Slopa arbetsgivaravgifter för egenanställda

– Krispaket borde omfatta fler frilansare och konsulter

Frilansare och konsulter som fakturerar utan eget företag är många, och som glöms bort när samtal förs om krispaket och stödinsatser. Bara genom Cool Company finns över 50 000 registrerade egenanställda, allt från IT-tekniker till frisörer. Genom att slopa arbetsgivaravgiften för egenanställda ger man ännu en stor och viktig grupp av svensk arbetskraft möjlighet att ta sig igenom krisen.

Som egenanställda arbetar och fakturerar man genom Cool Company som har arbetsgivaransvar under uppdragen, vilket möjliggör för mängder av människor att hitta jobb utan att starta eget företag. Förutom att hantera administration för våra egenanställda ser vi samtidigt till att de omfattas av rätt typ av försäkring och är trygga i arbetslivet. Men vår makt att skydda våra egenanställda har begränsningar.

Regeringen har presenterat ett förslag om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter till svenska småföretag. Dessvärre så är taket för Regeringens nuvarande förslag 30 personer. Detta innebär att vi befinner oss över denna gräns och därmed omfattas inte våra frilansare av detta förslag. Inte våra frilansare, och inga andra frilansare eller konsulter som fakturerar genom ett egenanställningsföretag.

Slopa arbetsgivaravgiften till 30 juni
Vi föreslår att tillfälligt slopa arbetsgivaravgiften till 30 juni även för alla egenanställda via egenanställningsbolag. Det kommer, i Cool Companys fall, öka våra frilansares nettoinkomst med upp till SEK 21,000,000 under denna fyramånadsperiod. Detta skulle i snitt medföra att våra frilansares nettoinkomst ökar med mellan SEK 2,500 och SEK 2,800 per månad. Ett tillskott som är nödvändigt för de egenanställda redan nu.

Prognos: Ökad nettoinkomst för frilansare per månad av slopade arbetsgivaravgifter mellan 1 mars och 30 juni för frilansare via egenanställningsbolaget Cool Company

prognos mars till juni

Vi ser också att en slopad arbetsgivaravgift kommer att ha påverkan på mer eller mindre samtliga län i Sverige. Totalt bedömer vi att slopad arbetsgivaravgift under en fyramånadersperiod kommer att ha påverkan på hela 20 av Sveriges 21 län. Utöver detta så bedömer vi att frilansare i Stockholms Län, en hårt Coronadrabbad region, kommer att påverkas gynnsamt av en slopad arbetsgivaravgift.

Prognos: Ökad nettoinkomst för frilansare per län av slopade arbetsgivaravgifter mellan 1 mars och 30 juni för frilansare via egenanställningsbolaget Cool Company

prognos per län

Mellan 2011 och 2018 har marknaden för egenanställning vuxit från 154 miljoner kronor till 1,46 miljarder. Antalet egenanställda har mer än tiodubblats mellan 2011 och 2017. Bara vi på Cool Company har över 50 000 egenanställda som är registrerade hos oss. Det är en grupp som är

betydande och som bör tas hänsyn till i diskussioner kring att underlätta och rädda svenskt företagande och svensk arbetskraft.

Vi på Cool Company hjälper gärna regeringen att distribuera ut fördelen av sänkta arbetsgivaravgifter till våra egenanställda. Men vi behöver regeringens hjälp för att kunna hjälpa. 

Michael Sundquist 
CEO, Cool Company