Budgetförslag 2021 – så påverkas du

Igår den 21 september så lämnades budgetpropositionen över till Riksdagen. Nedan går vi igenom de saker som kommer att kunna påverka dig som egenanställd via oss. Totalt föreslås finanspolitiska stimulanser om 105 miljarder kronor under 2021 samt 85 miljarder under 2022.  

Sänk arbetsgivaravgift för personer mellan 19 och 23 

Detta skulle medföra en ökad nettoinkomsten (minnesregel: den du kan handla på matbutiken netto för) för dom personer som är mellan 19 och 23. Vi kollar redan på en lösning för att hantera detta om allt klubbas igenom. Totalt väntas denna reform ligga på ett totalbelopp om 7,52 miljarder SEK.  

Möjliggöra avdrag för gröna investeringar som privatperson 

Gröna investeringar ska löna sig. Privatpersoner ska kunna söka RUT/ROT liknande stöd för installation av solceller, tillhörande lagring av egenproducerad el och laddningsboxar. Skattereduktionen föreslår vara 15 procent för solcellsinstallation och 50 procent för lagring och laddningsboxar per person och år.  

RUT-avdraget höjs till 75 000 SEK 

Regeringen föreslår även en höjning från dagens 50 000 SEK till 75 000 SEK. Detta kan leda till att efterfrågan på RUT-tjänster ökar då privatpersoner förväntas ha större utrymme att kunna köpa in denna typ av tjänst. Likaså läggs fler tjänster till: tvätt vid tvättinrättning, möblering av bostad, transport av bohag till andrahandsbutiker och enklare tillsyn av en bostad. Vi har inte kunnat se att ROT-avdraget föreslås förändras. RUT-relaterade områden är ett av dom just nu starkast tillväxande områden hos oss på Cool Company.  

En miljard kronor för att hjälpa arbetslösa tillbaks till arbetslivet  

Målet är att avlasta Arbetsförmedlingen och öka olika leverantörers kapacitet att kunna erbjuda tjänster där arbetssökande matchas med arbetstillfällen. Detta ligger i linje med vår egen strategi att matcha frilansares profiler med uppdrag utefter kompetens, tillgänglighet och plats. Något som Di Digital uppmärksammade i en artikel från den 13 augusti.   

Fyra miljarder föreslår för att hantera uppskjuten vård  

Vi känner säkert alla någon eller några som tvingats skjuta upp sitt vårdbesök på grund av den pågående pandemin. En vårdskuld har utan tvekan uppstått på grund av rådande pandemi. Mängder av operationer har dessvärre behövt ställas in. Utan att veta hur denna insats kommer att påverka situationen så hoppas vi att varsel kan undvikas av dom personer som arbetat oerhört hårt för att hjälpa oss under pågående pandemi. Förslaget på fyra miljarder förväntas delas ut till regioner baserat på folkmängd.   

Nu när Regeringen lämnat sitt budgetförslag till Riksdagen så kommer Riksdagen att fatta beslut kring huruvida den godkänns eller inte. Tack för mig, detta var en kort sammanfattning om dom delar som förväntas påverka våra användare mest. Vänligen notera att Cool Company är partipolitiskt obundna, men driver gärna politiska sakfrågor som gynnar våra användare. Vi tar därför inte ställning till huruvida budgetpropositionen, på ett övergripande plan, är fågel, fisk eller mittemellan.