Grön hållbarhet

På Cool Company tror vi på många bäckar små och låter därför vårt hållbarhetsarbete genomsyra både små som stora delar av vårt och våra egenanställdas arbetsliv.

Co2-mätning med Normative 

Tillsammans med Normative inleder Cool Company ett samarbete under mars 2021 för att mäta vårt klimatavtryck som skapas genom inköp och underleverantörer. Mätningen och utredningen kommer ligga till grund för fortsatta åtgärder som Cool Company kommer anta för att fortsätta bidra till ett hållbart samhälle. Läs mer här om Normative.

Hållbart sparande

På Cool Company erbjuder vi alla egenanställda att i samband med att man skickar sin faktura avsätta en summa till tjänstepension. Sparandet förvaltas via Avanza i en fond. Sedan mars 2021 har vi bytt till en fond som investerar i hållbara bolag som ligger i linje med FNs globala hållbarhetsmål. Nya sparares pengar placeras automatiskt där, och tidigare sparare får valet att flytta sitt tidigare sparande.

En frilansare skickar fakturor via hennes telefon och ler mot en vän
En frilansare kommer in på sitt hemmakontor

80% digitala möten 

Cool Company har som policy att minska fysiska möten med 80% med externa aktörer efter att restriktioner och rekommendationer till följd av Covid-19 hävts. Dels tror vi att det ökar effektiviteten och sparar tid för våra medarbetare, vilket i sin tur minskar stress. Vi vill också uppmuntra digitala möten framför fysiska för att begränsa transport för kunder och våra medarbetare. Med en minskad transport minskar samtidigt koldioxidutsläppen. 

40% kontorsfritt arbete

Cool Company har som policy att låta anställda fortsätta arbeta hemma två dagar i veckan efter att Folkhälsomyndighetens råd om hemmaarbete hävs. Det som ligger till grund för policyn är dels hänsyn till grön hållbarhet då minskad pendling till och från kontor även besparar koldioxid.

Sjyssta interna inköp

Vi väljer ekologiskt producerade varor både till fikat som fredagsfiret. Vid inköp av mat till företaget har vi som policy att inte bjuda på livsmedel och råvaror som har stor påverkan på koldioxidutsläppen.