30 000 egenanställda får inte en krona av regeringens stödpaket.
Gör om, gör rätt!

Om du har en enskild firma omfattas du av regeringens coronastöd. Om du istället väljer att vara egenanställda omfattas du inte – och förlorar möjligheten till stöd på upp till 120 000 kronor. Det här är inte bara orättvist, det riskerar att driva 30 000 individer ut i ekonomisk ovisshet, skriver Michael Sundquist, VD på Cool Company. 

Den nya förordningen innebär att de med  enskild firma kan få ersättning med upp till 75 procent av det de har tappat i omsättning. För att ta del av stödet måste de ha haft en omsättning om minst 200 000 kronor föregående år. Stödet kommer vara uppdelat i tre stödperioder och de med enskild firma kan få stöd på totalt 120 000 kronor, fördelat på perioderna från mars–april 2020, maj 2020 och juni–juli 2020. Totalt ska regering ge ett stöd på 3,5 miljarder koronor till dessa företag under 2020 och 1,5 miljarder att avsättas för 2021. Idag den 9 november träder den nya förordningen i kraft.  

Frilansandet växer 
Siffror visar generellt att allt fler väljer att vara frilansare eller egenanställd. I USA beräknas att mer än hälften av den arbetande befolkningen kommer att frilansa redan år 2027. I Sverige ser vi samma utveckling, vilket också bekräftas i den undersökning gjord av Kantar Sifo, som ligger som underlag till ”Frilansrapporten”, som vi på Cool Company har tagit fram. Hela branschen omsätter idag över 1,6 miljarder. Över 30 000 personer arbetade 2019 som egenanställda enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Detta motsvarar bland annat en tredjedel av antalet anställda inom Volvokoncernen. 

Undersökningen visar även att varannan svensk är positivt inställd till arbetsformen frilans. Bland de som idag arbetar uppger fyra av tio att de skulle kunna tänka sig att frilansa i framtiden. En femtedel kan tänka sig att frilansa med samma typ av jobb de har idag och en fjärdedel skulle kunna tänka sig att frilansa med en annan typ av jobb. Totalt sett blir det en omfattande del av befolkningen. Många upplever att det är krångligt att starta eget bolag eller firma och väljer därför att frilansa som egenanställd. 

Undersökningen visar också att mer än hälften anser att frilans- och konsultlivet medför större frihet, större flexibilitet och att man kan styra sina arbetstider bättre. Män svarar i högre grad än kvinnor att frilansandet är mer lönsamt. Kvinnor svarar däremot i högre utsträckning än män att de kan styra sina egna arbetstider och att frilansandet är en chans för dem att få förverkliga sina affärsidéer. 

Egenanställda borde få stöd
De som fakturerar utan företag via oss eller andra bolag är också en stor del av frilansmarknaden och omfattas nu inte av stödpaketet. Alla egenanställda ska självklart få stöd på samma premisser som de med enskild firma. Finansminister Magdalena Andersson borde se till att stödinsatser även ges till egenanställda. Argumenten är starka då stödet bidrar till större trygghet för en växande anställningsform, att färre blir arbetslösa och att Sverige än bättre kommer ur coronakrisen.

Michael Sundquist
VD
Cool Company