Personlig hållbarhet

Karriären är givetvis en viktig del i livet, men den får inte vara allt. Stressrelaterade sjukdomar ökar i vårt samhälle, och vi tror att man då och då behöver en påminnelse och verktyg för att ta hand om sig själv och komma ihåg sitt eget mående mitt i vardagen.

En frilansare skickar fakturor via hennes telefon och ler mot en vän

Rätten till friskvårdsbidrag 

Anställda på Cool Company får friskvårdsbidrag. Likaså möjliggör vi för våra egenanställda att göra avdrag för friskvård. Vi tycker att det är viktigt att man oavsett arbetsform tar hand om både den fysiska och psykiska hälsan, och vill göra vad vi kan för att skapa de förutsättningar som man som egenanställd behöver.

Tjänstepension för livet efter arbetslivet

Anställda på Cool Company omfattas av tjänstepension som sparas i hållbara fonder. Likaså avsätts det 4,5 procent av det fakturerade värdet till tjänsteperson för alla våra egenanställda mellan 25 och 66 år. Övriga egenanställda har givetvis också möjlighet att i samband med att de skapar sin faktura avsätta en summa till tjänstepension. Som en trygghet till livet efter arbetslivet. 

Förmåner och rabatter

De som är egenanställda hos Cool Company arbetar likt en egenföretagare dvs man väljer själv sina uppdrag, arbetstider, sin arbetsplats och liknande. På Cool Company vill vi att man trots sin självständighet får ta del av förmåner och rabatter, som många genom en anställning får. Vi erbjuder genom våra samarbetspartners olika former av erbjudanden som kan förenkla både arbetslivet och privatlivet för våra egenanställda. Läs mer här om förmåner och rabatter.

En frilansare arbetar hemifrån från sin säng

En trygg arbetsmiljö

Lika viktigt som det är att ta en paus och hand om sin mående utanför arbetet, är det att se till att man är trygg på jobbet. Vi arbetar aktivt med att informera våra egenanställda om arbetsmiljö och tillhandahåller verktyg för att man på ett enkelt sätt ska kunna kontrollera sin arbetsmiljö på den arbetsplats man kommer till. Läs mer här om arbetsmiljö.

Försäkrad på jobbet 

Det spelar ingen roll om våra egenanställda utför ett uppdrag på några timmar, eller om uppdraget sträcker sig över flera månader – vi vill alltid att man ska vara försäkrad. Så länge den egenanställda föranmäler sitt uppdrag ser vi till att man är trygg och försäkrad både till, från och under jobbet. Få mer information här om våra försäkringar.

40% kontorsfritt arbete

Cool Company har som policy att låta anställda fortsätta arbeta hemma två dagar i veckan efter att Folkhälsomyndighetens råd om hemmaarbete hävs. Det som ligger till grund för policyn är dels den personliga hållbarheten i form av minskad stress när man får större frihet att styra över sin egen tid och bl.a. spara in tid genom minskad pendling.

80% digitala möten

Cool Company har som policy att låta anställda fortsätta arbeta hemma två dagar i veckan efter att Folkhälsomyndighetens råd om hemmaarbete hävs. Det som ligger till grund för policyn är dels den personliga hållbarheten i form av minskad stress när man får större frihet att styra över sin egen tid och bl.a. spara in tid genom minskad pendling.