Vad kostar en anställd?

Det finns många frågor när det kommer till anställningar. Vad kostar det att anställa, att ha en anställd och vad finns det för olika alternativ? Det går Cool Company igenom!

Vad kostar en anställd?

Det finns olika orsaker till att behöva anställa någon. Ibland handlar det om att ersätta någon som slutat eller täcka upp för någon ordinarie som är borta tillfälligt. I andra fall handlar det om att företaget eller organisationen växer och behöver utöka sin personalstyrka. En del utvecklar helt nya områden där helt ny kompetens behövs. Oavsett vilken anledning det finns till att anställa är det en process som både tar tid och kostar en del pengar. Många ställer sig frågan, vad kostar en anställd och vilka olika alternativ finns det? Är det bättre att anställa eller kan man spara pengar genom att anlita frilansare istället?

Vad kostar det att anställa?

Just processen att anställa någon kan kosta olika mycket beroende på hur man väljer att gå till väga och hur van man är vid själva anställningsprocessen. En del använder sig av ett externt rekryteringsföretag, som såklart kostar pengar. Om man väljer att sköta rekryteringen själv kostar det att exempelvis lägga ut en jobbannons, men det som oftast är mest kostsamt är den tid en anställningsprocess tar från det ordinarie arbetet. Oftast intervjuar man flera personer, flera gånger, för att till slut komma fram till ett beslut. När personen sedan är anställd behöver tid läggas på onboarding och att få in den nyanställda både i sina arbetsuppgifter och socialt i företaget.

Hur mycket kostar det att ha en anställd?

Förutom processen att anställa en person och sedan den lön som ska betalas ut, medför en anställd en hel del andra kostnader. Till exempel behöver man betala arbetsgivaravgift, som generellt är 31,42 procent av den anställdes bruttolön. Men undantag finns, den 1 januari 2021 sänktes arbetsgivaravgiften för personer födda mellan 1998 och 2002 som tjänar upp till 25.000 kronor i månaden till 19,73 procent. Andra kostnader som tillkommer är bland annat sjuklön, tjäntespension, semesterlön och försäkringar. Utöver kostnader för den anställde behöver all personaladministration hanteras, något som växer ju mer personal man har. Är det en stor ökning av personal finns självklart alternativet att utöka även den verksamheten, eller outsourca personaladministrationen.

Läs mer om vad det kostar att ha en anställd hos Verksamt.

Hur mycket kostar en timanställd?

Ett alternativ är att timanställa någon som arbetar vid behov. Men vad kostar en som är anställd per timme? En timanställning betyder egentligen att man betalar personen per antal arbetade timmar istället för att denne har en fast månadslön. Personer som är timanställda är inte alltid kopplade till kollektivavtal, men det förhandlar arbetsgivare och arbetstagare om i förväg. De är inte heller alltid anställda av företaget, det beror på. En timanställd har rätt till semesterersättning, men däremot har en timanställd inte per automatik rätt till semesterledighet.

Det finns inte någon uppsägningstid kopplat till timanställda, vilket gäller från båda håll. Ett alternativ kan alltså vara att anställa någon med timlön. Det är en mer flexibel variant av anställning om man inte vet hur ofta eller hur mycket hjälp man behöver från den anställda. Man behöver däremot betala arbetsgivaravgift om den timanställda är anställd hos företaget. 

Hur mycket kostar det att hyra in frilansare?

Konsult eller anställd? Att använda sig av inhyrd personal istället för att anställa kan vara ett billigare alternativ, eftersom man inte behöver betala alla avgifter som krävs för en anställd. Precis som med anställningar är det svårt att säga ett exakt pris. Man brukar säga att åtminstone till en början kostar en inhyrd frilansare mindre än vad en anställd gör. Frilansare stannar i regel lite kortare  än en anställd och arbetar generellt under uppdrag, men det gör också att de ofta är mer flexibla.

Tumregeln brukar vara att för kortare uppdrag eller projekt är en inhyrd frilansare mer lönsam, men även för längre uppdrag kan det vara ett bättre alternativ. Konsulter sitter ofta på spetskompetens inom sitt område. De är dessutom generellt mer flexibla när det kommer till att påbörja ett jobb, då de inte är bundna till uppsägningstider på samma sätt som en anställd.

Läs mer om hur du kan tänka när du ska välja mellan en anställd eller inhyrd personal.

Få hjälp med inhyrda frilansare

Om man väljer att använda sig av inhyrd personal kan Cool Company hjälpa till med personaladministrationen och löneservice. Det är ett tryggt och enkelt alternativ. De inhyrda personalen omfattas av det bästa försäkringsskyddet på marknaden, får snabba, enkla och korrekta utbetalningar och dessutom får de ta del av våra rabatter och förmåner.

Räkna ut vad som kan sparas på att administrera genom Cool Company i Företagskalkylatorn eller kontakta någon av våra säljare.