Guider om vårt trygghetspaket

Trygghet i jobbet är A och O, speciellt när du överlåter arbetsgivaransvaret till någon annan. Vi vill att du ska vara säker på att din personal har bra försäkringsskydd och vet var man ska vända sig om något skulle inträffa. 

Guider och FAQ

Trygghet för dig och din personal

Arbetsmiljö och försäkringar, vad kan du som företagskund förvänta dig när du låter oss administrera ditt arbete med frilansare och konsulter? Vi på Cool Company är måna  arbetsmiljön och vi ser alltid till att era frilansare och konsulter är rätt försäkrade för det arbete de utför.

Försäkringsskydd

Att dina frilansare och konsulter har rätt försäkring som egenanställda är många gånger avgörande. 

Hos Cool Company är din personal försäkrad dygnet runt när de är ute och arbetar. För våra personförsäkringar samarbetar vi med Movestic Liv & Pension. Försäkringarna gäller i Sverige, Norge och inom EU.

Försäkringarna som alltid ingår är uppdelade i två huvuddelar – personförsäkring som skyddar individen samt ansvarsförsäkring som skyddar om frilansaren skulle orsaka olycka eller skada i arbetet. 

För att läsa mer om vilka försäkringar som ingår i vår tjänst kan du kika nedan:

Storslagna idéer är inget som skrämmer entreprenören. Ju galnare desto bättre!

Trygg personal med våra försäkringar

Personförsäkring - olycksfall

Olycksfallsförsäkringen TFO gäller om man skadar sig i jobbet eller på väg till eller från jobbet. Den lämnar ersättning på upp till 30 prisbasbelopp för invaliditet (både medicinsk och ekonomisk invaliditet).

Olycksfallsförsäkringen omfattar också kostnader som uppstår i samband med skadan, till exempel kläder, resa till sjukhuset och kostnader för läkarbesök. Också kostnader för rehabilitering och hjälpmedel ingår plus för sveda och värk vid bestående men. Cool Companys olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt!

Personförsäkring - gruppliv

Den andra delen av personförsäkringen är Gruppliv (TGL- Tjänstegrupplivförsäkring) som är en livförsäkring med efterlevandeskydd.

Kombinationen av olycksfallsförsäkringen TFO tillsammans med grupplivförsäkringen TGL motsvarar det skydd som kollektivavtal ger.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring är en sakförsäkring. Den ger skydd och ersättning om något går sönder eller ett föremål skadas när frilansaren genomför uppdrag. Exempelvis att man lägger golv och tappar något så att golvet skadas eller förstörs, eller om man städar och välter en vas som går sönder.

Men ansvarsförsäkringen gäller inte enbart fysiska saker utan skyddar också vid så kallade förmögenhetsskador. Det är viktigt för frilansaren att vara medveten om när man jobbar som it-konsult eller som konsult inom ekonomi, bokföring, utbildning, marknadsföring och försäljning.

Förmögenhetsskador är benämningen på sådana skador som uppkommer om en it-konsult exempelvis programmerar så att kundens affärsverksamhet inte fungerar eller om en frilansande ekonom bokför så att kunden åsamkas skada.

Tjänstepension via Avanza

När det gäller den allmänna pensionen så räcker det med att dina frilansare och konsulter arbetar och betalar skatt för att få pensionsrätter. Detta kommer vi på Cool Company att hjälpa er med. Utöver detta så erbjuder vi även den anställda att sätta av till tjänstepension via vårt samarbete med Avanza Bank. Dom kan själva gå in och sätta av ett fast belopp eller ett procentuellt belopp på varje löneutbetalning.

Guider och FAQ

Rutiner vid kris, olycka, diskriminering och rehab

Inget vore tråkigare än om dina frilansare och konsulter blir utsatt för diskriminering, en krissituation eller om de kommer till skada i ditt arbete. Men om oturen ändå skulle vara framme är det viktigt att de vet hur de ska gå tillväga. Vår jämställdhetspolicy, krishantering och första hjälpen policy samt våra rutiner finns därför samlade här under.

Att tänka på när du anlitar en egenanställd

Att tänka på när du anlitar en egenanställd

När du ska anlita en egenanställd är det flera saker du måste ha i åtanke som Kund. Följ vår guide så undviker du ...
Rutiner för olycka och rehabilitering

Rutiner för olycka och rehabilitering

Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet – Rutin CC har ett ansvar avseende arbetsanpassning och ...
Krishantering och första hjälpen – Policy

Krishantering och första hjälpen – Policy

Cool Company har flera beredskapsrutiner som kan behöva beaktas i situationer som kräver krishantering och/eller första hjälpen.
Guider och FAQ

Skyddsombud

Kontakt med skyddsombud:

Behöver du komma i kontakt med vårt skyddombud?
Hör av dig till Jens Myllylä, jens.myllyla@coolcompany.se

Kontakt med dataskyddsombud

Behöver du komma i kontakt med vårt dataskyddsombud så kan du alltid ringa kundsupport eller maila på dataskyddsombud@coolcompany.se, skriv GDPR – DPO i ämnesraden och beskriv ditt ärende.

Läs mer om våra övriga avtal, villkor och policys