Shop assistant in supermarket re-stocking fresh vegetables in shelves of produce section.

För dig som jobbar med uppdragspersonal


Arbetar du med en plattform eller ett Last Mile Delivery-bolag? Det finns många typer av bolag som arbetar med flexibel personal, och vi betalar ut lön och försäkrar din personal.

Överlåt arbetsgivaransvaret

Överlåt arbetsgivaransvar och löneadministration till oss. Låt inte intern administration bli en bromskloss för tillväxten. Med Cool Company som personalpartner kan ditt företag växa utan att vare sig administration eller HR-avdelning tvingas växa. 

  • Vi hanterar löneutbetalning, sjuklöner och personalfrågor 
  • Vi försäkrar och tryggar din personal 
  • Vi följer utvecklingen kring LAS, arbetsmiljö och övrig lagstiftning 

Sveriges största företagspartner

Sedan 2009 har vi på Cool Company arbetat med lösningar för den del av arbetsmarknaden som innefattar frilansare, konsulter, extrajobb, deltidstjänster och andra typer av flexibel arbetskraft. Över 80 000 nöjda frilansare har fått betalt genom oss, och vår företagslösning har nu vuxit till Sveriges största. Med vår långa erfarenhet vet vi hur vi bäst kan hjälpa företag att vara den partner som gör att båda personalen och ni som företag blir trygga, nöjda och lägger tiden på rätt ställe. 

Förbli uppdragsgivare, men inte arbetsgivare

Med stor personalstyrka kommer ofta stora administrationsbehov och kostnader därtill. Genom vår enkla räknare kan du snabbt få en överblick över de kostnader som personaladministration innebär och därmed även hur mycket ert företag kan spara

Vi tar över arbetsgivaransvaret och löneutbetalning för våra kunder vilket inte bara frigör tid och kostnader, utan även lämnar utrymme att fokusera på nästa steg för företaget. Den här typen av lösning gör våra kunder till uppdragsgivare för de uppdrag som personalen utför, och Cool Company fungerar som arbetsgivare och övertar arbetsgivaransvaret. 

Lön, pension och försäkring

Även om Cool Company övertar arbetsgivaransvar är det du som uppdragsgivare som är ansvarig för att besluta om lönen. Dock har vi krav på minimilön om 130 kr i timman, vi godkänner alltså inte löner under minimilön. Genom oss kan du även betala ut tjänstepension till din personal. Det är inget krav, men något vi uppmuntrar och som tryggar framtiden för dina medarbetare. När det kommer till försäkringar ser vi till att din personal är trygg och försäkrad under arbetet. Genom oss täcks personalen av olycksfallsförsäkring, ansvarsförsäkring och av personförsäkring. 

Så funkar det

1. Din personal välkomnas in i vårt verktyg  

2. Du betalar ut ersättning, skattad och klar via vårt verktyg 

3. Du får en samlingsfaktura 

4. Vid frågor eller funderingar finns vår kundtjänst och en kundsida anpassad till er

Väx utanför Sverige med oss

Genom att vi är etablerade i hela Norden och Storbritannien kan vi möjliggöra för våra kunder att både snabbt och enkelt bygga ut sin verksamhet till nya marknader. Vi möjliggör såväl löneutbetalning som personalansvar i samtliga länder som vi är etablerade i. 

Vi bjuder gärna på lite inspiration

Vårt arbete med Gordon

Vi har under flera år arbetat med Gordon Delivery som sätter stor prestige i sin personal och sätt att arbeta. 

Vikten av onboarding

Oavsett om du jobbar med fast anställda eller flexibel personal är en god start viktigt, här summerar vi varför.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att få höra mer om våra lösningar och diskutera olika upplägg