Vägen till nöjda medarbetare

En viktig del i ett välmående företag är nöjda medarbetare. Här summerar vi några av de mest intressanta insikterna från årets Frilansrapport för dig som är nyfiken på dina medarbetares viljor och preferenser.

insikter för nöjda medarbetare

Nöjda medarbetare är givetvis positivt för ett företags nutid och framtid, men det finns även ett likhetstecken mellan nöjd personal och kostnadseffektiv personaladministration. Många är medvetna om vad en rekrytering kostar, och ännu dyrare blir en felrekrytering. Snarare bör man satsa på att behålla och utveckla sina medarbetare, oavsett om de är heltid, deltid, timanställda eller frilanspersonal. 

I året frilansrapport djupdyker vi i befolkningens preferenser och önskningar för arbetslivet idag och imorgon, vilka arbetsgivare har allt att vinna på att försöka möta.

möjligheten att jobba hemifrån kan öka nöjdheten hos medarbetare

Låt personalen variera sitt yrkesliv

Visst är medarbetarna oftast den viktigaste kuggen i det maskineri som utgör företaget. När alla gör det man ska och rätt person är på rätt plats öppnar sig tillfällen för ledningen att titta mot nästa steg och fortsätta utveckla och växa företaget. Det är dock viktigt att varje enskild medarbetare inte upplever sig själv som en kugge i ett evighetshjul. Utvecklas, klättra och anta nya utmaningar är viktigt oavsett vilken arbetsform eller position man har. 

I årets frilansrapport uppger hela 55 procent av allmänheten som svarat att man inte kan tänka sig att jobba med samma sak under hela arbetslivet. Den åldergrupp (30-49 år) som hunnit en bra bit in i arbetslivet och etablerat sig på arbetsmarknaden svarar ändå enbart hälften att de kan tänka sig att jobba med samma sak resten av sitt arbetsliv. Till och med den grupp som snart står inför pension, nämligen de i åldrarna 50-64 år, är skeptiska till ett enformigt arbetsliv. 

Vanligtvis byter många arbetsplats och söker sig till ett annat företag i branschen för att ta ett nytt steg och få möjligheten att jobba med något annat. Men i årets frilansrapport framgår att majoriteten till och med är beredda att skola om sig för att variera sitt arbetsliv eller klättra i karriären. 

Viljan att förändra sin arbetssituation är likväl en indikation på att företag har allt att vinna på att fortbilda och hjälpa utveckla den personal man är mån om att behålla.

Frihet (under ansvar) står på önskelistan

I rapporten framgår vad som lockar när allmänheten överväger ett arbetsliv i frilansvärlden. Sammanfattningsvis är det just en större bit av frihetskakan som man sneglar på. Som arbetsgivare finns all anledning att ge medarbetarna frihet (under ansvar) i den mån det är möjligt. Erbjud möjligheten att jobba hemifrån om det går och kanske finns det möjlighet för medarbetare att få anpassa sina arbetstider en smula? Pandemin var på många sätt negativ, men den bidrog samtidigt till att vi behövde ifrågasätta den klassiska arbetsmodellen. 

Topplista – Främsta fördelarna med att frilansa enligt svenskarna: 

1. Större frihet och kontroll
2. Enklare att styra arbetstider 
3. Mer flexibelt 
4. Mer lönsamt
5. Sätt att förverkliga en affärsié 

Även om vissa branscher fortfarande präglas av en outtalad övertidspolicy har det hänt en del på arbetsmarknaden de senaste åren. När välmående och hälsa tog allt större plats i samtalen kring livsstil, fick i stället bilden av den stressade människan med sena kvällar framför datorn en mindre smickrande position. Trenden kring work life balance syns även i årets frilansrapport. Enbart 20 procent av svenskarna säger sig vara villiga att offra en bit av privatlivet för karriären. 

Det innebär dock inte att människor är ointresserade av att göra ett bra jobb och klättra på karriärstegen. Tvärtom! Däremot förväntar sig människor att den betalda arbetstiden ska räcka för att göra ett bra eller till och med ett riktigt bra jobb.  

Tre ledstjärnor för nöjda medarbetare 

1. Ge medarbetarna frihet och flexibilitet 

2. Möjliggör fortbildning och utveckling  

3. Förvänta dig inte övertid – eller uppmuntra det

Vill du veta mer?

För dig som vill veta mer om att arbeta med flexibel personal och egenanställda medarbetare har vi mer läsning samlat här.