Checklista arbetsmiljö – Arbetare

Det finns risker inom alla yrken och därför är det viktigt att alltid kontrollera sina arbetsförhållanden. Vi har därför tagit fram information och riktlinjer för arbetsmiljö till dig som Arbetare.

Arbetsmiljö – bygg/ROT

Arbetsmiljö – jordbruk/trädgård