Din sjukförsäkring

Som egenanställd genom Cool Company omfattas du av kollektivavtal genom Säljarnas Fackförbund när du har aktuella uppdrag. Inom kollektivavtalet ingår bland annat sjukförsäkring som du kan läsa mer om här,

En enskild näringsidkare dricker en kopp kaffe innan arbetsdagen börjar

Du omfattas av en grundläggande sjukförsäkring, som fungerar som ett komplement till ersättningen från Försäkringskassan vid långvarig sjukdom. I försäkringen ingår även möjlighet till rehabilitering och samtalsstöd helt kostnadsfritt.  

Skulle du bli sjuk och sjukskriven minst 25 procent kan sjukförsäkringen ge dig en ekonomisk ersättning. Efter en karenstid på 90 dagar betalas din sjukersättning ut varje månad i förhållande till hur många procent du är sjukskriven. Sjukersättningen betalas ut tills att du blir frisk igen, högst till din avtalade pensionsålder. 

Sjukförsäkringen är kollektivavtalad och förutsätter: 

  • Godkänd hälsoprövning 
  • Uppfyller kvalifikationskravet om en bruttolön på minst 10 000 kr/månad under ett kvartal 
  • registrerad hos Statens Personadressregister (SPAR)
  • Uppfyller försäkringsbolagets gällande anslutningskrav 

Prövningen sker kvartalsvis och sjukförsäkringen baseras på en bruttolön upp till 15000kr/månaden. Premiebefrielseförsäkring ingår. 

Är du intresserad av att själv utöka sjukförsäkringen så att den baseras på en högre lön kan du kontakta vår samarbetspartner: info@factum.nu

Mer information om din sjukförsäkring

Ekonomisk trygghet

Sjukförsäkringen ger medarbetaren ekonomisk ersättning om hen blir sjukskriven till minst 25 procent. Efter en karenstid på tre månader betalas ersättning ut varje månad, i förhållande till hur många procent medarbetaren är sjukskriven. Euro Accident erbjuder olika ersättningsnivåer, upp till 90 procent av lönen efter den 90:e sjukdagen.


Samtalsstöd

Samtalsstöd ger medarbetarna rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, ergonom, hälsocoach eller HR-konsult. Det gäller oavsett om frågan är av privat eller arbetsrelaterad karaktär. Det kan till exempel handla om stress, ergonomi på hemmakontoret, ångest, juridiska problem, alkohol, -drog eller spelmissbruk, konflikter på arbetsplatsen eller något helt annat. För chefer och arbetsledare finns även stöd att få i den professionella rollen. Samtalsstöd är öppet dygnet runt och sekretess gäller mot arbets- och uppdragsgivare. 

Rehabilitering

Om du riskerar att bli långtidssjukskriven eller nyligen har blivit sjukskriven med läkarintyg skickar din arbetsgivare in en anmälan till Euro Accident för att aktivera rehabiliteringen. Efter anmälan håller en professionell hälso- och rehabprocessledare på Euro Accident aktivt i processen med medarbetaren och chefen. Hälso- och rehabprocessledaren kartlägger behoven av åtgärder, tar fram en individuell åtgärdsplan för medarbetaren, samordnar och följer upp. Rehabiliteringsprocessen avslutas med en skriftlig sammanfattning och rekommendationer. 

Andra försäkringar

Du som är egenanställd och frilansar genom Cool Company omfattas även av ansvarsförsäkring och personförsäkring olycksfall och gruppliv.