Nya LAS-reglerna från 2022 – detta gäller idag

Jobbar du som chef eller inom HR? Har du personalansvar? Då är det dags att hälla upp en kopp kaffe och ta på dig läsglasögonen. Här har vi summerat vilka förändringar nya LAS innebär, som trädde i kraft 30 juni, och som ska tillämpas från 1 oktober 2022. 

Nya LAS-regler 2022

Just LAS (Lagen om Anställningsskydd) är minst sagt i ropet. Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om förändringar i LAS. Förändringarna behöver alla som antingen arbetar eller arbetar med personal känna till – det påverkar därmed en rejäl skara människor. Flertalet av punkterna är dispositiva, vilket innebär att avvikelser får göras med stöd av kollektivavtal. 

Den här sammanfattningen beskriver främst nya LAS ur ett företagsperspektiv, men vi välkomnar även den nyfikne. Här sammanfattar vi de sex huvudsakliga punkterna: 

1. Sist in är nödvändigtvis inte först ut 

Sist in först ut vid uppsägning gäller inte längre. Vid arbetsbrist ska alla arbetsgivare kunna göra undantag från turordningen för tre anställda, vilka exempelvis kan vara anställda som är särskilt betydande för företaget eller liknande. Tidigare har man som arbetsgivare med upp till 10 anställda i viss mån kunnat avvika från turordningen vid uppsägning av personal på grund av arbetsbrist. 

2. Färre chanser för misskötsam personal  

För dig som arbetsgivare kommer du ha rätt att ge den personal som missköter sig färre chanser innan du har rätt att avskeda personen. Det kommer dessutom inte drabba dig lika hårt ekonomiskt i en rättprocess vid en situation där du och den anställda inte är överens. Du kommer fortsatt vara skyldig att betala ut lön under uppsägningstiden, däremot inte under den tid som fallet prövas i domstol. 

3. Skyldig att ge fast anställning snabbare 

Under den här punkter händer det grejer vilket är speciellt viktigt för dig att känna till som jobbar med flexibel personal eller medarbetare med varierande anställningsformer. 

  • Allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning. Den personal som arbetat minst 12 månader under en femårsperiod övergår enligt nya LAS till en tillsvidareanställning. För din personal som till exempel är visstidsanställd, timanställd eller vikarie ska automatiskt anställningsformen alltså omvandlas till en fast tjänst. Fram till lagändringen har det varit 24 månader under en femårsperiod som gällt.
  • Förutom det ska medarbetare som under en och samma månad haft tre eller fler visstidsanställningar få tillgodoräkna sig tiden som anställningstid mellan anställningarna. Så sättet att räkna anställningstid förändras väldigt mycket från ”gamla” LAS.

De här slags förändringarna drabbar vissa typer av företag hårdare, men det finns lösningar och samarbetspartners för att underlätta verksamhetens framtid. Läs mer här om Cool Companys lösning för företag där vi tar över arbetsgivaransvar, hanterar löneadministrationen och samtidigt fullt ut försäkrar din personal. 

4. Vidareutbildning för anställda   

Med nya LAS införs även ett nytt system för kompetens- och omställningsstöd för anställda som ska främja vidareutbildning och omskolning. Anställda ska ha att till exempel studera under pågående anställning med 80 procent av sin lön under ett år (men givetvis är det förutsatt att vissa villkor är uppfyllda) genom ett s.k.omställningsstudiestödet. 

5. Bemanningspersonal erbjuds snabbare att bli tillsvidareanställda

Om du arbetar med inhyrd personal från ett bemanningsföretag, eller driver ett bemanningsföretag bör du spetsa öronen. Enligt nya LAS ska inhyrd personal erbjudas en tillsvidareanställning efter att ha varit inhyrd till samma driftsenhet mer än 24 månader under en period om 36 månader.

Anställning hos bemanningsföretaget upphör de fall där den inhyrda personen accepterar erbjudandet. Bolaget som hyr in personalen kan dock välja att erbjuda 2 månadslöner i stället för en tillsvidareanställning. Betalningen måste dock ske inom samma tid som ett eventuellt erbjudande om tillsvidareanställningen egentligen skulle ha lämnats.  

6. Svårare att ta anställda från heltid till deltid 

Enligt nya LAS ska heltidsanställningen ses som norm. Om du som arbetsgivare behöver låta en anställd gå ner i tid (s.k. hyvling av arbetstid) ska turordningsreglerna följas, och de anställda som berörs ska dessutom erbjudas en omställningstid i samband med att en heltid omvandlas till en deltid. Den anställda har under omställningstiden, om max tre månader, rätt till tidigare sysselsättningsgrad och anställningsförmåner. 

På Cool Company följer vi noga den här typen av förändringar av tre anledningar: 

1. för att vara säkra på att vi själva som arbetsgivare agerar korrekt och följer rådande lagstiftning 

2. för att informera och hjälpa alla de frilansare som fakturerar genom oss 

3. för att informera och hjälpa våra företagskunder som överlåter arbetsgivaransvaret och löneutbetalningar för sin personal till oss

Läs mer om LAS

LAS och provanställning

Hur ska du som arbetsgivare förhålla sig till provanställning enligt LAS?

Företrädesrätt enligt LAS

Vad innebär egentligen företrädesrätten och vad säger LAS?

Detta är LAS

Här går vi igenom vad LAS betyder och de grunder man behöver känna till.