Vårt erbjudande » Arbetsmiljö försäkring » Arbetare » Arbetsmiljö – Bygg/Rot

Arbetsmiljö – Bygg/Rot

Samtlig arbetsmiljödokumentation – Du förbinder dig att läsa våra föreskrifter

Maskiner och arbetsutrustning

Ställningar

Byggnads- och anläggningsarbete

Föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Dokumentation i enlighet med krav i föreskriften av byggarbetsplatsen ska skickas in till CC

Byggnads- och anläggningsarbete

Viktiga krav som måste efterföljas på byggarbetsplatser.

Första hjälpen och krisstöd

Nedan finner du länkar till checklistor du kan göra för att testa dina arbetsförhållanden genom Prevent

Anläggningsarbeten

Byggplåtslageri

Måleriarbeten

Måleribranschen

Snickeri

Sexuella trakasserier