Lagen om anställningsskydd (LAS)

Vad betyder LAS?

LAS är en förkortning och står för ”Lagen om anställningsskydd”. Det är en svensk lag som reglerar anställningsskyddet för arbetstagare. Lagen fastställer regler och rättigheter när det gäller uppsägning av anställningar, bland annat genom att fastställa villkor för varsel, uppsägningstider och möjligheter till omplacering vid uppsägning.

Vad innebär lagen om anställningsskydd (LAS)?

LAS är till för att ge anställda en högre grad av anställningstrygghet och skydd mot godtyckliga avskedanden och uppsägningar, man ska alltså inte kunna bli uppsagd utan en rimlig anledning. Samtidigt ska lagen också underlätta för arbetsgivare att anställa och omorganisera när det behövs för att företaget ska kunna drivas effektivt och konkurrenskraftigt. Allt om lagen om anställningsskydd hittar du hos Skatteverket.

LAS om Anställningstid

Anställningstid hänvisar till den period under vilken en person är anställd hos en arbetsgivare. Det mäts vanligtvis i antal månader eller år och kan vara avgörande för olika aspekter av anställningsförhållandet, inklusive rättigheter, skyldigheter och förmåner. Anställningstid kan bland annat påverka uppsägningsskydd och innebär att många länder, inklusive Sverige med Lagen om anställningsskydd (LAS), ger anställningstiden ett ökat skydd mot uppsägning.

LAS om uppsägningstid

Inom LAS gäller anställningsavtalet i huvudsak tillsvidare och man har en viss uppsägningstid. Antingen har man kommit överens om en uppsägningstid innan, den kan regleras genom t.ex. kollektivavtalet som gäller på arbetsplatsen. Uppsägningstiden ska anges i ditt anställningsavtal. Annars är det alltid minst en månads uppsägningstid enligt LAS.

Det behöver finnas rimliga anledningar för att säga upp en anställd. Generellt är anledningarna arbetsbrist eller att personen misskött sig på något sätt, personliga skäl. Vid arbetsbrist kan en arbetsgivare inte heller säga upp vem som helst, utan det regleras. Generellt gäller fortfarande ”sist in, först ut” vid arbetsbrist. Alltså, den som senast blir anställd är den som först behöver avsluta anställningen, men det kan finnas undantag. Ett kollektivavtal reglera detta, arbetsgivaren kan ha kommit överens med facket om andra regler, precis som vid uppsägningstid.

Enligt LAS gäller uppsägningstid enligt följande:

  • Två månaders uppsägningstid, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år.
  • Tre månaders uppsägningstid, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år.
  • Fyra månaders uppsägningstid, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,
  • Fem månaders uppsägningstid, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år.
  • Sex månaders uppsägningstid, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.

Läs mer om LAS