Arbetsgivaransvar

Driver du, eller önskar du att driva en verksamhet? Har du koll på vad arbetsgivarens ansvar är i olika situationer? Det finns många fördelar med att arbeta med flexibel personal, men det finns mycket att hålla reda på. Här går vi igenom vad som gäller kring arbetsgivaransvar.

Vad är arbetsgivaransvar?

Om man driver en verksamhet med en eller flera anställda har man arbetsgivaransvar, vilket betyder att man ansvarar för att ge sina anställda förutsättningarna till att utföra sina jobb. Alla verksamheter där en arbetstagare utför arbete för en arbetsgivare omfattas, och arbetsgivaren har arbetsgivaransvaret.

Arbetsgivarens skyldigheter omfattar exempelvis att ansvara för en god arbetsmiljö, och det gäller både fysisk och psykisk arbetsmiljö. Exempelvis kan det betyda att du ser till att arbetsplatsen är säker och att det finns rätt material för att kunna utföra arbetet, men det innebär också att du ansvarar för den anställdas psykiska hälsa.

Som arbetsgivare och arbetsmiljöansvarig ser man även till att förebygga olyckor och ohälsa bland sin personal.

Arbetsmiljö delas upp i organisatorisk och social arbetsmiljö, där den organisatoriska arbetsmiljön handlar om delaktighet, fördelning av arbetsuppgifter, styrning och ledning samt resurser och ansvar. Den sociala arbetsmiljön berör som det låter det sociala samspelet, samarbetet och socialt stöd från arbetsgivare, chefer och kollegor.

Läs mer om arbetsmiljö och arbetsgivaransvar hos Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivaransvar för din personal

Vi på Cool Company är måna om en god arbetsmiljö och ser till att din personal är rätt försäkrad för det arbetet de utför. Om du inte har anställd personal utan väljer att ha en skalbar arbetskraft och exempelvis överlåta hanteringen av dina egenanställda till oss på Cool Company är det vi som blir arbetsgivare för dina egenanställda. Det innebär även att vi tar hand om arbetsgivaransvaret.

Det spelar ingen roll om du har 5, 50 eller 500 frilansare eller konsulter som egenanställda, vi tar över arbetsgivaransvaret och ser till att de är tryggt försäkrade, kan göra avdrag för friskvård och möjlighet att avsätta till tjänstepension. I trygghetspaket ingår försäkring för olycksfall, gruppliv och ansvarsförsäkring. 

Försäkrad och trygg med trygghetspaketet

Rutiner vid kris, olycka eller diskriminering

Självklart vill ingen att en krissituation, olycka eller någon form av diskriminering ska förekomma, men är det så har vi rutiner och det är viktigt att du och din personal har koll på hur de går till väga för att exempelvis anmäla en skada till oss. Nedan finner du länkar till våra policys kring detta.

Rutiner för olycka och rehabilitering

Policy för krishantering och första hjälpen

Brister i arbetsmiljö och whistleblowing

Även om vi tar ansvar och är måna om arbetsmiljön för din personal är det viktigt att vi hjälps åt. Flagga för oss om du upptäcker brister i arbetsmiljön eller om du märker av någon form av korruption, oacceptabelt uppförande, vilket kan innefatta sexuella trakasserier, mobbning, eller på annat vis utnyttjande av människor. Uppmana även din personal att vara uppmärksam och höra av sig till oss om något missköts.

Skicka ett mail till arbetsmiljo@coolcompany.se eller kontakta vår Kundsupport för att rapportera brister i arbetsmiljön. Vi utreder då bristerna reder ut sådana frågor.

Om du är medveten om eller misstänker något som bör anmälas, skicka gärna in det till oss på whistleblower@coolcompany.se

Har du några andra frågor eller funderingar? Tveka aldrig på att höra av dig till oss!

Fördelar för dina konsulter

Det finns flera fördelar att hämta för dig, men även för din personal när du tar hjälp av oss med betala löneutbetalning, försäkring av dina konsulter och arbetsgivaransvar.