Löneadministration för frilansare och konsulter

Vad innebär löneadministration och vad gäller när man anlitar frilansare och konsulter? Att lägga massa tid och energi på administration är inte för alla. Vi på Cool Company hjälper våra kunder att hantera både löneadministration och försäkring för deras personal. Tryggt, säkert och utan krångel!

Vad innebär löneadministration?

Löneadministration innebär att man arbetar med personals löner och allt arbete med administrationen omkring det. Beroende på i vilken företag och hur stor omfattningen av löner det gäller är det olika mycket ansvar och arbete. Exempelvis innebär löneadministration att man hanterar själva löneutbetalningarna, avtalsskrivande, men även allt som hör till löner, d.v.s. betalningar i form av skatter, moms och avgifter.

Varför ska man outsourca löneadministrationen?

Det finns många anledningar till outsourcing av sin löneadministration. Det kan handla om att man har väldigt mycket personal och löner att hantera, att man har olika typer av personal, t.ex. heltidsanställda, timanställda och konsulter. Deras löner hanteras och administreras på olika sätt. Det kan också vara stora skillnader i löner månad för månad och inte ett automatiserat system. Ett sätt att spara in pengar på löneadministration är att låta ett annat företag enkelt sköta det, och lägga sitt eget fokus på annat, löneoutsourcing helt enkelt.

Har man inte har kompetens eller kapacitet för löneadministration inom företaget är det ofta lönsamt att outsourca löneadministration och lönehantering. Det är t.ex. ett vanligt sätt för mindre företag som hanterar ett stort antal flexibel personal och alltså många olika löner att frigöra tid och energi.

Så fungerar Cool Companys tjänst

Du laddar upp en lista med de konsulter som du vill betala ut lön till via oss på Cool Company. Onboarding av hur det fungerar tar vi hand om, samtidigt som vi säkerställer anställningskontrakt och samlar in både person- och bankuppgifter inför löneadministrationen och löneutbetalning. 

När det väl är dags för lönekörning för första gången laddar du upp en lista med arbetad tid och upparbetad lön för varje konsult. Du får då tillbaka en samlad faktura, istället för en faktura för varje konsult eller frilansaren. När du har betalat fakturan kickar vi ut lön till dina konsulter inom 24 timmar. 

Dina konsulter kan logga in i vårt verktyg och få full översikt över sin utbetalda lön, ändra sina bankuppgifter, sätta av till tjänstepension samt begära ut digitala arbetsgivarintyg. De omfattas även av våra försäkringar och vi tar arbetsgivaransvar, eftersom de blir egenanställda hos oss på Cool Company.

Om du och ditt företag har speciella behov i form av t.ex. OB, tjänstepension, kredit på lönekostnaden, en faktura per konsult istället för en gruppfaktura, tidsrapporteringsfunktion, semesterersättning eller något annat hjälper vi till med det också. Ta ett möte med oss och förklara vilka behov ni har, så sätter vi därefter bollen i rullning.

Det kallar vi enkel lönehantering för frilansare och konsulter!

Anställa eller hyra in personal, vad är prisskillnaderna?

Fördelar för både företaget och konsulterna

Arbetsgivaransvar

Oavsett om ditt team består av 2 eller 200 frilansare och konsulter kan vi ta hela arbetsgivaransvaret. Med hjälp av Cool Company slipper du lägga tid på allt det där som tar värdefull tid från verksamheten.    

Lönehantering

Som företagskund hos oss får du tillgång till verktyget Business Dashboard där du kan samla både dina anställda och dina frilansare eller konsulter i en och samma webbapp. Sätt ihop team, planera och koordinera uppdrag samt följ upp arbetet löpande.

Försäkring

När din personal är egenanställd genom oss ser vi till att varje person är försäkrad och trygg både till, från och under sitt arbete.

Flexibilitet

Vare sig det handlar om att ni vill ha en api-lösning eller arbeta i Excel så ser vi till att hitta den lösning som passar just er verksamhet bäst. Vi kan dessutom hjälpa till med tilläggsförsäkringar och extra tjänstepensioner.

Support

Både du som företagskund, dina frilansare och konsulter kommer ha fri tillgång till en av våra customer delivery manager för assistans genom hela processen.


Spara tid och kostnader genom Cool Company

Genom vår företagskalkylator kan du räkna ut vilka kostnader du sparar genom att vi hjälper till att försäkra och betala ut löner till era konsulter.

Hitta nya uppdrag

Kontakta oss för att komma igång