Vad betyder lönebegreppen?

När man räknar ut och pratar om lön är det många begrepp att hålla reda på. Här är några av de vanligaste som du bör känna till.

Allt om fakturera

Arbetsgivaravggifter

Arbetsgivaravgifter är en del av de sociala avgifter som en arbetsgivare betalar till Skatteverket för att täcka bland annat avgifterna för ålderspension och sjukförsäkring. Cool Company hanterar dessa avgifter åt dig och ser till att rätt belopp betalas till Skatteverket i rätt tid.

A-skatt

A-skatt är den lagstadgade skatt som beräknas och dras av mellan bruttolön och nettolön. Cool Company hanterar beräkning och inbetalning av a-skatt till Skatteverket så att du inte behöver oroa dig över det. 

Bruttolön

Bruttolön är oftast det man svarar på när någon frågar ”hur mycket tjänar du?” och det betyder vad man får före skatt. Det vill säga att bruttolön är lönen man får innan den lagstadgade A-skatten är dragen. Om du vet vad din bruttolön är kan du testa att räkna ut din nettolön vid olika fakturerade belopp här: 

Egenanställning

På Cool Company blir du egenanställd i anställningsformen som kallas särskild visstidsanställning. Cool Company är din arbetsgivare under uppdragets gång och är ett egenanställningsföretag.

Du väljer själv när och hur du vill arbeta. Ersättningen, din lön, är en överenskommelse med din uppdragsgivare. Som egenanställd hos Cool Company sköter vi dina skatteinbetalningar, arbetsgivaravgifter, ser till att du är försäkrad och sköter momsredovisningen t.ex.

En frilansare hälsar på sina vänner på en fest

F-skatt

Företag som är godkända för F-skatt betalar själva in preliminärskatt och social avgifter. Cool Company har F-skatt och sköter detta åt dig som egenanställd.

Inkomstskatt

För de flesta blir en inkomstskatt på 30% lagom. Detta representerar den kommunala inkomstskatten som nästan alla inkomsttagare i Sverige betalar. Om man tjänar lite pengar kan denna skattesats dock vara för hög. Du kan även skicka in underlag för skattejämkning till vår kundsupport så kan vi uppdatera din skatt utefter underlaget.

Kontrolluppgifter

För varje kalenderår är arbetsgivare skyldiga att lämna uppgifter till Skatteverket om intjänade löner under det gångna året. Det kallas kontrolluppgifter. Cool Company sköter denna inrapportering till Skatteverket och du får en kopia på dina kontrolluppgifter i januari månad varje år.

Milersättning

Du kan få skattefri ersättning om du kör med privat bil i tjänsten och själv betalar drivmedel. Milersättningen uppgår för närvarande till 18,50 kr/mil och fastställs av Skatteverket. Som underlag för utbetalningar av milersättning ska du föra en körjournal om du skulle behöva redovisa dina resor.

Moms

Moms (mervärdesskatt) är en på skatt varor och tjänster som ska betalas till Skatteverket. För privatpersoner är momsen inbakad i priset. En faktura och ett kvitto måste tydligt ange momsen. När företag köper av varandra anger man fakturabeloppet exklusive moms. Detta för att företagen ska redovisa momsen men även har rätt att dra av momsen. LÄS ALLT OM MOMS

Omräkningsnyckel

Omräkningsnyckel är den procentsats som omvandlar det fakturerade beloppet till din nettolön (och vice versa). Procentsatsen innehåller din lagstadgade A-skatt, arbetsgivaravgifter samt Cool Companys avgift.

Nettolön

Den del av lönen som du får behålla efter att vi har dragit av för arbetsgivaravgifter, lagstadgad A-skatt och Cool Companys avgift.

Omvänd skattskyldighet

Normalt är det den som säljer varor eller tjänster som tar ut moms vid försäljningen och betalar in den till staten. Vid omvänd skattskyldighet är det i stället köparen som är skyldig att deklarera och betala moms till staten. Omvänd skattskyldighet gäller främst vid försäljning av de flesta byggtjänster till företag inom byggsektorn samt till skrotfirmor. Läs mer hos Skatteverket.se.

En frilansare städar i sitt kök på sin lunchrast

SINK (Särskild inkomstskatt för bosatta utomlands)

Personer som är bosatta utomlands och inte har en väsentlig anknytning till Sverige har möjlighet att bli beskattad enligt SINK. Vid SINK betalar du endast 20 procent i skatt på din lön och inga arbetsgivaravgifter behöver betalas under den beviljade perioden som är max 183 dagar, eller 6 månader. Du behöver inte heller deklarera för detta i Sverige. Ansökan om SINK skickas till Skatteverket, Cool Company kan hjälpa dig vid behov.

Traktamente

Traktamente är en skattefri ersättning som du kan göra avdrag för vid resor i tjänsten och då du övernattar minst en natt på annan ort och befinner dig minst 50 kilometer från din bostad. Mer om traktamente hos Skatteverket.se.

Skattejämkning

Vid skattejämkning kan man ansöka om jämkning. Detta innebär att vi inte drar någon skatt på din beräknade bruttolön, vilket gör att du får ut mer pengar från dina fakturor. Observera att du inte får ut varken mer eller mindre pengar i slutändan om du använder dig av jämkning. Däremot kan det vara fördelaktigt att få ut pengarna som lön i samband med att dina fakturor betalas, istället för att du får dem som skatteåterbäring efter din deklaration.

VAT-nummer

Alla som registreras för moms får ett momsregistreringsnummer av Skatteverket. I internationella sammanhang brukar det kallas VAT-nummer (Value Added Tax).
Du behöver bara känna till din kunds VAT-nummer om du vill fakturera ett bolag inom EU.

Kom igång med Cool Company

Är du redo att skapa ditt konto och sätta igång med frilanslivet? Det tar bara någon minut att skapa konto och därefter är det helt upp till dig när du vill sätta igång att fakturera.