Skatter och Avgifter

Som egenföretagare måste du ha koll på alla lagstadgade skatter och avgifter som ska betalas till skatteverket. Som egenanställd hos Cool Company kan du dock vara lugn, eftersom det är Cool Company som har arbetsgivaransvaret och hjälper dig med all administration. Trots detta kan det vara både kul och bra att ha en grundläggande förståelse för de skatter och avgifter som betalas.

En frilansare städar i sitt kök på sin lunchrast

Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgift kan även gå under benämningen sociala avgifter. Det är en avgift som betalas till Skatteverket från arbetsgivaren, och gäller för alla arbetstagare som får lön i Sverige. Om du är egenanställd hos Cool Company betalar de dina arbetsgivaravgifter (till skillnad från om du driver eget, då du måste betala detta själv). Sociala avgifter eller arbetsgivaravgifter är kopplade till socialförsäkringssystemet där bland annat ålderspensionen och sjukförsäkring ingår.

När du utför ett uppdrag som frilansare eller konsult och fakturerar via Cool Company är det Cool Company som betalar din arbetsgivaravgift till Skatteverket, du slipper alltså tänka på det. Arbetsgivaravgiften baseras på arbetstagarens ålder.


Exempel: en arbetstagare som år 2019 är född år 1954 eller senare ligger på en arbetsgivaravgift på 31,42%. En arbetstagare som är född mellan år 1953-1939 ligger på en arbetsgivaravgift på 16,36%. En arbetstagare som år 2019 är född år 1938 ligger på en särskilda löneskatt på 6,15% istället för arbetsgivaravgift.

A-skatt

A-skatt kallas i Sverige den inkomstskatt som löntagare betalar och som dras direkt från lönen av arbetsgivaren. Som egenanställd har du A-skatt. Det innebär att Cool Company drar av A-skatt och betalar sociala avgifter (arbetsgivaravgifter). Även du som är pensionär har normalt A-skatt.

Olika nivåer av inkomstskatt och jämkning

För de flesta blir Skatteverkets rekommendation på 30% inkomstskatt en korrekt nivå. Om man tjänar mindre än vad som anses skattskyldigt, kan denna skattesats vara för hög. Under 2019 gäller ett grundavdrag på 19 700 kronor, det betyder att de första 19 700 kronor som du tjänar under året är skattefria.

Statlig inkomstskatt och värnskatt

Om man har en inkomstnivå som överstiger brytpunkten på 490 700 kronor på ett år ska man utöver den kommunala inkomstskatten på 30% betala in en statlig inkomstskatt på 20% för överskjutande belopp, upp till nästa brytpunkt på 689 300 kronor. Har du en inkomstnivå på 689 300 kronor eller mer så är den statliga inkomstskatten på 25% för överskjutande belopp.

Gäller detta dig bör du höja din skattesats, detta innebär att vi drar en högre skatt av din inkomst för att undvika kvarskatt. Detta gör du enkelt i dina Användarinställningar (klicka på kugghjulet i inloggat läge).

 

Skapa konto och frilansa utan pappersarbete

Vi gör det här tillsammans! Vi på Cool Company vill vara frilansarens, konsultens och extrajobbarens bästa vän. Därför kostar det inget att skapa ett konto hos oss. Du betalar oss när dina kunder betalar dig.