två personer undersöker olika företagsformer

Olika företagsformer

Viljan att starta eget kan vara stark, och det finns flera olika företagsformer att välja på. Vi på Cool Company går igenom de vanligaste varianterna för att göra valet lite enklare för dig.

Att välja företagsform

Att ta ett beslut om att starta egen verksamhet kan vara enkelt, men när det kommer till vilken företagsform man ska välja blir det helt plötsligt svårare. Utifrån kan det verka som att skillnaderna är små, men det finns saker som skiljer olika företagsformer åt. Vi går igenom vad du behöver veta för att välja vilken företagsform som passar dig bäst.

Olika företagsformer och bolagsformer

Enskild näringsverksamhet (enskild firma)

Du kanske känner igen benämningen enskild firma, men denna företagsform har bytt namn till enskild näringsverksamhet. De flesta företagsformer drivs av en juridisk person, men här skiljer den enskilda näringsverksamheten sig från mängden, istället drivs det av en enskild näringsidkare. När man startar denna typ av företag behöver man inte ha något formellt insatskapital, men näringsidkaren är personligt ansvarig för avtal och eventuella skulder verksamheten får och det påverkar direkt ens privata ekonomi. Det är alltså en diffus gräns mellan företagandet och det personliga för enskilda näringsverksamheter. Det är t.ex. ditt personnummer som används som företagets organisationsnummer.

Aktiebolag (AB)

Ett aktiebolag är i dagsläget den vanligaste formen av företag i Sverige. När man står i ansats att starta ett aktiebolag bör man tänka på att det krävs ett aktiekapital på minst 25 000 kronor. Till skillnad från enskild näringsverksamhet är det personliga ansvaret inte stort, utan begränsat till aktiekapitalets storlek. Det är en tryggare form av företagande eftersom den personliga risken är betydligt lägre. Om det blir problem med bolagets ekonomi blir det inte direkt kopplat till ägarens privata ekonomi. Men det är värt att ha i åtanke är att vid lån av pengar för bolaget krävs vanligen personliga borgensförbindelser av ägaren, vilket utöver det insatta kapitalet på bolaget blir ett indirekt ekonomiskt ansvar. Ägaren för aktiebolaget är en juridisk person och betalar inkomstskatt, kallad bolagsskatt. Den ligger på 22 procent av vinsten. Ett aktiebolag måste göra en årsredovisning varje år, och större aktiebolag brukar ha en revisor. Tumregeln brukar vara att du bör ha ett aktiebolag när du tar stora risker som företag, har många anställda, planerar att ha delägare eller har stor omsättning för företaget.

Läs mer om skillnader mellan enskild firma och aktiebolag

– Privata och publika aktiebolag

Det finns också skillnader mellan privata och publika aktiebolag.

*25 000 kronor gäller som aktiekapital för privata aktiebolag, för publika aktiebolag behövs ett aktiekapital på 500 000 kronor. Det är bara publika aktiebolag som kan börsnoteras och där allmänheten kan köpa aktier. Det finns några fler skillnader mellan privata och publika aktiebolag. Läs mer på Bolagsverkets hemsida.

en tjej har valt bland olika företagsformer för att frilansa

Vad är skillnaden mellan företag och bolag?

Vi börjar med att reda ut vad det finns för skillnader mellan ett företag och ett bolag. Det är lätt att tro att orden betyder samma sak, men det finns faktiskt saker som skiljer begreppen åt.

Företag är det övergripande samlingsordet och det finns olika företagsformer. De vanligaste är aktiebolag, enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomisk förening. Här är en ledtråd att de som slutar på ”-bolag” är de som faktiskt är bolag. Enskild näringsverksamhet och ekonomisk förening är inte bolag, utan endast olika företagsformer. Det finns ytterligare några former av företag, exempelvis ideell förening och samfällighetsförening.

Det främsta som skiljer ett bolag från ett företag är att ett bolag är en juridisk person och har ett organisationsnummer. Hit hör olika bolagsformer som aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag. För ett företag finns inget organisationsnummer utan det är detsamma som ägarens personnummer, och beskattas personligen.

Några övergripande saker att tänka på när du väljer företagsform är om du ska starta ensam eller tillsammans med andra, om du har möjlighet att gå in med en kapitalinsats eller inte och i vilken utsträckning du är villig att koppla samman företagets ekonomi med din privata ekonomi. För att förtydliga de olika företagsformerna går vi in på dem alla en och en.

Ta betalt för olika företagsformer

Handelsbolag (HB) och kommanditbolag (KB)

För att starta ett handelsbolag eller kommanditbolag, som är två mindre företagsformer, krävs det minst två personer som driver företaget. Det finns inget krav på insatskapital för dessa företagsformer. Båda klassas som juridiska personer. Det kan vara svårt att hålla isär handelsbolag och kommanditbolag, men den största skillnaden är ansvarsfördelningen gällande ekonomin mellan ägarna.

