Lön i Sverige

Att få betalt för sitt arbete kan se lite olika ut beroende på om man är anställd, driver egen firma eller är egenanställd. Vi har dykt ner bland begreppen och tagit fram en översikt så att det blir lite enklare att förstå hur stor summa som hamnar på kontor och var resten av pengarna tar vägen.

Allt om fakturera

Hur fungerar det med lön när man är anställd?

Att få lön som anställd är den absolut vanligaste formen av ersättning i Sverige. Under 2017 uppgick det totala antalet anställda till nästan 4.5 miljoner personer. Merparten av dom anställda återfanns inom den privata delen av arbetsmarknaden medan resterande arbetade inom den offentliga sektorn. Under 2018 uppgick medellönen i Sverige till 34,600 SEK per månad. Medellönen är summan av anställdas löner dividerat med totalt antal personer inom denna grupp.

Lön innefattar den summa pengar som arbetsgivaren betalar till dig som anställd för att du utfört ett arbete. När får man lön i Sverige då? Vanligast är att arbetsgivaren betalar ut lön till den anställda en gång per månad. Datum kan dock variera beroende på arbetsgivare samt huruvida det är offentlig eller privat verksamhet. Din månadslön är oftast specificerad som bruttolön i ditt anställningsavtal. Ovanpå din bruttolön betalar även din arbetsgivare in en arbetsgivaravgift. I dagsläget uppgår denna avgift till 31,42 procent.

Den lön som din arbetsgivare sedan betalas ut kallas oftast nettolön. Det motsvarar helt enkelt hur mycket pengar du får betalt efter skatt. Skatten baseras bland annat på din bruttolön, vart i landet du bor samt ifall du är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Viktigt att notera är att lön ibland bara är en del av ersättningen från din arbetsgivare. Övriga förmåner kan till exempel vara subventionerad lunch, provision, optioner, tjänstebil, resesubventioner och friskvård. Löner inom samma branscher kan variera beroende på var man arbetar i landet. Hos SCB kan du som är intresserad kolla upp medellönen i Sverige och där du befinner dig.


LönekostnaderBelopp
Lön380 600 kr
Semesterlön45 672 kr
Arbetsgivaravgifter133 935 kr
Totalt lön och skatt560 207 kr
Genomsnittlig månadskostnad46 684 kr
Hur mycket en anställd med månadslön på 34,600 SEK född 1970 kostar per månad (verksamt.se) 

Hur fungerar det med lön om man har enskild firma?

När man driver enskild firma eller är egen företagare fungerar lön annorlunda. Du som driver enskild firma kan inte ta ut någon lön i vanlig mening. Detta då du inte anses som anställd i din egen enskilda firma eftersom du är självaste företaget. Detta innebär att du beskattas för verksamhetens resultat snarare än för hur mycket pengar du tar ut. Viktigt är att egna uttag ska bokföras men den påverkar dock inte verksamhetens resultat. Det egna uttaget påverkar istället dina likvida medel snarare än intäkter, kostnader eller resultat.

Som egenföretagare via enskild firma så är du ansvarig för att redovisa och betala moms, skatt, sociala avgifter och dina kostnader. I exemplet bredvid så betalar du först in momsen till Skatteverket. Sedan betalar du dina rörliga kostnader, exempelvis förbrukningsmaterial. Sedan betalar du samtliga av dina fasta kostnader, vilket kan vara telefon, dator, hyra och bokföring. När allt detta är gjort så betalar du in skatter och sociala avgifter. Denna varierar lite beroende på hur du valt att göra med periodiseringsfond, räntefördelning och expansionsfond. På detta belopp betalar du sedan skatt och sociala avgifter. Normalt sätt brukar detta hamna på runt 40 procent enligt instruktionsfilmen från Verksamt.


HändelseBelopp
Fakturerat belopp exkl. moms40 000 kr
Moms (25%)10 000 kr
Totalt fakturerat50 000 kr
Att betala i moms till skatteverket(10 000 kr)
Rörliga kostnader(5 000 kr)
Fasta kostnader(5 000 kr)
Resultat innan skatt30 000 kr
Skatt och sociala avgifter12 000 kr
Kvar efter kostnader, skatt och sociala avgifter18 000 kr
Hur mycket är dina pengar som enskild näringsidkare? (Verksamt.se)

Hur fungerar lön som egenanställd hos Cool Company?

Genom att använda vår lönekalkylator på Cool Company kan du se att cirka 50 % av det fakturerade beloppet går till skatter och avgifter. Vad beror detta på är det många som funderar, vilket vi gärna förtydligar. Vi på Cool Company tar ut en administrativ avgift på 5,98 % av ditt totala fakturabelopp för vår löneservice.

Men var tar då det resterande beloppet vägen? Eftersom Cool Company betalar ut lön till dig som är egenanställd så betalar vi även in dina arbetsgivaravgifter för dig. Detta är något som alla som arbetar i Sverige behöver göra för att du ska känna ekonomisk trygghet exempelvis när du skaffar barn eller blir lite äldre. Då du också får din lön utbetald efter skatt så betalar vi även in din A-skatt. Denna skatt brukar ligga på runt 30 %. Pengar som sedan går vidare till staten, kommunen och landstinget.

Det enkla och snabba svaret är helt enkelt att din ersättning betalas ut till dig som nettolön, vilket innebär att den är skattad och klar. För att hantera allt det administrativa arbetet med ditt frilansande tar vi ut en avgift på 5,98 %. För detta får du bland annat en försäkring (kom ihåg att föranmäla ditt projekt), hjälp med ROT/RUT, tillgång till pensionssparande, möjlighet att få dina fakturor förbetalda, automatisk utbetalning av löner, tillgång till en personlig kundservice som har öppet alla veckodagar och du slipper att starta upp ett helt nytt bolag.


HändelseBelopp
Fakturerat belopp exkl. moms40 000 kr
Moms (25%)10 000 kr
Totalt fakturerat50 000 kr
CC:s avgift(2 392 kr)
Sociala avgifter(8 991 kr)
Varav semesterers.3 066 kr
Skatt(8 585 kr)
Resultat innan skatt20 032 kr
 Så mycket är dina egna pengar som egenanställd.Kom igång med Cool Company

Är du redo att skapa ditt konto och sätta igång med frilanslivet? Det tar bara någon minut att skapa konto och därefter är det helt upp till dig när du vill sätta igång att fakturera.