Arbetstillstånd i Sverige

Vårt erbjudande

Planerar du att flytta till Sverige? Eller måste du av någon anledning ta dig till Sverige och har för avsikt att stanna för att leva och bo? För de som kommer till Sverige men inte är medborgare i ett land som ingår i EU/EES är det viktigt att ha koll på vad som krävs för att kunna leva och arbeta i landet.

Här går vi igenom hur det fungerar med arbetstillstånd, svenskt personnummer och samordningsnummer.

Vad innebär arbetstillstånd?

Personer som är medborgare i EU/EES behöver inte ansöka om ett svenskt arbetstillstånd, då de har något som kallas uppehållsrätt i Sverige. Är man däremot inte från någon av de länderna behöver man ansöka om arbetstillstånd innan man beger dig för att jobba i Sverige. Med ett arbetstillstånd får man leva, bo och jobba i Sverige.

Vad krävs för att få ett arbetstillstånd?

För att kunna få sitt arbetstillstånd godkänt i Sverige krävs det att man kan identifiera sig med sitt pass, kan uppvisa var man ska arbeta, att man kommer få skälig lön och att man täcks av försäkringar.

Hur ansöker man om arbetstillstånd?

Man behöver ansöka hos Migrationsverket om arbetstillstånd. Enklast är det att göra det via deras hemsida, där finns också all information du behöver för att ansöka om arbetstillstånd i Sverige. Läs mer hos Migrationsverket.

A middle eastern man is helping his son with his school work in their living room at home.

Personnummer och samordningsnummer

Personnummer och samordningsnummer är två olika identitetsbeteckningar i Sverige och används alltid när man kontaktar t.ex. myndigheter eller sjukvård.

De som planerar att leva och bo i Sverige längre än ett år behöver i de flesta fall folkbokföra sig, och i samband med det får man ett svenskt personnummer. Folkbokföringen gör man genom Skatteverket och man behöver inte specifikt ansöka om personnummer. Ett sveskt personnummer möjliggör att kunna skaffa exempelvis ett svenskt ID-kort, e-legitimation och ett telefonabonnemang i Sverige.

Så fungerar samordningsnummer

Planerar man att bo och arbeta i Sverige under kortare tid än ett år behöver man inte folkbokföra sig eller ha ett svenskt personnummer, istället använder man ett samordningsnummer. Ansökan om samordningsnummer kan man göra på egen hand, men ens arbetsgivare kan också sköta det. Det är Skatteverket som beslutar om samordningsnummer.

Ett samordningsnummer har man för att t.ex. kunna betala skatter, sköta kontakt med myndigheter. Man kan också få det i väntan på att få uppehållstillstånd och sitt personnummer.

Arbeta som egenanställd utan personnummer

På Cool Company kan man vara egenanställd även om man inte har ett personnummer, man behöver då ha ett samordningsnummer och uppvisa att man har arbetstillstånd i Sverige. För att kunna verifieras behöver man lämna in några saker. Dessa är:

  • Dokumentation som intygar att man är registrerat för A-skatt (inkomstskatt) 2022. Detta får du från Skatteverket.
  • Passkopia
  • Om passet inte är utfärdat i ett land inom EU behöver man lämna en kopia på uppehålls- och arbetstillstånd.

Kommer du från Ukraina till Sverige?

De som behövt ta sig från Ukraina till Sverige efter den 24 februari 2022 omfattas av massflyktsdirektivet. Det betyder att man som ukrainsk medborgare, varaktigt bosatt i Ukraina eller har skyddsstatus där får uppehålls- och arbetstillstånd inom EU i minst ett år med möjlighet till förlängning i upp till två år.

För att omfattas av massflyktsdirektivet och få uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige behöver man identifiera sig hos Migrationsverket, antingen via webben eller på plats på något av deras kontor. Så fort man fått sitt uppehålls- och arbetstillstånd godkänt kan man börja arbeta i Sverige, både som anställd, egenanställd och egenföretagare.

Försäkrad och trygg med trygghetspaketet

Vill du läsa denna sida på ett annat språk?