Outsourca lön – lönehantering via Cool Company

Oändliga timmar på administration och lönehantering är inte för alla. Vi hjälper våra kunder att hantera såväl lön som försäkring för deras personal. Tryggt och utan krångel. 

Så fungerar vår tjänst

Du laddar upp en lista med de konsulter som du önskar betala ut lön till via Cool Company. Vi tar hand om onboarding och säkerställer anställningskontrakt samt samlar in både person- och bankuppgifter inför lönehantering. 

När det är dags för din första lönekörning så laddar du upp en lista med arbetad tid och upparbetad lön för varje konsult. Tillbaka får du en samlad faktura, istället för en faktura för varje konsult. När fakturan är betald skickar vi ut lön till dina konsulter inom 24 timmar. 

Dina konsulter kan logga in i vårt verktyg och få full översikt över utbetald lön, ändra bankuppgifter, sätta av till tjänstepension samt begära ut digitala arbetsgivarintyg. Samtidigt omfattas konsulterna av våra försäkringar och vi tar arbetsgivaransvar eftersom konsulterna blir egenanställda hos oss på Cool Company.

Skulle du och ditt företag ha speciella behov i form av t.ex. OB, tjänstepension, kredit på lönekostnaden, en faktura per konsult istället för gruppfaktura, tidrapporteringsfunktion, semesterersättning eller något annat hjälper vi även till med det. Ta ett första möte med oss och förklara era behov så sätter vi bollen i rullning därefter.

Det kallar vi enkel lönehantering för frilansare och konsulter.

Vad menas med att outsourca lönehanteringen?

Med lönehantering och löneoutsourcing menas att ett företag överlåter, utkontrakterar, lönehantering och administration av löner till ett utomstående företag. När man överlåter lönehanteringen till ett företag som är experter på löner kan man vara säker på att det går rätt till och att alla löner betalas ut i rätt tid. Som företagare får man mer tid över till annat och behöver inte anställa ytterligare personal för lönehanteringen. Både tid och energi sparas genom att man kan lägga all fokus på sin kärnverksamhet.

Varför ska man outsourca löner?

Det finns många anledningar till outsourcing av löner. En av de vanligaste är att företaget växer eller har en stor andel flexibel personal och löner att hantera. Om man inte har kompetensen eller kapaciteten för lönehantering och löneadministration inom företaget är det ofta lönsamt att outsourca lönehanteringen. Tiden det tar att arbeta med lönehantering kan istället läggas på huvudverksamheten om man outsourcar lönehanteringen.

tjej upptäcker fördelar med löneoutsourcing
Happy business couple sharing private information

Vilka är fördelarna med löneoutsourcing?

Lönehantering kan vara komplicerat, särskilt om man har en flexibel personalpool eller om man har ett växande företag. Ett utomstående företag som är specialister på lönehantering och kan vara både ett tryggt och kostnadseffektivt alternativ för lönehantering. Outsourcing av löner gör det också enkelt att skala upp och ned när det behövs. Fördelarna kan alltså ligga i minskade kostnader, säkerhet, begränsningar att själva utöka avdelningen för ekonomi och löner samt att ett större fokus kan läggas på det man egentligen har som kärnverksamhet. Det är individuellt om fördelarna med outsourcing av löner överväger att hantera lönerna inom företaget. Läs mer om hur man går till väga för att betala ut löner hos Verksamt. 

Funderar du kring prisskillnaderna mellan att anställda eller hyra in personal?

Fördelar för både företaget och konsulterna

Arbetsgivaransvar

Oavsett om du har ett team på 2 eller 200 frilansare och konsulter kan vi ta hela arbetsgivaransvaret. Genom vår tjänst slipper du lägga tid på allt det där som stjäl värdefull tid från verksamheten.    

Lönehantering

Som företagskund hos oss får du tillgång till verktyget Business Dashboard där du kan samla anställda och frilansare i en och samma webbapp. Sätt ihop team, planera och koordinera uppdrag samt följ upp arbetet löpande.

Försäkring

När din personal är egenanställda genom oss ser vi till att varje person är försäkrad och trygg både till, från och under arbetet.

Flexibilitet

Vare sig det handlar om att ni vill ha en api-lösning eller arbeta i Excel så ser vi till att hitta den lösning som passar just er verksamhet bäst. Dessutom kan vi hjälpa till med tilläggsförsäkringar och extra tjänstepensioner.

Support

Både du som företagskund, dina frilansare och konsulter kommer ha fri tillgång till en av våra customer delivery manager för assistans genom hela processen.


Spara tid och kostnader genom Cool Company

Genom vår företagskalkylator kan du räkna ut vilka kostnader du sparar genom att vi hjälper till att försäkra och betala ut löner till era konsulter.

Hitta nya uppdrag

Trygg lönehantering för frilansare och konsulter

När man arbetar med flexibel personal som frilansare, konsulter, timvikarier eller annan typ av personal är det många gånger mer tids- och kostnadseffektivt att outsourca löner och arbetet omkring till en extern partner. Genom att använda Cool Company för löneservice får mer tid att fokusera på företaget och kärnverksamheten genom att överlämna löne- och personalhantering till oss!

Cool Company för företag i praktiken

Flera företag tar hjälp av Cool Company för att underlätta sin verksamhet, frigöra tid och fokusera på sin kärnverksamhet. Bland annat använder Gordon Delivery och Vetrik oss.

Kontakta oss för att komma igång