Arbetsmiljö – Vård/lokalvård/RUT

Samtlig arbetsmiljödokumentation – Du förbinder dig att läsa våra föreskrifter

Arbete i någon annans hem

Ljus och belysning

Ljud och akustik

Luft och ventilation

Temperatur och klimat

Ergonomi

Städning

Föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Dokumentation i enlighet med krav i föreskriften av byggarbetsplatsen ska skickas in till CC.

Första hjälpen och krisstöd

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och
krisstöd.

Nedan finner du länkar till checklistor du kan göra för att testa dina arbetsförhållanden genom Prevent

Personlig assistens

Äldreomsorg, vård, omsorg

Hemtjänst

Städ

Sexuella trakasserier