Att tänka på när du anlitar en egenanställd

När du ska anlita en egenanställd är det flera saker du måste ha i åtanke som Kund. Följ vår guide så undviker du de vanligaste fallgroparna. När du ska anlita en egenanställd, får du inte glömma bort att det är ni som har hittat varandra och godkänt uppdragstiden och utförandet.

Ta referenser

För att vara säker på att du anlitar en egenanställd som motsvarar dina förväntningar, bör du kontrollera och efterforska referenser. Be alltid den egenanställda om godkännande innan du kontaktar respektive referens, och var noga med att endast kontakta dom referenser som kandidaten har valt att hänvisa till.

Dataskydd vid rekrytering

Det är viktigt att hantering av personuppgifter under rekryteringsprocessen sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Eftersträva därför tydlighet, transparens och samtycke kring hur personuppgifter hanteras. Kandidaten har även rätt att få sina inlämnade uppgifter raderade på eget initiativ.

Registerkontroll

När ansvaret är särskilt stort. När du anlitar en egenanställd som ska arbeta med barn och ungdom eller som ska ha ekonomiskt eller annat särskilt ansvar, rekommenderar vi alltid att du gör särskild kontroll av att den egenanställda inte tidigare är dömd för brott inom det område som egenanställd ska arbeta. Det gäller även egenanställd som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder samt egenanställd som arbetar vid vissa boenden som tar emot barn.

Utdrag ur belastningsregistret

Den som anlitas för ett uppdrag med hög säkerhetsklass bör på begäran visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn. Reglerna gäller även de som är ledare i olika ideella barnverksamheter. Att tänka på när ni anlitar en Egenanställd:

  • En Kund får enligt diskrimineringslagen inte diskriminera den som hos arbetsgivaren gör en förfrågan om eller sökt uppdrag.
  • Till grund för uppdraget gäller de allmänna villkor för kund som kan understödjas av ett uppdragsavtal.
  • Kontrollera alltid kvalifikationerna hos den egenanställda möter kriterierna för uppdraget.
  • Om egenanställd är yngre än 18 år ska intyg från vårdnadshavare inhämtas.
  • Kund måste alltid kontrollera arbetet och anmäla eventuella fel i utförandet till Cool Company.
  • Kunden har ansvaret för arbetsledningen av den egenanställda och säkerställer att nödvändig utrustning för att utföra uppdraget finns tillgängligt.
  • Skriftligt uppdragsavtal är alltid att föredra.

Workers in a small light industrial furniture factory specialising in wood joinery and carpentry