Arbetsmiljö – Bygg/Rot

Samtlig arbetsmiljödokumentation – Du förbinder dig att läsa våra föreskrifter

Maskiner och arbetsutrustning

Ställningar

Byggnads- och anläggningsarbete

Föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Dokumentation i enlighet med krav i föreskriften av byggarbetsplatsen ska skickas in till CC.

Byggnads- och anläggningsarbete

Viktiga krav som måste efterföljas på byggarbetsplatser.

Första hjälpen och krisstöd

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och
krisstöd.

Nedan finner du länkar till checklistor du kan göra för att testa dina arbetsförhållanden genom Prevent

Anläggningsbranschen

Byggnadsplåtslageri

Måleri – Rutiner och instruktioner

Måleri – Entreprenad

Snickerier

Sexuella trakasserier