Vårt erbjudande » Arbetsmiljö försäkring » Arbetare » Arbetsmiljö – Jordbruk/Trädgård

Arbetsmiljö – Jordbruk/Trädgård

Samtlig arbetsmiljödokumentation – Du förbinder dig att läsa våra föreskrifter

Jordbruk

Föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Dokumentation i enlighet med kravställning i föreskriften ska skickas till Cool Company innan uppdrag påbörjas om risker kan identifieras på arbetsstället.

Första hjälpen och krisstöd

Första hjälpen måste alltid finnas på arbetsstället samt utrymningsplan om arbetsstället är inomhus.

Nedan finner du länkar till checklistor du kan göra för att testa dina arbetsförhållanden genom Prevent

Lantbruk – Allmänt

Lantbruk – Fjäderfä

Lantbruk – Gris

Lantbruk – Maskiner

Lantbruk – Nötkreatur

Lantbruk – Traktorer

Sexuella trakasserier