuella brister till oss. Du kan antingen skicka ett mail till arbetsmiljo@coolcompany.se eller kontakta vår Kundsupport. Vi kan då utreda bristerna och kontakta uppdragsgivaren för att reda ut och lösa sådana frågor.

När du ska anlita en egenanställd är det flera saker du måste ha i åtanke som Kund. Följ vår guide så undviker du de vanligaste fallgroparna. När du ska anlita en egenanställd, får du inte glömma bort att det är ni som har hittat varandra och godkänt uppdragstiden och utförandet. Läs mer här om vad du bör tänka på när du anlitar egenanställda.

Försäkrad och trygg med trygghetspaketet

Försäkringar

Att ha rätt försäkring som egenanställd är många gånger avgörande när du som privatperson väljer och jämför vem du ska använda när du ska fakturera utan företag och f-skatt. Hos oss är det enkelt: när du föranmäler ett uppdrag till oss är du egenanställd genom oss, du uppträder under vårt organisationsnummer och vår f-skatt så det är nödvändigt (och bra) att du är försäkrad. För dig och för oss.

Hos Cool Company är du försäkrad dygnet runt när du är ute och arbetar. För våra personförsäkringar samarbetar vi med Movestic Liv & Pension. Försäkringarna gäller i Sverige, Norge och inom EU.

Din försäkring som alltid ingår är uppdelad i två huvuddelar – personförsäkring som skyddar dig som individ samt ansvarsförsäkring som skyddar dig om du skulle orsaka olycka eller skada när du är ute på uppdrag hos din kund.

För att läsa mer om vilka försäkringar som ingår i vår tjänst kan du kika nedan:

Olycksfallsförsäkringen TFO gäller om du skadar dig i jobbet eller om du skadar dig på väg till eller från jobbet. Den lämnar ersättning på upp till 30 prisbasbelopp för invaliditet (både medicinsk och ekonomisk invaliditet).

Olycksfallsförsäkringen omfattar också kostnader som uppstår i samband med skadan, till exempel kläder, resa till sjukhuset och kostnader för läkarbesök. Också kostnader för rehabilitering och hjälpmedel ingår plus för sveda och värk vid bestående men. Cool Companys olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt!

Den andra delen av personförsäkringen är Gruppliv (TGL- Tjänstegrupplivförsäkring) som är en livförsäkring med efterlevandeskydd.

Kombinationen av olycksfallsförsäkringen TFO tillsammans med grupplivförsäkringen TGL motsvarar det skydd som kollektivavtal ger.

Ansvarsförsäkring är en sakförsäkring. Den ger skydd och ersättning om något går sönder eller ett föremål skadas när du genomför uppdrag. Exempelvis att du lägger golv och tappar något så att golvet skadas eller förstörs, eller om du städar och välter en vas som går sönder.

Men ansvarsförsäkringen gäller inte enbart fysiska saker utan skyddar också vid så kallade förmögenhetsskador. Det är viktigt att vara medveten om när du jobbar som it-konsult eller som konsult inom ekonomi, bokföring, utbildning, marknadsföring och försäljning.

Förmögenhetsskador är benämningen på sådana skador som uppkommer om en it-konsult exempelvis programmerar så att kundens affärsverksamhet inte fungerar eller om en frilansande ekonom bokför så att kunden åsamkas skada.

Ingen ångest

Whistleblowing

Cool Company motsätter sig starkt all form av korruption, oacceptabelt uppförande vilket kan innefatta sexuella trakasserier, mobbning, eller på annat vis utnyttjande av människor.

Har du själv varit med om, eller hört något, som tyder på illegal eller oetisk verksamhet eller oetiskt uppförande?
Det kan handla om att arbete inte utförts i enlighet med avtal, villkor, policys eller lagar och föreskrifter.

Ensam är inte alltid stark, men tillsammans kan vi motverka detta och skapa ett tryggare arbetsliv.

Om du sett eller hört något som du misstänker bör anmälas, skicka gärna in det till oss på whistleblower@coolcompany.se

Självfallet behandlas dessa e-post under sekretess och med största diskretion.

Läs mer om våra övriga avtal, villkor och policys