Resurser » Ekonomi » Lön » Anställning » Jobba som konsult

Jobba som konsult

Det är många som funderar över hur det är att jobba som konsult, och att jobba som egen konsult och därmed även själv fakturera som konsult. Friheten att kunna välja egna uppdrag lockar ofta, likaså att själv kunna påverka var och hur mycket man vill jobba. De konsulter som är egenanställda genom Cool Company slipper dessutom all administration, och får även en hjälp på traven när det kommer till prissättning.

Vad är en konsult?

En konsult är en person som under en begränsad tid arbetar med ett uppdrag på ett företag där ett behov behöver fyllas. Personen är ofta egenanställd eller egenföretagare och hyr ut sig och sin kompetens till företag, alternativt arbetar personen på t.ex. ett konsultbolag och hyrs ut genom bolaget.

Vad gör en konsult?

Konsultens arbetsområde och kompetens kan variera brett. Men det är speciellt vanligt inom bland annat IT-branschen. Konsulten anlitas av företag som under en tid eller för ett speciellt projekt behöver konsultens kompetens. Det kan exempelvis handla om programmering eller utveckling av en ny teknisk tjänst. Men det egentliga svaret på frågan Vad gör en konsult? Är svaret anlitas på uppdragsbasis för sin kompetens.

Vad tjänar en konsult?

Att jobba som konsult är varierande och innebär att du periodvis jobbar för ett företag i taget. Ofta handlar det om att du som konsult besitter en specifik kompetens som saknas i ett företag, eller om att du kan hjälpa ett företag att ro ett specifikt projekt i hamn genom den expertis du besitter inom ett visst ämne. Det är viktigt att du som konsult vågar ta rätt betalt för dina uppdrag. Klicka på knappen nedan för att komma till vår lönekalkylator, som kan hjälpa dig att hitta rätt prisnivå för de tjänster du erbjuder.

Hur är det att jobba som konsult?

Olika arbetsformer passar olika personer. Livet som konsult innebär oftast att du själv har frihet att välja de kunder och uppdrag du vill arbeta med, och en större påverkan över arbetstider än en tillsvidareanställd. Livet är mer flexibelt, men det är samtidigt upp till konsulten att hitta kunder och skapa sina egna förutsättningar. Hos många företag är konsulten en efterlängtad kompetens när han eller hon väl är på plats, och många konsultuppdrag sträcker sig under längre perioder. Vilket gör att konsultlivet på flera sätt för med sig fördelarna som en tillsvidareanställning innebär, som t.ex. kollegor.

En frilansare på en utomhusbasketplan skickar fakturor via hans telefon

Ta rätt betalt som konsult

Att jobba som konsult är varierande och innebär att du periodvis jobbar för ett företag i taget. Ofta handlar det om att du som konsult besitter en specifik kompetens som saknas i ett företag, eller om att du kan hjälpa ett företag att ro ett specifikt projekt i hamn genom den expertis du besitter inom ett visst ämne. Det är viktigt att du som konsult vågar ta rätt betalt för dina uppdrag. Klicka på knappen nedan för att komma till vår lönekalkylator, som kan hjälpa dig att hitta rätt prisnivå för de tjänster du erbjuder.

Illustration of Express pay

Jobba smartare som konsult

Att i perioder jobba för olika företag kan vara utvecklande på många sätt, och du som konsult får, förutom en bred kunskap, också ett brett nätverk. Var inte rädd för att nyttja ditt nätverk – genom att knyta kontakter på olika företag finns goda möjligheter för fortsatta och nya uppdrag i framtiden.

 Vi kan hjälpa dig som konsult med den administrativa delen som kommer till arbetet, så att du kan lägga din tid och energi på det du är bra på. Vill du läsa mer om hur det funkar att jobba som konsult och fakturera med hjälp av Cool Company?

 

Bli egen – jobba som egen konsult

Den som är nyfiken på att ta klivet från en tillsvidareanställning till att bli sin egen konsult är egenanställning ett smidigt alternativ. Det innebär i praktiken att man själv väljer de kunder och konsultuppdrag man vill, och sen fakturerar för den arbetade tiden utan att behöva starta ett eget företag. Så enkelt kan det vara att börja jobba som egen konsult! 

Hitta uppdrag som konsult

Vill du bli konsult? Genom vår tjänst TopSkills hjälper vi konsulter inom IT och Tech att hitta spännande, nya uppdrag. Att jobba som konsult innebär ofta att själv hitta nästa uppdrag, men med TopSkills får du en rejäl hjälp på traven. Bli en del av TopSkills och börja arbeta som konsult.