Outsourcing

Företag använder sig allt oftare av outsourcing, med vad betyder det egentligen? För vilka och när kan det vara ett bra alternativ? Vi löser upp trådarna om vad outsourcing innebär samt vilka för- och nackdelar man bör tänka på.

Vad är outsourcing?

Outsourcing innebär att man utkontrakterar, alltså lägger över delar, av sin verksamhet till ett annat företag eller organisation. Det kan handla om att outsourca lön, rekrytering, lokalvård, lönehantering eller egentligen nästan vad som helst som inte hör till företagets egentliga kärnverksamhet. Outsourcing kan göras både till ett företag eller en organisation i Sverige, men också internationella företag.

Det har blivit allt vanligare att även myndigheter behöver utomstående kompetens inom speciellt IT-verksamheter. Eftersom myndigheter har mycket sekretessbelagda uppgifter beslutades det att en ny lagstiftning krävdes för att utöka säkerheten vid outsourcing. Lagen trädde i kraft 1 januari 2021 och innebär att sekretess gäller vid outsourcing, utkontraktering, av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter. Läs mer om lagen hos Riksdagen.

Shot of a young man taking stock of a garden center’s merchandise

Varför ska man använda sig av outsourcing?

Den främsta anledningen men också fördelen med att använda sig av outsourcing är för att kunna lägga ett större fokus på kärnverksamheten. För många företag finns det också fördelar att hämta rent kostnadsmässigt genom att outsourca en eller flera delar av verksamheten.

Om man inom företaget inte har tillräcklig kompetens för att utföra vissa saker kan det också vara värt att outsourca de delarna. Säg att vi har en flyttfirma. Deras spetskompetens är att de har god kunskap om flyttar, att packa och köra flyttlass. Däremot har de inte en stor kompetens gällande fakturahantering, som krävs för alla deras kunder. För dem kan det vara kostnadseffektivt att outsourca fakturahanteringen istället för att anställa personal till det. De kan istället lägga tid på att maximera sin tid på det de gör bäst. 

Genom att outsourca delar av arbetet kan man också snabbt justera upp- och nedskalning av outsourcingen beroende på efterfrågan. Har man anställd personal är det inte riktigt så enkelt att hantera upp- och nedtrappning av arbetsbelastningen. 

Vilka nackdelar finns det med outsourcing?

Även om outsourcing kan vara kostnadseffektivt för olika företag är det ändå en extra kostnad man behöver betala för att det externa företaget eller bolaget ska utföra tjänsterna. De kommer vilja ha en andel för att de löser och hanterar de delarna. Huruvida outsourcing är lönsamt eller inte är alltså beroende på hur situationen ser ut.

Något som skulle kunna vara en nackdel är man som företagare inte själv har full kontroll över den process, tjänst eller del av verksamheten som man outsourcar. På så sätt har man inte lika stor överblick över hela verksamheten och har svårare att följa allt i realtid. Vissa ställer sig också tveksamma över att lämna ut viktig information om sitt företag till utomstående företag eller bolag.

Kan man outsourca till Cool Company?

På Cool Company erbjuder vi att ta fullt arbetsgivaransvar för er och hantera löneutbetalning till er flexibla personal. Ni kan vara trygga i att administrationen går rätt till och att löner blir utbetalade i tid, medan ni fokuserar på er kärnverksamhet. Alla företag har olika förutsättningar, därför anpassar vi oss gärna efter ert företags förutsättningar. Läs mer om hur löneoutsourcing funkar och kontakta oss vidare för en skräddarsydd plan för ert företag.

Outsourcing med kollektivavtal

Vi på Cool Company kan säkerställa att er personal är anslutna till kollektivavtal när ni överlåter och outsourcar arbetsgivaransvar till oss. Tillsammans med er kan vi sätta upp ett upplägg. Läs mer om hur ni kan ställa om med kollektivavtal genom oss!

Nya LAS, vet du vad som gäller?

Allt eftersom att arbetsmarknaden förändras uppdateras de lagar som reglerar den. En av de lagar som nyligen har ändrats är LAS (Lagen om Anställningsskydd) och de nya bestämmelserna tillämpades 1 oktober 2022.

Om du arbetar eller arbetar med personal är denna lag viktig att hålla koll på. Vi gissar att du känner dig träffad av den beskrivningen, men känner du till förändringarna i LAS? Om inte så kan vi på Cool Company hjälpa dig!

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på att lära dig mer? Vi håller oss uppdaterade och delar med oss av både information och inspiration.