hållbarhet » Social hållbarhet

Social hållbarhet

En jämställd värld är en bättre värld, och vi vill vara med och bidra där vi kan. Som en möjliggörare på arbetsmarknaden vill vi fortsätta förenkla för människor att arbeta självständigt och på sina egna villkor.

Fler språkval på hemsidan

I Sverige är arabiska det andra största språket och är modersmål hos över 400 000 svenskar. Vi vill vara en tjänst och ett företag som är tillgänglig och tilltalande för hela Sveriges befolkning som intresserar sig för frilanslivet och egenanställning. Därför har vi adderat arabiska som tillvalspåk på vår hemsida tillsammans med engelska och svenska.

 

 

 

 

En frilansare hälsar på sina vänner på en fest
En frilansare skickar fakturor via hennes telefon och ler mot en vän

Jämställdhetspolicy

Ett jämställt arbetsliv för både anställda på Cool Company och egenanställda genom Cool Company är en förutsättning för ett fungerande arbetsliv. Vår jämställdhetspolicy är upprättad i enlighet med Diskrimineringslag (2008:567) och bygger på att det ska råda jämställdhet mellan arbetstagare oavsett kön, identitet, bakgrund, religion, sexuell läggning, ålder eller funktionsvariation.
Läs mer här om vår jämställdhetspolicy

 

 

En frilansare tar hand om sitt barn medan han arbetar hemifrån

Vi erbjuder avdrag för ROT och RUT

Vi vill möjliggöra för så många yrkesgrupper som möjligt att bedriva sin verksamhet på ett enkelt men riktigt sätt. Därför erbjuder vi även människor som arbetar inom rot- och rutbaserade branscher att bli egenanställda genom oss. I samband med fakturering är vi behjälpliga för att göra avdrag för ROT och RUT.

Policy mot mutor och korruption

Vårt företag har nolltolerans för oetiskt affärsbeteende. Vår policy mot mutor och korruption klargör de regler som ska tillämpas för att förhindra korruption i all verksamhet som företaget kontrollerar.

Ett företags anseende bygger på förtroende – ett förtroende som det förtjänar genom att hantera sin verksamhet och sina relationer på ett ansvarsfullt sätt. Vårt företag tolererar inte korrupt affärsbeteende i någon form och vi har utvecklat en mängd olika utvärderingsmetoder för efterlevnad av affärsetik. Vi har dessutom ett whistle-blower-system som ger alla anställda och egenanställda möjligheter att konfidentiellt rapportera uppförandekoder.

Ensam är inte alltid stark, men tillsammans kan vi motverka detta och skapa ett tryggare arbetsliv. Om du sett eller hört något som du misstänker bör anmälas, skicka gärna in det till oss på whistleblower@coolcompany.se

Självfallet behandlas dessa e-post under sekretess och med största diskretion.