Tre nycklar till nöjda konsulter

De bästa konsulterna är hett eftertraktade vilket ställer höga krav på dig som förmedlare. Du behöver inte bara hitta och attrahera konsulter till dina uppdragsgivare, utan också göra allt du kan för att konsulterna ska vara nöjda med din tjänst. Då kan du behålla dem och i bästa fall även rekrytera fler genom word-of-mouth. Så här gör du konsulterna nöjda och enkla att samarbeta med.

Konsultbranschen växer och kommer med all säkerhet fortsätta öka. Det beror bland annat på att det blir mer och mer accepterat att ta in konsulter både i fler branscher och på fler nivåer. Förut tog man mest in nyutexaminerade eller chefer för konsultroller, men nu finns de i alla nivåer.

Även den ökande acceptansen för arbete på distans bidrar till ökningen genom att konsulter får tillgång till fler uppdrag och att rekryterarna kan förmedla fler konsulter. Det är också vanligare att uppdragsgivare tar in konsulter utan att behöva ersätta personal eller som en extra expertis utifrån under projekt.

Låt konsultens behov styra

Konsulter kan ha många olika anledningar till att frilansa. Det ger ofta bättre betalt och en större frihet att välja arbetstider och arbetsplatser än vad anställningar gör. Vissa kan bli uttråkade efter en tid på samma arbetsplats och söker nya utmaningar. Någon vill testa olika arbeten, en annan vill jobba extra vid sidan om en anställning medan andra helt enkelt är utan jobb.

Men det finns ofta några gemensamma drag: Konsulten vill ha skäligt betalt, liknande förmåner som anställda och vill kunna komma i gång snabbt.

Rätt matchning ställer stora krav

Trots större mängd konsulter och uppdrag är det inte alltid helt enkelt att matcha rätt. Konsulten kan ha många erbjudanden att välja mellan tack vare ökad efterfrågan och större geografisk arbetsmarknad. Lägg därtill att konsulten ofta vill säkra nästa uppdrag snabbt i stället för att vänta in det optimala uppdraget.

Det här gör att du som förmedlare behöver agera effektivt och tydligt för att kunna förmedla konsulten, och sen behålla och utveckla er relation för att konsulten ska välja att vara kvar i ditt stall. Det kan kännas som höga krav på dig och att du inte alltid vet vad du behöver göra för att behålla konsulten som en nöjd samarbetspartner. Vi har samlat våra bästa tips.

Så håller du konsulten nöjd

1. Ha en snabb och tydlig startprocess

Du ska erbjuda attraktiva uppdrag, kunna detaljer om uppdragen och även ha en snabb process från uppdragsbeskrivning till påskrivet kontrakt. Om du är otydlig, långsam eller om någon del i processen inte funkar riskerar du att konsulten tar ett annat uppdrag i stället.

För att lyckas med denna process är det viktigt att det finns några saker på plats och att du kommunicerar detta med konsulten:

2. Erbjud trygghetspaket

Det är viktigt att du erbjuder liknande trygghetspaket som om konsulten vore anställd. Konsulten ska inte behöva tänka på anställningen utan ska kunna fokusera på att göra ett bra jobb så att alla parter blir nöjda. Det underlättar för dig i din fortsatta förmedling. I trygghetspaketet bör ingå:

3. Ge stöd hela vägen

Troligtvis vill du att ni har en långsiktig och värdefull relation, så släpp inte konsulten så fort hen skrivit avtal eller börjat på uppdraget.

  • Ta initiativ till regelbundna avstämningar om både nuvarande och eventuella framtida uppdrag.
  • Se till att du och exempelvis den som ansvarar för löneutbetalningar är tillgängliga och svarar snabbt och ärligt och rättar eventuella fel snabbt.
  • Arrangera gärna evenemang eller träffar för dina konsulter för att ge dem ett sammanhang med personer i liknande situation och underlätta nätverkande.

Det finns alltså en hel del som du som förmedlare kan göra för att hitta, attrahera och behålla nöjda konsulter som långsiktiga samarbetspartners. Det gagnar både dig, konsulten och dina uppdragsgivare. Som tur är kan du få mycket hjälp och slippa en stor del av administrationen och därmed kostnaderna.

Kontakta gärna oss

Nöjda medarbetare växer varken på träd eller utan näring. Vill du veta mer om hur du kan göra konsulterna nöjda och stärka ditt varumärke? Kontakta oss så återkommer vi snabbt