Analys av Finanspolitiska rådets rapport ”Ett enklare och effektivare skattesystem”

Häromdagen publicerade Sveriges Finanspolitiska råd, en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik, en rapport om hur de ser på Sveriges skattesystem. Syftet med rapporten var att visa att skattesystemet kan göras enklare och samhällsekonomiskt effektivare. I den här artikel går vi igenom rapporten i stora drag.

#1 Nuvarande skattesystemet är komplicerat: Det Finanspolitiska rådet konstaterar och understryker att det nuvarande skattesystemet är något komplicerat. Exempelvis omnämns det att det finns fem olika skattesatser för kapitalinkomster samt att flera olika momssatser återfinns.

#2 Nuvarande system har många skattekilar: Detta innebär helt enkelt att skillnaden mellan vad en arbetsgivare betalar för en anställd och vad denne löntagare sedan får ut i nettoinkomst. För höginkomsttagare så kan skillnaden vara upp till 74 %. Dvs att om en arbetsgivare betalar 100 SEK så får arbetstagaren ut 24 SEK i nettolön.

Finanspolitiska rådets förslag:

#1 Minska skattekilarna: Detta innebär i klartext att minska skillnaden mellan vad en arbetsgivare betalar och vad som sedan hamnar i fickan hos den anställda. Skattesatserna ska vara så lika som möjligt. Den statliga skatten på inkomster över 509,000 sänks från nuvarande 20 % till 10 eller 5 %. Nedan ser ni en graf som visar hur skattesatserna för olika lönenivåer föreslås se ut. 

Marginalskatt och genomsnittsskatt för arbetstagare efter årsinkomskt

En inkomst mellan 0 till cirka 120,000 SEK beskattas ej. Sen är skatten mer eller mindre enhetlig motsvarande skattesatsen i ens kommun fram till och med 509,000 SEK. När man väl passerat dessa 509,000 SEK så ökar skatten något, men på en lägre nivå än tidigare. Enligt rådets bedömning så skulle detta innebära att genomsnittsskatten minskar för alla löntagare i Sverige oavsett lönenivå.

 #2 Fastighetsskatten återinförs: Fastighetsskatt på bostäder avskaffades den 1 januari 2008 och ersattes istället av den kommunal fastighetsavgift (ekonomifakta, 2020). Förslaget är att återinföra full fastighetsskatt utan tak. Rådet rekommenderar ”Enhetlig bostadsskatt på löpande avkastning och värdestegring på småhus, bostadsrätt och ägarlägenhet”. Under 2020 beräknas bostadsskatten till mellan 0,97 % och 1,13 % i deras två presenterade exempel.

 Tabell 1. Exempel baserat på taxeringsvärde om SEK 3,500,000

Taxeringsvärde: SEK 3,500,000
Taxeringsvärde x ett tioårigt glidande medelvärde av statslåneräntan (1.24 %)SEK 43,400
Taxeringsvärde x 2 procent (schabloniserad värdeökning på 2 %)SEK 70,000
Beräknat skatteunderlagSEK 113,400
Skatt: En årlig skatt 30 procent (inget tak sätts) SEK 34,020
Antal procent av taxeringsvärdet som detta motsvarar0.97%

 

 #3 Likformig beskattning av förvärvs- och kapitalinkomster: Rådet föreslår höjning av skatt på exempelvis utdelning på noterade och onoterade aktier samt aktier i fåmansbolag. Höginkomsttagare får lägre skatt på arbete, men samtidigt ökade skatter på kapital. Samtidigt får låginkomsttagare skattelättnader genom det förändrade grundavdraget (gränsen innan en individ börjar betala skatt). Ovanstående kommer troligtvis medföra att eventuella skattefördelar med att driva stora företag i egen regi minskar eller tas bort. Istället kommer fördelarna med att vara löntagare (inklusive egenanställd) ytterligare förstärkas. Något som också underströks på deras pressträff då dom nämnde att ”Förvärvsinkomst och kapitalinkomst bör beskattas enhetligt”.

#4 Enhetlig moms på 21 %: Beroende på hur man ser det så kan detta innebära att momsen höjs för vissa, framförallt allt blir det mat, hotell- och restaurang, kollektivtrafik och kultur som får kraftiga momshöjningar. Samtidigt som den sänks för resterande. Argumentet som förs fram av det Finanspolitiska Rådet är att ”Differentierad moms gynnar konsumtion av vissa varor och tjänster på bekostnad av andra”. 

Nu kommer landets politiker och intresseorganisationer att börja diskutera ovanstående förslag. Räkna med att ni kommer att läsa om detta i både nationella och lokala tidningar. 

Rapporterna som legat till grund för denna artikel finner ni nedan:
1. http://www.finanspolitiskaradet.se
2. https://www.ekonomifakta.se/fakta/skatter/skatt-pa-fastigheter-och-formogenhet/fastighetsskatt/