Löneservice

Vad innebär löneservice och varför ska man använda sig av det? Vi går igenom vad det är och vilka fördelar det finns med löneservice.

Vad är löneservice?

Löneservice är den service med löner som företag kan få från ett externt företag. Det externa företaget är specialiserade på lönehantering och administrationen kring löner. Det skiljer sig från fall till fall vad som krävs för att kunna hantera ett företags löner. Givetvis handlar det ofta om löneutbetalningar, att allt stämmer och att de blir utbetalda i tid till personalen. Runt omkring är det dessutom en hel del andra saker som behöver hanteras, det kan handla om kollektivavtal, semesterersättning eller sjuklön.

Läs mer på Skatteverket om vad man måste tänka på när man betalar ut lön.

Varför ska man använda sig av löneservice?

Anledningen till att man vill eller behöver använda sig av löneservice eller fakturaservice kan vara flera. Antingen har man inom företaget inte kunskapen eller den tid som behövs för att kunna hantera alla löner och administrationen runt omkring. Det kan också vara att man vill lägga all sin kraft på sin kärnverksamhet och bli avlastad i så stor utsträckning som möjligt. Många vill effektivisera sitt eget arbete och spara tid, energi och i vissa fall pengar genom att låta ett externt företag hantera lönerna.

Fördelar med löneservice

Vi skulle kunna räkna upp många fördelar med att använda löneservice, och beroende på vilket typ av företag det handlar om kan fördelarna väga olika tungt. Men oavsett företags storlek eller typ av företag är nästan alla ense om att spara tid och pengar är starka fördelar vilket en löneservice bland annat innebär.

Även om det externa företaget tar en avgift för att erbjuda löneservice kan det vara lönsamt eftersom man sparar tid och personal på att anlita löneservice. Många företag som erbjuder löneservice är specialister på det och har ett korrekt och smidigt arbetssätt när det kommer till hantering av löner.

Förenkla lönehanteringen med Cool Company

Man kan tryggt lägga över lönehanteringen av sin flexibla personal till Cool Company och kunna lita på att allt går rätt till. Som företag kan man spara tid, energi och lägga fokus på verksamheten genom att använda sig av löneservice.

Allt man behöver tänka på när det kommer till löner är att betala den faktura som Cool Company skickar varje månad, istället för att hantera all personals fakturor. Det blir en enkel och trygg lönehantering, och lönerna blir snabbt och säkert utbetalda till personalen. Det går också alltid att anpassa upplägget efter vilka önskemål som finns hos företaget.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att prata mer kring vad just du och ditt företag behöver, så sätter vi igång.