Så tänker våra frilansare under Covid-19

Vi har precis skickat ut en uppföljningsundersökning bland våra egenanställda för att ta reda på deras tankar och funderingar under rådande omständigheter. Nedan finnes en sammanfattning av  resultat och tankar kring enkäten.

Hitta nya uppdrag

Prissättning på stadig nivå 

Alla förstår att minskad efterfråga kan ha påverkan på priset. Vi har i många fall haft dialog med frilansare som velat ha rådgivning kring vilket timpris dom ska ta betalt samt huruvida priset ska låtas påverkas av rådande omständigheter. Vår rekommendation är alltid att våra ta rätt betalt för den tjänst som tillhandahålles. Därför lanserade vi ifjol vår egen lönerapport för att se till att våra frilansare i alla fall inte ta för lite betalt.

Glädjande är därför att cirka 77 procent inte har sänkt sitt pris per enhet (exempelvis pris per timme) givet rådande omständigheter. Av dom som höjt sitt pris återfinns personer som arbetar inom städ och hemhjälp, IT-personal samt trädgårdsarbete.

Fråga: Hur har ditt timarvode påverkats av Covid-19

Skärmavbild 2020-06-23 kl. 09.56.22

Övergripande förtroende för den ekonomiska situationen i Sverige efter COVID-19 

Enkätresultatet tyder på en normalfördelning kring varken optimistisk eller pessimistisk kring hur den svenska ekonomin kommer att se ut efter COVID-19 situationen. 

Fråga: Hur ser ditt övergripande förtroende ut för den ekonomiska situationen i Sverige efter Covid-19? Svaren visas på en skala där 1 är mycket pessimistisk och 10 är mycket optimistisk. 

Diagram optimism

En trend vi tycker oss se bland dom som angivit att de är mer pessimistiska inför framtiden är att regeringen inte valt att stödja egenanställda personer under rådande situation. Vi på Cool Company skrev tidigt i våras i ett öppet brev till flera nyckelpersoner och nyhetsmedier om att arbetsgivaravgiften bör sänkas för egenanställda. Vi anser fortfarande att frilansare och konsulter som fakturerar utan eget företag glömts bort när samtal förts om krispaket och stödinsatser. Vi förslog att tillfälligt slopa arbetsgivaravgiften till 30 juni även för alla egenanställda via egenanställningsbolag. Det skulle, i Cool Companys fall, öka våra frilansares nettoinkomst med upp till SEK 21,000,000 under denna fyramånadsperiod. Läs vår publicerade artikel här. 

 

Kortsiktig återhämtning

Ungefär 40 procent av våra frilansare tror att efterfrågan på deras tjänster kommer att återgå till det normala dom närmaste 6 till 12 månaderna.

Den arbetskategori som känner sig mest osäker över framtiden är personer som arbetar inom massage, artister, dj, ljud och ljustekniker. Dom som är m
est optimistiska inför dom närmaste 6 till 12 månaderna återfinns inom managementkonsult, städ och hemhjälp, psykolog och hantverkare.

Fråga: Hur ser du att efterfrågan för dina tjänster kommer att påverkas dom närmaste 6 till 12 månaderna av Covid-19?   

Skärmavbild 2020-06-23 kl. 09.56.31

Långsiktig återhämtning

Ungefär 63 procent av våra frilansare tror att efterfrågan på deras tjänster kommer att återgå till det normala efter mer än 12 månader. Dom som är mest optimistiska inför dom närmaste 6 till 12 månaderna återfinns inom artist, dj, statister, hantverkare, och IT-konsulter. Någon yrkesrelaterad trend går dessvärre inte att urskilja bland de respondenter som angett att dom tror på en minskning av efterfrågan.

Fråga: Hur ser du att efterfrågan för dina tjänster kommer att påverkas långsiktigt (mer än 12 månader framåt)

Stapeldiagram efterfrågan

You might also be interested in…

Enkla tips för en tryggare ekonomi

Enkla tips för en tryggare ekonomi

1. Missa inte viktigt post Kivra är mer än bara en digital brevlåda. Här kan du ta emot brev och kvitton, betala ...
Analys av Finanspolitiska rådets rapport ”Ett enklare och effektivare skattesystem”

Analys av Finanspolitiska rådets rapport ”Ett enklare och effektivare skattesystem”

Häromdagen publicerade Sveriges Finanspolitiska råd, en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende ...
Pengar – det som bör nämnas vid namn

Pengar – det som bör nämnas vid namn

"Värdeskapande kunskaper och kvaliteter som måste adderas till statistiken. Men frågan är vad den är värd?"  Jag ...
Vår guide till frilanslivet

Vår guide till frilanslivet

Ha en stark profilIdag är det mycket ovanligt att göra affärer utan att din kund först använder en sökmotor för att