– Handelsbolag – Alla ägare delar lika på det personliga ansvaret för företagets ekonomi. Det förutsätter tillit mellan ägarna och det blir viktigt att ett bolagsavtal upprättas mellan dem inför starten.

– Kommanditbolag – Minst en av ägarna har fullständigt personligt ansvar för företagets ekonomi, denna kallas för komplementär. De andra ägarna kallas för kommanditdelägare och har bara ansvar för sin del av kapitalinsatsen.

Ekonomisk förening
När man vill starta en ekonomisk fördelning behövs det minst tre personer eller företag och till skillnad från andra företagsformer kallas de för medlemmar och inte ägare. Som medlem i en ekonomisk förening har man inte personligt ansvar för ekonomin. Det ekonomiska ansvaret för medlemmarna begränsas till endast det kapital som satsas i föreningen, och det är upp till varje ekonomisk förening att bestämma själva hur stor denna summa är. En ekonomisk förening företräds av en styrelse. Syftet med föreningen är att främja de ekonomiska intressena för medlemmarna och de måste alla vara delaktiga i verksamheten. Som medlem kan man vara anställd, konsument eller producent.

Egenanställning
Egenanställning är en relativt ny företagsform eller anställningsform. Som egenanställd arbetar man oftast som frilansare eller frilansande konsult via ett egenanställningsföretag. Man får friheten som kommer med egenföretagande, men också den trygghet en anställning kan innebära. Som egenanställd sätter man sitt egna pris, sina villkor och väljer själv vilka uppdrag man tar och hur många. Man behöver inte heller ha något startkapital, det är bara att köra igång direkt.

Skillnaden från de andra företagsformerna är att man överlåter all administration, försäkringar, utbetalningar och kontakt med Skatteverket till ett egenanställningsföretag. Många ser också egenanställning som en språngbräda till att starta sitt egna företag. Man kan prova vattnet med sin affärsidé innan man investerar massa pengar och sätter sin personliga ekonomi helt på spel. Andra ser det som ett sätt att tjäna extra pengar.

Det kan vara en lättnad att i början ha möjlighet att etablera företaget, skapa kontakt med kunder och se hur det går, innan man ger sig ut helt. Det sparas mycket tid på att överlåta administration och bokföring som istället kan läggas på utvecklandet av verksamheten. Många tycker att det är enklare att ta tag i administration och bokföring när företaget redan är etablerat och tryggare. Då finns mer tid över till den biten.

Egenanställning hos Cool Company

Cool Company är ett egenanställningsföretag där du får du ut det bästa från livet som egenföretagare, men slipper allt det krångliga med administration och bokföring. Du kan lägga mer tid på din verksamhet helt enkelt.

Det finns dessutom många andra fördelar med att fakturera utan företag genom Cool Company. 
Listan är lång:

  • Du får korrekta och snabba utbetalningar.
  • Du är försäkrad av vad vi skulle säga är de bästa försäkringarna, du täcks av olycksfallsförsäkring, grupplivförsäkring och ansvarsförsäkring. Det enda du behöver tänka på är att föranmäla dina uppdrag.
  • Möjlighet att få ersättning från din A-kassa.
  • Du omfattas av Cool Companys F-skattsedel och vi hanterar all kontakt med Skatteverket.
  • Du kan sätta av pengar till tjänstepension.
  • Du har möjlighet att göra olika avdrag, t.ex. för RUT- och ROTarbete, milersättning, traktamente och friskvård.
  • Du har tillgång till kostnadsfri support via mejl, telefon och chatt på hemsidan om det skulle behövas.
  • Om något problem uppstår med en kund, t.ex. att du inte får betalt i tid, hjälper vi dig med det.
  • Du får tillgång till flera olika erbjudanden och rabatter som både vara bra för din verksamhet men som också passar till livet utanför arbetslivet. Det finns mycket att välja på, bland annat en drönarutbildning, få hjälp med teknikstrul eller rådgivning för din verksamhet.

Som egenanställd hos oss sätter du ditt eget pris. Genom vår fakturakalkylator hjälper vi dig att beräkna vad som landar i din plånbok efter att du betalat sådant som skatt och avgifter.

Många som är nya inom egenföretagande eller egenanställning saknar full koll på hur stor procent av den fakturerade summan som går till sociala avgifter och skatter, men det är faktiskt en hel del. Cool Company tar en avgift på 5,98 procent för att hantera all administration för dig och se till att du är trygg när du är ute och jobbar. Övriga avgifter är lagstadgade och måste betalas oavsett företagsform. 

Räkna ut exakt vad du får ut, och vilka avgifter man som frilansare omfattas av genom vår fakturakalkylator. Det kan alltså vara värt att investera i ditt företag och dig själv, att slippa stora delar av det jobbiga. Räkna ut exakt vad du får ut och vad pengarna går till i vår fakturakalkylator.

Portrait of a female factory employee with a digital tablet looking at camera and smiling. Woman warehouse worker with people in background.