Frilansrapporten 2022 –
ett dynamiskt arbetsliv

Årets frilansrapport undersöker hur svenskarna känner och tänker kring arbetsmarknadens många val och möjligheter, men även relationen mellan privatlivet och arbetslivet.

Om årets frilansrapport

I Frilansrapporten kartlägger vi på Cool Company hur svenskarna tänker och känner kring arbetslivet i allmänhet och frilanslivet i synnerhet. I årets upplaga fokuserar vi på det dynamiska arbetslivet som präglar vår samtid. Ett dynamiskt arbetsliv innebär att man arbetar på ett visst sätt en tid, och på ett annat sätt en annan tid. Vi blandar och kombinerar efter erbjudanden, tillfällen, livet och vilja. Och det bästa av allt – allt är möjligt. 

Frilansrapporten bygger dels på en Sifo-undersökning bland 1066 svenskar och en undersökning bland 1214 frilansare i Sverige, samt längre intervjuer med tre erfarna frilansare. 

I årets rapport syns bland annat hur privatlivet prioriteras allt högre än arbetslivet, och välmående, frihet och variation i arbetslivet värderas högt. Bland annat svarar 43 procent av svenskarna att man gör eller vill göra karriär, men är inte beredd att låta det gå ut över privatlivet. Däremot bland den yngre grupper (18–29 år) som är nya på arbetsmarknaden är var tredje person villig att offra delar eller hela sitt privatliv för att göra karriär. Bland svenskarna generellt är många beredda att ta nya vägar för att skapa sig ett önskvärt arbetsliv, 64 procent av svenskarna kan tänka sig att skola om sig och varannan svensk kan tänka sig att frilansa.

Gränserna för vad som är möjligt och hur arbetslivet ”ska” se ut har rivits, liksom livet är inte arbetslivet statiskt. Det är ett dynamiskt arbetsliv. 

Tidigare frilansrapporter

2021 – Skärmfrihetens tid

2020 –
det nya arbetslivet