Blog » Förändrade skatteregler för tillfälligt anställda i Sverige

Förändrade skatteregler för tillfälligt anställda i Sverige

Den 23 juni 2020 la regeringen fram ett förslag om nya skatteregler för tillfälligt anställda i Sverige. Förslaget, som syftar till att skapa en mer konkurrensneutral arbetsmarknad, föreslås träda i kraft 1 januari 2021. De nya skattereglerna kommer innebära större förändringar för både utländska företag och anställda som är verksamma i Sverige.

Regeringens nya förslag innefattar införandet av ett så kallat ekonomiskt arbetsgivarbegrepp, vilket innebär ökat ansvar och mer komplexa förhållningssätt för arbetsgivare. I och med förändringen kommer troligtvis behovet av smarta anställningsformer och smidiga verktyg för bland annat bokföring och fakturering att växa under nästa år.

Hur ser regelverket för beskattning ut idag?

Enligt dagens regler är en person som är anställd av ett företag i Sverige och utför arbetet i Sverige skattskyldig. En person som är inhyrd från ett utländskt företag som saknar fast driftställe är dock inte skattskyldig i Sverige förutsatt att de tre villkoren i den så kallade 183-dagarsregeln uppfylls:

  • Personen som utför arbetet får inte vistas i Sverige i mer än 183 dagar under tolv månader
  • Den arbetsgivare som betalar ut ersättning har hemvist i annat land än Sverige
  • Inget fast driftställe i Sverige belastas av ersättningen 

Vem som anses vara arbetsgivare kan vara annorlunda i olika länder, men i Sverige anses arbetsgivaren vara den som ger ersättning för utfört arbete. Med andra ord har Sverige idag ett så kallat formellt synsätt på arbetsgivarfrågan.

Hur ser det nya förslaget ut?

Det nya förslaget som regeringen lade fram till riksdagen i somras innebär skärpta regler för personer som utför arbete i Sverige för en utländsk arbetsgivare. I de fall där arbetet som utförs i Sverige snarare kan ses som uthyrning av arbetskraft till ett svenskt bolag, föreslås det att 183-dagarsregeln inte längre ska kunna användas och arbetstagaren ska beskattas från start. Detta gäller alltså även om personer utför arbete för en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige. Fokus här ligger på huruvida nyttan av det utförda arbetet kan ses som att den tillgodoser det svenska bolaget eller inte, och man ser därmed till den ekonomiska innebörden av relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det nuvarande formella synsättet på vem som är arbetsgivare utvecklas alltså till att också ha den ekonomiska arbetsgivaren i åtanke.

Regeringens nya synsätt har redan integrerats i flera andra länders lagstiftning, och läggs nu fram i Sverige, med syfte att skapa en arbetsmarknad som är mer konkurrensneutral och där såväl svenska som utländska arbetsgivare ges samma förutsättningar. Det förändrade regelverket kommer bl.a. ha stor påverkan på utländska arbetsgivare genom både ökad administration och kostnad. Detta då det nya lagförslaget medför att utländska arbetsgivare måste registreras hos Skatteverket för rapportering. Arbetsgivaren måste månatligen lämna in arbetsgivardeklarationer för de anställda som innefattas av det nya regelverket, och dessutom rapportera relevant bolagsinformation till Skatteverket för bedömning av eventuell skattskyldighet. Vid registrering hos Skatteverket erhåller bolaget ett identifikationsnummer och en F-skattsedel.

Även svenska företag förväntas påverkas av detta lagförslag då en generell skyldighet införs för svenska företag att göra skatteavdrag på ersättning för arbete som utförts i Sverige av utländsk juridisk person eller en fysisk person som är begränsat skatteskyldig i Sverige. 

Vad är nästa steg?

Under hösten kommer riksdagen att rösta om det nya lagförslaget, och reglerna förväntas sedan träda i kraft i januari 2021. För utländska arbetsgivare som förväntas påverkas av denna förändring, kan det därmed vara en god idé att se över sina alternativ kring planerad arbetskraft framöver. Det är även viktigt att svenska företag ser över sina processer och rutiner vid utbetalning av ersättning för arbete till juridisk person eller fysisk person som är begränsat skatteskyldig i Sverige.

Ta hjälp av oss på Cool Company

På Cool Company vet vi att denna förändring kan innebära en del utmaningar. Därför finns vi tillgängliga för att hjälpa din organisation eller företag att hantera dem. Genom vår skräddarsydda lösning där ni på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kan betala ut löner till personer som påverkas av förslaget om skatteförändringar, kan ni säkerställa att allt går rätt till och effektivisera era processer på samma gång.

Vill du veta mer?

Har du frågor kring hur det nya förslaget kommer påverka dig eller vill du veta mer om hur våra tjänster fungerar och hur de kan förenkla för ditt företag när de nya reglerna träder i kraft? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Våra kontaktpersoner

Hannes Krönby

Hannes Krönby

B2B Sales Manager

0709-73 22 58
Oscar Hedskog

Oscar Hedskog

Key Account Manager

0709-77 80 46

Henrik Philips

Henrik Philips

Customer Delivery Manager

0760-25 69 40

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till er.