Frilansrapporten 2023 –
Frihet vs trygghet

Årets frilansrapport undersöker hur svenskarna och svenskarnas inställning till arbetslivet påverkas av en allt skakigare omvärld, men även relationen mellan privatlivet och arbetslivet.

Om årets frilansrapport

Arbetslivet och människors relation till jobben förändras snabbt och är högkänsligt för vad som händer i omvärlden och närområdet. Efter många år av frigörelse från de traditionella arbetsramarna syns nu tydliga tendenser efter sökande av trygghet och stabilitet, men inte helt utan att ge upp sin frihet. 

Årets rapport bland svenska arbetstagare visar på kluvna känslor kring det framtida arbetslivet, speciellt bland unga, till följd av en skakig omvärld. Detta märks extra tydligt när frågan kring livet efter arbetslivet kommer upp. En stor andel av svenskarna och även de som fortfarande är unga planerar att fortsätta jobba efter de nått den statliga pensionsåldern, speciellt de som bor i storstäderna. Det är svårt att säga huruvida rapporter om fattigpensionärer eller det faktum att vi är friskare och lever längre har störst inverkan på att fler vill arbeta efter pensionsåldern. Troligtvis är det en kombination av att man både vill och kan hålla i gång samt behöver dryga ut pensionspotten för fler goda år 

I årets rapport kan vi även se tydligt att yngre generationer sätter sin prägel på den svenska arbetsmarknaden på flera sätt. Flest prioriterar trivsel och sitt eget privatliv framför en kometkarriär med hög lön. Och vists finns det sundhetstecken kring att arbetslivet inte främst drivs av lön. Vi spenderar mycket tid på jobbet under och då måste det finnas fler tillfredställande element än lönen den 25e. Det betyder dock inte att lönen är oviktig, den är bara inte högst prioriterad

Trots en skakigare omvärld och stramare ekonomi i de svenska hushållen tycks de som redan frilansar påverkas mindre än svenskarna generellt. De flesta frilansarna önskar fortsätta arbeta för egen maskin och har inte en fast anställning högt upp på önskelistan. Frilansarna är heller inte en grupp som sticker ut när man undersöker hur oroliga svenskarna är inför framtiden och mer specifikt det framtida arbetslivet. 

Vi kan med årets rapport konstatera att omvärlden har och kommer påverka svenskarna, men den varken lamslår eller skrämmer. Tvärtom tenderar många att rusta upp, tänka sunt och fokusera på sitt privatliv och välbefinnande.  

Här är Frilansrapporten 2023 – frihet vs trygghet 

Nyfiken på att frilansa?

Vill du prova på livet som frilansare utan att starta eget företag? Oavsett om du vill fakturera för ett sidouppdrag eller frilansa på heltid kan du lätt som en plätt skapa ett konto och komma igång med oss.

Vad kan man tjäna som frilansare?

Genom vår lönekalkylator kan du räkna ut hur mycket du bör ta betalt för att få ut den lön som du önskar efter att skatt och avgifter betalats in.


Tidigare frilansrapporter

2022 –
Ett dynamiskt arbetsliv


2021 – Skärmfrihetens tid

2020 –
det nya arbetslivet