Resurser » Ekonomi » Lön » Frågor & Svar – Om lön, ExpressPay och anställningen

Frågor & Svar - Om lön, ExpressPay och anställningen

Även om du bestämmer din egen lön och dina villkor finns det
ändå mer man kan vilja veta – läs här!

Vad tar ni i arvode och vad ingår i detta?

Vi tar endast 5,98% av fakturerat belopp exklusive moms.

Du kommer själv överens med din uppdragsgivare om priset för det arbete du ska utföra. När du utfört ett uppdrag, fyller du i formuläret med fakturaunderlag och betalningsvillkor på fakturan.

Cool Company hjälper dig med allt detta:

– Inrapporterar och betalar in skatter, avgifter och moms till Skatteverket.
– Betalar ut din lön till ditt konto. Skattat och klart.
– Bokföring, revision (KPMG) och inkassohantering (Intrum Justitia), rättslig hantering ingår inte i inkassohanteringen.
– Administrerar dina ROT & RUT avdrag.
– Försäkrar dig.

Det finns inga fasta kostnader eller dolda avgifter.

Hur ser jag hur pengarna fördelas på fakturan och vad jag kan få i lön?

När du jobbar med en faktura kan du alltid se vad du får i nettolön längst ner på skärmen. Klickar du på rubriken ”Så här har vi räknat” får du en detaljerad summering över fakturans alla fördelade kostnader, inklusive dem du delar ut till Teammedlemmar och ROT- eller RUT-kostnader.

Tips! Innan du tar dig an ett uppdrag kan du räkna på hur mycket lön du får ut beroende på fakturans storlek. Detta kan vara användbart när du bestämmer hur mycket du ska ta betalt för ett uppdrag.

Testa att räkna ut din lön efter skatt

När får jag ut min lön?

Så snart Cool Company mottagit betalning av din faktura har du möjlighet att ta ut lönen. Lönen betalas ut automatiskt om du har valt den inställningen, annars har du manuell utbetalning inställd. Det innebär att du själv loggar in och bestämmer när och hur mycket du vill ta ut av din lön. Du har också möjlighet att avsätta delar av lönen i sparande och tjänstepension.

Väljer du ExpressPay betalar vi ut pengarna direkt till ditt bankkonto när vi och din uppdragsgivare godkänt fakturan på förhand. Tänk på att det ändå tar en bankdag innan pengarna syns på ditt bankkonto.

Hur tar jag ut lön?

Gå till Dashboard, välj My Money och klicka på knappen Ny utbetalning. Följ instruktionerna.

Dina saldon och lönespecifikationer uppdateras direkt efter utbetalningen och du kan se detaljerna under Transaktioner.

OBS! Om du har aktiverat Automatisk utbetalning i dina användarinställningar kommer utbetalning ske senast 24 timmar efter det att pengarna kommit in på Cool Companys bankkonto.

Var är mina lönespecifikationer?

Du hittar dem längst ner på sidan My Money. Välj Dashboard och klicka på My Money för att komma dit.

Lönespecifikationen för innevarande månad uppdateras för varje uttag du gör. Specifikationerna för tidigare månader innehåller den kompletta ackumulerade sammanställningen.

Ska jag meddela Cool Company innan jag börjar utföra uppdraget?

För att dina försäkringar och a-kassan ska gälla ska du föranmäla ditt uppdrag innan du börjar jobba. Det gör du enklast genom att skapa ett uppdrag i webbtjänsten. Har du frågor är du alltid välkommen att mejla oss på fakturera@coolcompany.se.

Tips! När du gjort ett uppdrag i tjänsten är du bara ett knapptryck från att ha skapat ett komplett underlag till din kommande faktura.

Skriver jag någon form av avtal med er och hur ser själva anställningen ut?

I samband med att du skickar in din faktura godkänner du också avtalet och de Allmänna villkor som gäller.

Du är anställd hos Cool Company som allmänt visstidsanställd på uppdragsbasis. Din anställning påbörjas och avslutas med varje uppdrag du utför, det är denna tid du fakturerar för.

Tänk på att du behöver föranmäla att du ska utföra ett uppdrag för att du ska ha fullt försäkringsskydd och för underlag till a-kassa med mera.

Är jag försäkrad som egenanställd hos Cool Company?

Ja, vi ser till att du är försäkrad och trygg som egenanställd som fakturerar utan företag hos Cool Company. Vi erbjuder dig som egenanställd marknadens förmodligen bästa försäkringsskydd. Du omfattas alltid av vår arbetsskade- (TFA) och grupplivs-försäkringar (TGL) när du är ute på uppdrag godkända av Cool Company. I de flesta fall omfattas du även av vår ansvarsförsäkring.

