Arbetsmiljö – Jordbruk/Trädgård

Samtlig arbetsmiljödokumentation – Du förbinder dig att läsa våra föreskrifter

Jordbruk

Föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Dokumentation i enlighet med krav i föreskriften av byggarbetsplatsen ska skickas in till CC.

Första hjälpen och krisstöd

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och
krisstöd.

Nedan finner du länkar till checklistor du kan göra för att testa dina arbetsförhållanden genom Prevent

Lantbruk – allmänt

Lantbruk – fjäderfä

Lantbruk – gris

Lantbruk – maskiner

Lantbruk – nötkreatur

Lantbruk – traktorer

Sexuella trakasserier