För ett hållbart frilansliv 
och en bransch som håller i längden.

På Cool Company är hållbarhet viktigt. Vi ska leva och arbeta på ett sätt så att vi som människor, vår bransch, vår planet och vår omvärld mår bra både idag och i framtiden.

Så tänker vi kring hållbarhet

Cool Company har sedan 2009 möjliggjort för frilansare och konsulter att arbeta fritt, hållbart och tryggt genom att fakturera utan företag. Som en av de mest erfarna aktörerna i egenanställningsbranschen sätter vi stor prestige i att kunna erbjuda egenanställda en bit trygghet, förenkling och kunskap i frilanslivet.

Frilansbranschen har både vuxit och förändrats de senaste åren. Backar vi tillbaka en bit i tiden förknippades frilans främst med journalister, fotografer och även en och annan DJ.  Idag ser det betydligt annorlunda ut. Konsulter och frilansare arbetar inom så gott som varje bransch och sektor, skillnaden är arbetsformen. Som en möjliggörare för en växande bransch och ett modernare sätt att arbeta kommer givetvis även ansvar.

Vi vill att såväl våra egna anställda som våra egenanställda ska må bra i sitt arbetsliv, att verksamheterna inte har en negativ påverkan på miljön och att vårt arbete ska bidra till att jämna ut ojämlikheter och ge fler lika förutsättningar. Arbetslivet i hållbar symbios.

Eftersom hållbarhet är ett brett ämne har vi delat upp våra tankar om hållbarhet i tre delar:

Grön hållbarhet

Även om Cool Company till stor del är en digital tjänst som inte producerar en fysisk produkt uppstår ändå en klimatpåverkan när verksamheten bedrivs. Vi arbetar aktivt för att reducera våra avtryck på klimatet både inom verksamheten, hos våra egenanställda samt i våra leverantörskedjor. Lär mer om vårt arbete för grön hållbarhet här.

Personlig hållbarhet

Arbetslivet tar en stor del av vår vakna tid, och även en stor del av vårt liv. På Cool Company tycker vi att det är viktigt att hitta en balans i livet som gör att man mår bra, hinner med sitt privatliv och har både hälsa, ekonomi och energi över för livet efter arbetslivet. Läs mer om vårt arbete för personlig hållbarhet här.

ett kärleksfullt par i gräset

Social hållbarhet

Som ett företag med en nyckeltjänst inom det framtida sättet att arbeta är det viktigt att vi arbetar för att reducera de ojämlikheter som påverkar de framtida arbetstagarna. Ojämlikheter pga. kön, ursprung, hudfärg, sexualitet eller andra faktorer borde inte få förekomma, och vi vill göra vad vi kan för att människors bakgrund inte ska påverka deras framtid. Läs mer om vårt arbete för social hållbarhet här.

brandsläckare

Våra steg mot FNs klimatmål

Hållbarhet är ett brett begrepp med många beröringspunkter. Varje människa, varje industri och varje del av vår jord berörs på ett eller annat sätt, direkt eller indirekt. FN har satt upp 17 globala mål för en hållbar utveckling av vår värld, och även om ingen kan göra allt så kan alla göra något. Cool Company ställer sig givetvis bakom samtliga av FN’s mål, och ser att vi aktivt som företag kan arbeta för att bidra till en hållbar utveckling med flera av dem, speciellt följande fem: 

Mål 3 – God hälsa och välbefinnande.

Mål 5 – Jämställdhet

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 10 – Minskad ojämlikhet

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

FNs klimatmål

Så ser våra frilansare på hållbarhet

Det är inte bara vi som arbetar på Cool Company som har hållbarhet högt upp på vår prioriteringslista. Vi är stolta över att kunna dela med oss av våra egenanställdas, de som fakturerar utan företag, syn på hållbarhet och vilja att bli ännu bättre. Svaren är baserade på en kort survey vi gjort bland våra egenanställda under februari 2021.

På en skala 1-10, hur viktig tycker du att klimatfrågan är? 

Hälften av våra frilansare tycker att klimatfrågan är oerhört viktig. Nästan två av tio tycker att klimatfrågan är 8 på skalan 1-10 om hur viktig den är.

Försöker du leva och/eller arbeta hållbart?

Bland våra frilansare svarade hela 67,1% ja på frågan om de försöker leva och/eller arbeta hållbart. 28% svarade att de gör det ibland och bara 4,9% svarade nej.

Skulle du kunna tänka dig att göra någon förändring för att göra klimatskillnad.

Nära 75 skulle kunna tänka sig att göra en förändring för att göra klimatskillnad, t.ex en skillnad som minskar sitt koldioxidutsläpp. 

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor, idéer, synpunkter eller någon annan tanke kring hållbarhet. 

Matilda Backelle

Hållbarhetsansvarig

Matilda.backelle@coolcompany.se