Uppdragsavtal

Det är som bekant svårare att rätta till felaktigheter i efterhand än vad det är att avtala om något i förväg. Cool Company nystar i frågan kring uppdragsavtal och hur man kan tänka kring det.

Portrait of smiling female woodworker in cabinet shop

Vad är ett uppdragsavtal?

Inför ett uppdrag som frilansare eller konsult är det en bra idé att skriva ett avtal om uppdraget. Inte helt oväntat kallas det för ett uppdragsavtal eller ett konsultavtal.

Avtalet avser förhållandet mellan uppdragstagaren och uppdragsgivaren. Det liknar till stor del ett anställningsavtal som skrivs mellan en arbetsgivare och en anställd. Skillnaden är att ett anställningsavtal rör en anställd och denne blir omfattad av lagen om anställningsskydd och bindande regler för företaget. En konsult eller uppdragstagare är oberoende och fristående från företaget.

Finns det krav på att ha ett uppdragsavtal?

Generellt finns det inget krav på att ha ett uppdragsavtal, men det är en trygghet för båda parter att ha skrivit ett innan uppdraget drar igång. Om inget uppdragsavtal skrivits så kan tolkningen bli att konsulten är anställd hos kunden, och omfattas då av lagen om anställningsskydd från uppdragsgivarens sida. Därför kan det vara viktigt att skriva ett avtal innan där det förklaras att konsulten är just det, en fristående konsult som anlitats på uppdrag.

Det är dessutom bra att besluta om immateriella rättigheter, alltså bestämma vem rättigheterna för uppdragets resultat faller till efter avslutat uppdrag. Om inte detta klargörs i avtalet är det vanligtvis konsulten som får rättigheterna. Ett avtalsuppdrag blir bindande först när båda parter skriver på det.

Vad ska ett uppdragsavtal innehålla?

Det finns en stor variation av konsulter och frilansare, lika stor variation finns det på uppdragen de utför. Ett uppdragsavtal borde alltså regleras beroende på uppdragets omfattning och form. Alla uppdrag har olika förutsättningar och ser inte likadana ut, men vissa punkter är relevanta för alla uppdragsformer och kan vara bra att ta med i avtalet.

I uppdragsavtalet brukar det beskrivas:

  • Hur uppdraget ska utföras
  • Konsultens och uppdragsgivarens ansvar och skyldigheter
  • En plan för betalning
  • Ersättningsform
  • Avtalstid och uppsägningstid
  • Immateriella rättigheter kring uppdragets resultat
  • Sekretessavtal
  • Rapporter

Vad är viktigt att tänka på om man är konsult?

Det finns inte någon lag eller några krav på sig att skriva ett uppdragsavtal, men det kan som sagt vara bra att göra det. Uppdragsavtalet ger både dig och din kund trygghet och klarhet kring uppdragets form och omfattning. Om ni har skrivit ett uppdragsavtal på förhand kan det spara er från problem som annars kan uppstå på vägen eller i efterhand. Det är mycket enklare att på förhand bestämma saker än att efteråt påpeka något som blivit fel – om det inte finns avtalat hur uppdraget ska gå till och vad som förväntas.

Vad är viktigt att tänka på när man anlitar en konsult?

Uppdragsavtal är en sak att ha i åtanke, för er bådas trygghet och för att undvika missförstånd. Det finns också fler saker som kan vara bra att tänka på när du anlitar en konsult. Vi har praktiskt nog sammanställt en guide för dig som vill anlita en konsult!

Hur fungerar det som egenanställd?

Så länge du föranmäler ditt uppdrag till Cool Company och det blir godkänt täcks du av våra försäkringar. Välj gärna att skicka det till din kund också. Som egenanställd på Cool Company är du fri att välja själv, och vi ställer inga krav på att du skriver ett uppdragsavtal med din kund. Däremot är det såklart en trygghet för både dig och din kund.

Tillsammans med våra samarbetspartners Avtal24/Lexly får du som är egenanställd på Cool Company en kostnadsfri inledande juridisk rådgivning och 20 procent på avtal hos dem. Givetvis har vi också ännu fler erbjudanden och rabatter!

Är du inte redan egenanställd hos oss men funderar på att bli det? Läs mer om vårt erbjudande!

Kom igång med Cool Company

Är du redo att skapa ditt konto och sätta igång med frilanslivet? Det tar bara någon minut att skapa konto och därefter är det helt upp till dig när du vill sätta igång att fakturera.