Grön hållbarhet

På Cool Company tror vi på många bäckar små och låter därför vårt hållbarhetsarbete genomsyra både små som stora delar av vårt och våra egenanställdas arbetsliv.

Co2-mätning med Normative 

Tillsammans med Normative inleder Cool Company ett samarbete under mars 2021 för att mäta vårt klimatavtryck som skapas genom inköp och underleverantörer. Mätningen och utredningen kommer ligga till grund för fortsatta åtgärder som Cool Company kommer anta för att fortsätta bidra till ett hållbart samhälle. Läs mer här om Normative.

Koldioxidinfångning för våra utsläpp

Genom ReMovement tar vi ned koldioxid för kolinlagring av de utsläpp vi som företag gör oss skyldiga till. Under 2021 har Cool Company lagrat 90 000 kg koldioxid, vilket motsvarar 150 procent av det vi släppt ut.

80% digitala möten 

Cool Company har som policy att minska fysiska möten med 80 procent med externa aktörer efter att restriktioner och rekommendationer till följd av Covid-19 hävts. Dels tror vi att det ökar effektiviteten och sparar tid för våra medarbetare, vilket i sin tur minskar stress. Vi vill också uppmuntra digitala möten framför fysiska för att begränsa transport för kunder och våra medarbetare. Med en minskad transport minskar samtidigt koldioxidutsläppen.  

Kontorsfritt val

Cool Company har som policy att låta anställda själva välja om de vill arbeta hemifrån, från kontoret eller från en annan plats. Det som ligger till grund för policyn är dels hänsyn till grön hållbarhet då minskad pendling till och från kontor även besparar koldioxid, men även för att underlätta anställdas livspussel. 

Sjyssta interna inköp

Vi väljer ekologiskt producerade varor både till fikat som fredagsfiret. Vid inköp av mat till företaget har vi som policy att inte bjuda på livsmedel och råvaror som har stor påverkan på koldioxidutsläppen.

En frilansare kommer in på sitt hemmakontor