Så bygger du framtidens organisation – effektivisera och skala ditt företag

Vi kan definitivt konstatera att kartan för företag och organisationer har ritats om. Förändringstakten har ökat, världen har blivit allt mindre och globaliserad. Samtidigt har digitala verktyg möjliggjort saker som tidigare ansetts omöjliga. Allt det har skapat ett allt tuffare konkurrensklimat.

Just därför blev vi på Cool Company inbjudna till att hålla en föreläsning om hur du som företagare effektivt skalar din verksamhet. Eventet hölls online, vilket har blivit den nya standarden, och lockade till sig åhörare från mer än 50 företag. I denna artikelserie kommer vi att sammanfatta vad vi gick igenom och diskuterade under föreläsningen.  

Världens förändras i en fenomenal hastighet

Takten som vår värld förändras i kommer inte att sakta ner inom en snar framtid. Om något så kommer konkurrensen inom de flesta branscher förmodligen bara att öka de närmaste decennierna. Att kunna effektivisera och skala verksamheten kommer att bli allt viktigare i takt med att världen blir mer global och allt mer konkurrensutsatt. Exempelvis har vi kunnat se att antalet internetanvändare har ökat, globalt sätt, från 413 miljoner under 2000 till hela 3,4 miljarder under 2016. Likaså har COVID-19 haft en stor påverkan på hur vi jobbar, vilket tydliggörs i en undersökning där man kommit fram till att hela 64 procent av USA:s arbetare just nu jobbar hemifrån. Men innebär detta att möjligheterna att skapa ett framgångsrikt företagande har ökat eller minskat? 

En värld i förändring öppnar upp möjligheter!

Som vi redan kunnat se på marknaden har vissa branscher påverkats positivt av covid-19 medans andra branscher har haft det mycket tufft (mer läsning: så tänker våra frilansare under covid-19). Forskning från Deloitte visar att en radikalt förändrad marknad, något de definierar som en förändringsvåg eller extern chock, kan medföra positiva följdeffekter för bolag som siktar på att bli riktigt stora. Hela 75 procent av de stora s.k. enhörningarna, definierat som ett privat bolag med en värdering över 1 miljard dollar, har ridit på en eller flera s.k. förändringsvågor. Här kan vi lyfta fram exempel såsom Xiaomi på smarttelefonvågen, Uber och AirBnb på delningsekonomin samt SpaceX på nedläggning av olika rymdfärjeprogram. 

Här gäller det att vara kreativ och hela tiden försöka hålla sig uppdaterad och fundera kring hur olika marknader påverkas av en viss förändring. Exempelvis så vet vi att privatpersoner ska kunna göra större avdrag för gröna investeringar under nästa år (mer läsning: Budgetförslag 2021 – så påverkas du). Detta kommer allra troligast öka antalet installerade solceller. Samtidigt vet vi att effekten minskar om solceller inte tvättas och rengörs rutinmässigt. Här tror vi helt enkelt att efterfrågan på rengöringstjänster av solceller kan komma att öka i framtiden, vilket öppnar upp för nya möjligheter att skapa och driva företag. Ett annat exempel är att vi just nu i mångt och mycket arbetar hemifrån. Oftast med bristande ergonomi och minskade besök på närmaste gymkedja. Detta gör att vi troligtvis byggt upp en oerhörd vårdskuld i form av uteblivna besök hos sjukgymnast. Även om denna marknad har det oerhört tufft just nu, något vi försöker få regeringen att förstå (mer läsning: Debattartikel – ge stöd till egenanställda), så tror vi att detta är en marknad som kommer se en mycket kraftig påverkan på sin efterfråga så fort vi går tillbaks till ett s.k. ”normalläge”. 

Det är viktigt att komma ihåg att tillväxt inte nödvändigtvis innebär skalbarhet

Vi tror att detta är en av de vanligaste tankevurporna som görs när man tänker i termer av skalbarhet och tillväxt. Tillväxt kan innebära att du lägger till resurser i samma takt som du lägger till intäkter. Exempelvis ett företag som vinner en kund, anställer fler personer för att betjäna dem och lägger till intäkter i samma takt som företaget tillför mer kostnader. Detta är typiskt i många professionella servicestyrda affärsmodeller. Vi säger inte att detta är fel. Tillväxt är såklart kul och har man byggt sin verksamhet kring en god lönsamhetsmodell så kan man fortfarande påvisa väldigt starka resultat. Däremot tror vi att fler företag skulle gynnas av att tänka mer i termer av skalbarhet. 

Men vad innebär då skalbarhet? Skalbarhet handlar om att addera nya intäkter i snabb takt medan man lägger till resurser i stegvis takt. Exempelvis ett företag som ser ett stort inflöde av nya användare men som bara behöver lägga till en mindre andel kostnader, vilket har potential att bidra till förbättrade lönsamhetsmarginaler. Här förs tankarna snabbt till teknikgiganterna såsom Google, Amazon och Facebook. Dessa företag är såklart väldigt välkända exempel inom skalbarhet, men vi tycker inte att man ska fastna allt för mycket i att man måste har just ett teknikföretag för att kunna påvisa skalbarhet. 

Även icke teknikbolag kan påvisa skalbarhet

Det är som sagt mycket lätt att tänka att det endast är teknikföretag eller plattformsföretag som kan påvisa skalbarhet, men vi tycker inte att man ska låsa sina tankar där. Här kan vi exempelvis lyfta fram marknadsföringskonsulter som kompletterat sina timarvoden med prenumerationstjänst av automatiserade marknadsrapporter. Dessa rapporter kan baseras på data från verktyg såsom Google Analytics och Hotjar. Det vi vill säga är att skalbarhet kan uppnås på många fronter. Både på intäkts- och kostnadssidan. Därför kommer vi i vår nästa artikel att gå igenom framgångsfaktorer och eventuella fallgropar som bör undvikas. Allt för att försöka skapa ett så skalbart och lönsamt företag som möjligt.