Onboarding

Vad betyder egentligen onboarding, och varför är det viktigt?

Begreppet onboarding kommer upp då och då, speciellt inom vissa branscher och smala sammanhang. Men allt efter som arbetsmarknaden fortsätter utvecklas i en rasande fart tror vi på Cool Company att det kommer pratas ännu mer om onboarding. Både begreppet och själva meningen kommer få ta en större roll och mer vikt kommer att läggas vid det. 

Men vad är egentligen onboarding? Kort och gott så är det ett samlingsbegrepp för hur man tar hand om och introducerar en ny medarbetare, oavsett om det är en frilansande konsult, timvikarie, anställd eller praktikant. En ny arbetsplats är en bit av en ny värld med både uttalade och outtalade policys, sätt att arbeta och gemenskaper. Den som allt som oftast är ytterst ansvarig för att den nya medarbetaren får en bra onboarding är den närmaste chefen, men det kan givetvis se olika ut beroende på organisationen.

– Den närmsta chefen bär oftast det övergripande ansvaret för en onboarding, men det är egentligen allas ansvar att en ny person känner sig välkommen och blir integrerad på arbetsplatsen, säger Matilda Konkell, kommunikationschef på Cool Company.

I samband med att arbetsmarknaden blivit mer rörlig och människor byter både yrke och arbetsplats allt oftare har onboarding etablerats och fått en mer betydande roll. Tiden man har på sig att introducera en ny medarbetare och få denna att trivas, komma in i sin roll och börja prestera har kortats ner betydligt jämfört med för tex. 15 år sedan. Man ser även hur konsult- och frilansbranschen växer och breder ut sig allt mer, en trend som inte visar några tendenser att vända. Snarare tvärtom.

– Ju snabbare det går och ju kortare perioder som arbetsgivaren eller uppdragsgivaren har med respektive arbetstagare/uppdragstagare, desto viktigare blir en bra och väl genomtänkt onboarding. T.ex. En konsult som tar ett uppdrag på sex månader ska inte vara osäker på varken affären, förväntningar eller sin egen prestation när fyra månader gått. Det är att kasta dyrbara konsulttimmar i sjön, säger Matilda.

För en lyckad onboarding finns några huvudnycklar enligt Matilda. Förberedelser är A och O, dels det praktiska som inläsningsmaterial och arbetsverktyg som dator, men även förbereda den övriga personalen så att den nya medarbetaren får en kortare startsträcka. Den närmaste chefen och berörda kollegor bör även frigöra tid de första dagarna som den nya medarbetaren börjar, onboarding kostar tid men tänk på onboarding som en proaktiv investering. Och sist men inte minst betonar Matilda vikten av att inte släppa taget efter att de första introduktionsdagarna är slutförda. Följ upp, stäm av och ha kontinuerliga samtal med den nya medarbetaren för att snabbt fånga upp om eller när något inte funkar eller har missuppfattats.

– Samsyn är ett vinnande koncept. Enklaste sättet att mäta och nå samsyn är genom kommunikation. Jag rekommenderar regelbundna samtal för att stämma av arbetet, trivsel och andra faktorer med den nya medarbetaren under åtminstone de första 2–3 månaderna, säger Matilda.

Arbetsmarknaden kommer fortsätta att utvecklas och det vinnande receptet stavas onboarding.