För uppdrag inom entreprenad och ROT behöver du teckna en tilläggsförsäkring speciellt anpassad för bygg. Eftersom många av Cool Companys egenanställda jobbar inom bygg, har vi kunnat förhandla fram en mycket konkurrenskraftig ansvarsförsäkring med Trygg Hansa. Vill du veta mer om våra prisvärda försäkringar för uppdrag inom bygg eller våra andra försäkringar, ta kontakt med vår duktiga kundsupport.

Kan jag bedriva en handelsrörelse, dvs köpa in produkter och sälja vidare?

Våra tjänster lämpar sig bättre för tjänster än handelsverksamhet med vidareförsäljning av produkter. Vi kan i vissa fall fakturera för dina produkter. Du står som ägare till produkterna och överlåter rättigheten till oss att fakturera dessa. Leverantören av varorna måste ansvara för garantiåtaganden.

På kvitton över 4 000 kr exkl. moms måste Cool Company Skandinavien AB stå som köpare för att du ska kunna tillgodogöra dig kostnadsavdrag. Kvittona ska också ha specificerad moms. Du måste ha skriftligt godkännande från oss innan du köper in varor i Cool Companys namn.

Hur kan jag vara säker på att min ekonomi sköts i god ordning?

Vår existens bygger på att all fakturering sker på korrekt sätt. Detta är inte minst viktigt för vårt samarbete med Skatteverket. Cool Company Skandinavien AB anlitar auktoriserade redovisningskonsulter och KPMG som revisorer.

Kan jag få ett arbetsgivarintyg?

Ja, om du arbetat genom oss och fått din faktura betald. För att få ett arbetsgivarintyg kan du klickar här och fyller i uppgifterna så ordnar vår kundsupport detta inom de närmsta dagarna. 

Vad ExpressPay är och allt du behöver veta

Vad krävs för att du ska kunna få ExpressPay?

– Du måste vara myndig.
– Gäller endast vid fakturering till företag/organisationer som finns registrerade som “företag” hos Bolagsverket och har minst två bokslut registrerade.
– Din kund måste ha god betalningsförmåga (soliditet).
– Din kund måste godkänna fakturan.
– Du eller din kund får inte ha betalningsanmärkningar.
– Arbetet måste vara utfört och skriftligen godkänt av din kund.
– Du godkänner att vi gör kontroll av betalningsanmärkningar på både dig och din kund.
– Det får inte föreligga någon väsentlig intresseberöring mellan dig och kundföretaget, d.v.s. att du har ägarintresse eller släktskap till någon av kundföretagets huvudmän/firmatecknare eller liknande.
– Eventuella kostnadsavdrag tillgodogörs endast om vi har kvitton eller fakturor hos oss fysiskt då utbetalningen till dig görs.
– Du kan få kredit upp till 30 000 kronor exkl. moms i utestående fakturor.
– ExpressPay är ett lån och en tilläggstjänst till ordinarie fakturerings-/administrationstjänst.
– Din kund måste ha en mailadress innehållande sitt företagsnamn. En offentlig mailadress såsom Gmail, Hotmail, Outlook etc. godkänner vi inte.

Vad händer om din faktura inte blir godkänd?
Skulle din faktura inte bli godkänd meddelar vi dig att fakturan övergår till att gälla med normala villkor. Du får ett mail där du kan ändra betalningsvillkoren från 30 dagar till andra villkor och du skickar in fakturan igen.

Vad händer om din kund inte betalar fakturan enligt gällande betalningsvillkor?
Betalar din kund försent hålls du skadeslös för förseningen och den ränteförlust detta innebär, dvs värdet av krediten genom den utökade tid det tar att få in betalningen av kunden samt inkassokostnader. Cool Company går alltså inte i borgen för krediten.

Vad händer om din kund inte betalar fakturan trots inkassoåtgärder?
Om din kund inte betalar på grund av tvist gällande fakturan reglerar våra Allmänna villkor detta och vi krediterar fakturan tills dess ni löst tvisten. Du blir då oss återbetalningsskyldig det belopp vi lånat dig.
Betalar inte din kund trots att tvist inte föreligger och trots inkassoåtgärder blir du återbetalningsskyldig det lån vi betalat ut till dig.

Vi förbehåller oss rätten att:
– Avslå ansökan.
– Ändra i ovanstående villkor utan att meddela detta på förhand.
– Förändra räntenivåer utan att meddela detta på förhand.

 

Vid ExpressPay adderas 1,47% på den ordinarie avgiften 5,98%. 

Läs mer om ExpressPay här. 

 

Nettolön

Den del av lönen som du får behålla efter att vi har dragit av för arbetsgivaravgifter, lagstadgad A-skatt och Cool Companys avgift.

Här kan du läsa mer om Nettolön!

Bruttolön

Lön efter avdrag för arbetsgivaravgifter men innan avdrag för lagstadgad A-skatt.

Här kan du läsa mer om Bruttolön!