Provanställning enligt LAS

LAS ger arbetsgivare möjligheten att använda provanställning som ett sätt att utvärdera en arbetstagares lämplighet och kompetens för en viss tjänst. Under en provanställning kan arbetsgivaren och arbetstagaren bedöma om det finns en god matchning mellan dem och om anställningen bör fortsätta på längre sikt.

Här är några viktiga punkter att tänka på vid provanställning enligt LAS:

Tidsram

Provanställningens längd är normalt högst sex månader, men för vissa yrkesgrupper, som exempelvis chefer, kan den förlängas upp till ett år. Det är viktigt att komma ihåg att en provanställning inte kan förlängas eller förnyas efter den angivna tidsperioden utan att övergå till en tillsvidareanställning eller avslutas.

Uppsägningstid

Under provanställningen kan både arbetsgivaren och arbetstagaren säga upp anställningen utan något formellt varsel eller skäl. Det innebär att om arbetsgivaren anser att arbetstagaren inte uppfyller förväntningarna eller att det inte finns en lämplig matchning, kan de avsluta anställningen utan att följa de vanliga reglerna för uppsägningstid som gäller för tillsvidareanställningar.

Skydd mot diskriminering

Trots att provanställning ger viss flexibilitet vid uppsägning, får arbetsgivare inte säga upp arbetstagare på grund av diskriminerande skäl såsom kön, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning. Det är viktigt att följa principerna om likabehandling och icke-diskriminering enligt diskrimineringslagstiftningen.

Utvärdering

Under provanställningen bör arbetsgivaren och arbetstagaren kontinuerligt utvärdera arbetets kvalitet, prestationer och lämplighet för den aktuella tjänsten. Regelbundna feedbackmöten och utvärderingar kan vara användbara för att klargöra förväntningar och identifiera eventuella problem eller förbättringsområden.

Det är viktigt att komma ihåg att regler och bestämmelser kan variera beroende på land och kollektivavtal. Det är alltid rekommenderat att konsultera relevant arbetsrätt och få professionell rådgivning för att följa tillämplig lagstiftning och förfaranden vid provanställning.

Vill du veta mer?

Vill du veta med om LAS och mer specifikt nya LAS som ska tillämpas från oktober 2022 rekommenderar vi dig att läsa vår sammanfattning här