Försäkringar

När du frilansar och utför uppdrag genom Cool Company är det viktigt att du känner till vilka försäkringar du omfattas av. Här har vi samlat information om de fyra försäkringstyperna.

Ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring ger ekonomiskt skydd mot skadeståndskrav för skada på person eller egendom när du är ute på uppdrag. För många uppdragsgivare är denna typ av försäkring ett krav för att kunna utföra ett uppdrag. Den ger skydd och ersättning om något går sönder eller ett föremål skadas när du genomför uppdrag. Exempelvis att du lägger golv och tappar något så att golvet skadas eller förstörs, eller om du städar och välter en vas som går sönder. Ansvarsförsäkringen gäller inte enbart fysiska saker utan skyddar också vid så kallade förmögenhetsskador. Det är viktigt att vara medveten om när du jobbar som IT-konsult eller som konsult inom ekonomi, bokföring, utbildning, marknadsföring och försäljning. Låt säga att du är IT-konsult och något går fel när du arbetar med deras CRM-system och du skulle bi krävd på skadestånd. Med en ansvarsförsäkring får du juridisk hjälp för att utreda samt eventuell ersättning för skadeståndet du blir skyldig.

Några delar som ingår i detta försäkringspaket är: Allriskförsäkring, allmänt ansvar, förmögenhetsbrott och produktansvar samt rättsskyddsförsäkring.


Sjukförsäkring

Du omfattas av en grundläggande sjukförsäkring, som fungerar som ett komplement till ersättningen från Försäkringskassan vid långvarig sjukdom. I försäkringen ingår även möjlighet till rehabilitering och samtalsstöd helt kostnadsfritt.  

Skulle du bli sjuk och sjukskriven minst 25 procent kan sjukförsäkringen ge dig en ekonomisk ersättning. Efter en karenstid på 90 dagar betalas din sjukersättning ut varje månad i förhållande till hur många procent du är sjukskriven. Sjukersättningen betalas ut tills att du blir frisk igen, högst till din avtalade pensionsålder.


Personförsäkring – gruppliv

Den andra delen av personförsäkringen är Gruppliv (TGL- Tjänstegrupplivförsäkring) som är en livförsäkring med efterlevandeskydd.

Ersättningen utbetalas som ett skattefritt engångsbelopp vid dödsfall med 6 prisbasbelopp och barntillägg med två prisbasbelopp per barn. Försäkringen gäller dygnet runt under din anställningsperiod hos Cool Company. För att omfattas av TGL-försäkringen behöver den anställde ha ordinarie arbetstid på minst 8 timmar per vecka räknat i genomsnitt per månad inom spannet av sju dagar bakåt räknat från dödsfallet.


Personförsäkring – olycksfall

Olycksfallsförsäkringen TFO gäller om du skadar dig i jobbet eller om du skadar dig på väg till eller från jobbet. Den lämnar ersättning på upp till 30 prisbasbelopp för invaliditet (både medicinsk och ekonomisk invaliditet).

Olycksfallsförsäkringen omfattar också kostnader som uppstår i samband med skadan, till exempel kläder, resa till sjukhuset och kostnader för läkarbesök. Också kostnader för rehabilitering och hjälpmedel ingår plus för sveda och värk vid bestående men. Cool Companys olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt! Dessutom ingår krisförsäkring (psykologsamtal) vid vissa händelser. 


Disclaimer: Vid eventuella motstridigheter har informationen i försäkringsvillkor företräde över innehållet i text ovan.  

Ta del av fullständiga försäkringsvillkor via länkarna nedan:

Försäkringsbevis – Allmänt och produktansvar

Försäkringsbevis – Ansvar

Försäkringsbevis – Behandlingsskadeförsäkring

Försäkringsbevis – Entreprenad

Försäkringsbevis – Konsultansvar