Anställningsformer

Det finns olika sätt man kan vara anställd som i Sverige. Vilka anställningsformer finns det och hur fungerar de? Vi går igenom de olika anställningsformerna och vad som gäller kring dessa. 

A startup business office employee standing at his desk smiling.

De olika anställningsformerna

De allra flesta som arbetar i Sverige är anställda på ett eller annat sätt, och det kan verka som att det finns mängder av olika anställningsformer. Men egentligen finns det bara två olika anställningsformer i Sverige, tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning. Däremot finns det olika varianter av dessa anställningsformer. Det går vi igenom!

Tillsvidareanställning

Den vanligaste anställningsformen i Sverige är att vara tillsvidareanställd, det är oftast den arbetsformen som man kallar för “att vara anställd”. Precis som namnet avslöjar är man anställd tills vidare, anställningen har inte något slutdatum utan fortlöper fram tills att antingen arbetstagaren säger upp sig eller arbetsgivaren säger upp arbetstagaren. Som tillsvidareanställd gäller uppsägningstid, men den kan vara olika lång. Den kan bland annat variera beroende på arbetstagarens ålder eller längd på anställningen. Som tillsvidareanställd kan man vara anställd på till exempel heltid, deltid eller på timme.

Tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning är precis som det låter, begränsat till en viss tid och det behöver avtalas i förhand vilken tidsperiod anställningen gäller. Även inom den tidsbegränsade anställningen finns det flera olika varianter, exempelvis vikariat eller säsongsanställning.

Som anställd i Sverige omfattas man av LAS, lagen om anställningsskydd. Lagen begränsar bland annat uppsägningstid, hur en arbetsgivare kan säga upp en anställd och valet av vem av medarbetarna som ska kunna bli anställd då den som arbetat längst har förtur till anställning. Läs mer om lagen om anställningsskydd här

Provanställning

Det är vanligt att börja med en provanställning, som är en tidsbegränsad anställning men med ambitionen att övergå i en tillsvidareanställning. En provanställning är bra både för arbetsgivaren och den anställda. Under provanställningen ser man hur personen fungerar på arbetsplatsen, både socialt och med arbetsuppgifterna. Den anställda får tid att känna efter om arbetet motsvarar ens förväntningar. Som längst pågår en provanställning i sex månader och det finns ingen uppsägningstid, däremot är arbetsgivaren skyldig att underrätta arbetstagaren om att provanställningen kommer upphöra 14 dagar i förväg.

Det är inte lagligt för en arbetsgivare att först anställa en person som vikarie för att sedan provanställa personen. En provanställning är som det låter till för att prova att det fungerar, vilket en vikarie redan provat.

Särskild visstidsanställning

En särskild visstidsanställning är en form av tidsbegränsad anställning och har alltså ett slutdatum. Vanligtvis finns det ingen uppsägningstid utan när slutdatument nås avslutas anställningen. Har man varit särskilt visstidsanställd i sammanlagt ett år under loppet av fem år omvandlas denna anställning till att bli en tillsvidareanställning. Läs mer om nya LAS här.

Deltidsanställning

Något som många tror är en egen anställningsform, men som inte är det, är deltidsanställning. Deltidsanställd kan man vara både som tillsvidareanställd eller under en period, en så kallad tidsbegränsad anställning. Det passar ofta bra när en arbetsgivare bara behöver hjälp några timmar i veckan eller som ett extrajobb för arbetstagaren.

Timanställning

Även om också timanställning låter som en anställningsform är det inte det. En timanställning är antingen en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Med timanställning menas det att man får betalt per timme och inte har en fast lön. Det kan vara både ett vikariat, provanställning, säsongsanställning eller särskild visstidsanställning.

Vikariat

Man kan bli anställd på ett vikariat när någon ordinarie är borta från arbetet under en period. Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning och det behöver framgå under vilken period vikariatet gäller, både start- och sluttid. Om man i över två år under en femårsperiod har haft ett vikariat på samma ställe blir man per automatik tillsvidareanställd.

Säsongsanställning

Säsongsanställning
En säsongsanställning är precis som det låter beroende av årets säsonger. De arbeten som man endast kan utföra under en viss säsong faller under denna typ av anställning. Exempelvis kan det vara turistverksamheter, skogsbruk eller snöskottning. Dessa är begränsade till säsongen och även om det inte alltid finns ett tydligt datum för anställningens start och slut så är det en tidsbegränsad anställning.

Egenanställning

Egenanställd, frilansare, konsult, kärt barn har många namn, som man brukar säga. Även om det heter egenanställning är det inte riktigt en anställningsform. Att vara egenanställd är relativt nytt i Sverige, det är en arbetsform som är en blandning av eget företagande och anställning. Det passar både den som vill driva ett eget företag men som inte vill slösa tid på administration och all kontakt med Skatteverket, den som vill arbeta med eget på sidan av något annat eller den som vill prova på sin affärsidé innan steget till att starta ett eget bolag tas.

Steget till egenanställning däremot är inte så stort, det är enkelt att komma igång och går fort att skapa en faktura. Man behöver inte ha en egen F-skattsedel utan det har egenanställningsföretaget som man väljer. Den tid som skulle läggas på att krångla med skatter, avgifter och moms sparas på att lägga över det på egenanställningsföretaget.

Som egenanställd är man fri som en egenföretagare, men med trygghet en anställning kan erbjuda. Man väljer själv sina uppdrag, sätter sitt eget pris och sina villkor. Däremot är tryggheten lite större än att driva ett eget företag. Risken att saker blir fel med skatter, moms, deklaration och annat krångligt är betydligt mindre som egenanställd och av vissa egenanställningsföretag är man försäkrad. För säkerhets skull är det bra att titta upp olika egenanställningsföretag och se vad som ingår i deras pris och vad som passar just dig. På Cool Company omfattas man av ett trygghetspaket. Läs mer om vad som ingår i vårt trygghetspaket.