Vårt erbjudande » Arbetsmiljö försäkring » Arbetsmiljö – Lokalvård/RUT

Arbetsmiljö – Lokalvård/RUT

Samtlig arbetsmiljödokumentation – Du förbinder dig att läsa våra föreskrifter

Arbete i någon annans hem

Arbete vid bildskärm

Inomhusmiljö och hälsobesvär

Ljud och akustik

Ljus och belysning

Luft och ventilation

Städning

Temperatur och klimat

Ergonomi

Föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Dokumentation i enlighet med kravställning i föreskriften ska skickas till Cool Company innan uppdrag påbörjas om risker kan identifieras på arbetsstället.

Första hjälpen och krisstöd

Första hjälpen måste alltid finnas på arbetsstället samt utrymningsplan om arbetsstället är inomhus.

Nedan finner du länkar till checklistor du kan göra för att testa dina arbetsförhållanden genom Prevent

Personliga Assistenter

Äldreomsorg, Vård och behandlingshem

Hemtjänst

Städ

Sexuella trakasserier