Jobba som konsult

Det är många som funderar över hur det är att jobba som konsult. Friheten är det som lockar de flesta. De konsulter som är egenanställda genom Cool Company slipper dessutom all administration, och får även en hjälp på traven när det kommer till prissättning.

Workers in a small light industrial furniture factory specialising in wood joinery and carpentry

Vad är en konsult?

En konsult är en person som under en begränsad tid arbetar med ett uppdrag på ett företag där ett behov behöver fyllas. Personen är ofta egenanställd eller egenföretagare och hyr ut sig och sin kompetens till företag, alternativt arbetar personen på t.ex. ett konsultbolag och hyrs ut genom bolaget.

Vad gör en konsult?

Konsultens arbetsområde och kompetens kan variera brett. Men det är speciellt vanligt inom bland annat IT-branschen. Konsulten anlitas av företag som under en tid eller för ett speciellt projekt behöver konsultens kompetens. Det kan exempelvis handla om programmering eller utveckling av en ny teknisk tjänst. Men det egentliga svaret på frågan Vad gör en konsult? Är svaret anlitas på uppdragsbasis för sin kompetens.

Vad tjänar en konsult?

Att jobba som konsult är varierande och innebär att du periodvis jobbar för ett företag i taget. Ofta handlar det om att du som konsult besitter en specifik kompetens som saknas i ett företag, eller om att du kan hjälpa ett företag att ro ett specifikt projekt i hamn genom den expertis du besitter inom ett visst ämne. Det är viktigt att du som konsult vågar ta rätt betalt för dina uppdrag.

Känner du dig redo för att starta eget som konsult? Klicka på knappen nedan för att komma till vår lönebarometer, som kan hjälpa dig att hitta rätt prisnivå för de tjänster du erbjuder.

Hur är det att jobba som konsult?

Olika arbetsformer passar olika personer. Livet som konsult innebär oftast att du själv har frihet att välja de kunder och uppdrag du vill arbeta med, och en större påverkan över arbetstider än en tillsvidareanställd.

Livet är mer flexibelt, men det är samtidigt upp till konsulten att hitta kunder och skapa sina egna förutsättningar. Hos många företag är konsulten en efterlängtad kompetens när han eller hon väl är på plats, och många konsultuppdrag sträcker sig under längre perioder. Vilket gör att konsultlivet på flera sätt för med sig fördelarna som en tillsvidareanställning innebär, som t.ex. kollegor.

Hur väljer man – vara konsult eller anställd?

Har man inte koll på skillnaderna kan det vara svårt att välja vad som passar en bäst, att vara anställd eller starta eget som konsult. Självklart finns det fördelar med båda, det gäller att klura ut vad som passar en bäst. 

En konsult är generellt friare än en anställd, det går snabbare att byta uppdrag, men det kan också kännas mindre tryggt om man är van vid att vara anställd. Möjligheten att vara flexibel och att kunna välja sina uppdrag är det som kanske lockar flest till att bli konsult. För andra är det variationen som det innebär, både när det kommer till arbetsuppgifter men också att inte vara på samma plats hela tiden. Det finns stora möjligheter att bygga upp ett brett kontaktnät och att bredda sina kompetenser.

Som konsult har man generellt korta uppdrag och om man har ett längre projekt har man i regel kortare uppsägningstid än anställda. Semestern skiljer också mellan anställda från konsulter. De som är anställda har generellt 25 semesterdagar, medan konsulter är mer fria i att bestämma när de har semester.  Däremot får en konsult vanligtvis inte betald semester.

Läs mer om hur Skatteverket skriver om att jobba som egenanställd.

Vilka fördelar finns det med att jobba som konsult?

  • Frihet och flexibilitet. När man pratar om fördelar med livet som konsult är det omöjligt att inte nämna friheten som kommer med jobbet. Generellt har man stor frihet att välja över sitt sin tid och vad man väljer att göra. Det kan underlätta en hel del för att balansera arbete och privatliv.
  • Öka din lön! Det är ingen hemlighet är man som konsult byter arbete och arbetsplats har man möjlighet att höja sitt arvode och förhandla sig till en bättre lön.
  • Variation och utmaningar. Som konsult får man ofta möjlighet att arbeta med olika projekt och kunder, vilket ger möjlighet att lära sig nya branscher och arbetsområden. Det är både stimulerande, utmanande och man får en bred kompetensbas inför framtiden.
  • Nätverksbyggande. Som konsult får man möjlighet att bygga upp ett brett nätverk av professionella kontakter. Genom att arbeta med olika företag och kunder kan man skapa värdefulla relationer som kan gynna karriären på lång sikt.


Vilka nackdelar finns det med att jobba som konsult?

  • Osäkerhet. Konsultarbete kan vara en osäker arbetsform, även om man har frihet i att välja vilka uppdrag man vill ta sig an, kan det hända att man står utan uppdrag under en period. Generellt är man anställd på kontrakt eller arbetar som frilansare, vilket innebär att det inte finns någon garanti för kontinuerligt arbete eller inkomst.
  • Anpassning till nya miljöer. Som konsult måste man ofta anpassa sig till olika företagskulturer, arbetsmetoder och dynamiker. Det kan vara utmanande att snabbt integrera sig i nya arbetsmiljöer och anpassa sig till olika förväntningar.
  • Avsaknad av anställningsförmåner. I vissa fall kan man som konsult sakna vissa anställningsförmåner som sjukförsäkring, pension eller betald semester. Det är viktigt att man har koll på hur upplägget ser ut och att man lägger undan en buffert för sådana saker på egen hand om det inte ingår där man jobbar.
  • Hantera administration och bokföring. Som konsult är man inte anställd utan man måste generellt hålla koll på sin administration och bokföring. Det finns många sätt att vara konsult på, går man genom ett konsultbolag eller är egenanställd slipper man oftast hantera all bokföring, medan de som har enskild firma eller aktiebolag behöver ha tungan rätt i mun.

Jobba smartare som konsult

Att i perioder jobba för olika företag kan vara utvecklande på många sätt, och du som konsult får, förutom en bred kunskap, också ett brett nätverk. Var inte rädd för att nyttja ditt nätverk – genom att knyta kontakter på olika företag finns goda möjligheter för fortsatta och nya uppdrag i framtiden.

Vi kan hjälpa dig som konsult med den administrativa delen som kommer till arbetet, så att du kan lägga din tid och energi på det du är bra på. Du kan lära dig mer om hur skapar ett nätverk som konsult – läs artikeln nedan!

Bli egen idag – jobba som egen konsult

Om att arbeta som konsult eller frilansare lockar, men du inte är helt redo för att ta hand om allt vad det innebär med skatter, moms och administration, vill vi slå ett slag för att vara egenanställd. För den som är nyfiken på att ta klivet från en tillsvidareanställning till att bli sin egen konsult är egenanställning ett smidigt alternativ. Det innebär i praktiken att man själv väljer de kunder och konsultuppdrag man vill, och sen fakturerar för den arbetade tiden utan att behöva starta ett eget företag. Så enkelt kan det vara att börja jobba som egen konsult! 

Inspireras av andra konsulter

För att få reda på hur det är att arbeta som konsult eller frilansare på riktigt är det bäst att fråga de som faktiskt redan gör det. Några av våra egenanställda har delat med sig av hur de arbetar och hur det är att fakturera som privatperson i My Cool Story. Läs, lär och inspireras av dem!

Skapa konto och fakturera som privatperson

Vi gör det här tillsammans! Vi på Cool Company vill vara frilansarens, konsultens och extrajobbarens bästa vän. Skapa konto och kom igång med faktureringen!