Enskild firma eller aktiebolag?

Är du redo att starta en egen verksamhet? Funderar du på vilken företagsform som är den mest lönsamma för dig, kanske funderar du på enskild firma eller aktiebolag?

Det finns för- och nackdelar med båda företagsformerna, och valet mellan dem beror på företagarens behov och preferenser. Här går vi igenom de två olika företagsformerna!

Enskild firma vs aktiebolag – vad är skillnader, fördelar och nackdelar?

När man pratar om att starta eget är det vanligt att det är en enskild firma eller aktiebolag man syftar på. De två olika företagsstrukturerna har både olika juridiska och ekonomiska förutsättningar. För att göra det så enkelt som möjligt går vi här igenom en kort översikt över skillnader, fördelar och nackdelar mellan de två företagsformerna:

Skillnaderna mellan enskild firma och aktiebolag i stora drag:

Enskild firma är en personlig företagsform, företagets ägare och företaget själv betraktas som en och samma juridiska person. Det finns ingen skiljelinje mellan den privata ekonomin och företagets. Ett aktiebolag är däremot en separat juridisk person som är fristående från dess ägare. Ägarna för ett aktiebolag kan vara både fysiska och juridiska personer.

För att starta en enskild firma finns det inga minimikrav på kapital, det är bara att sätta igång, det gör man genom att ansöka om F-skattsedel hos Skatteverket. Ett aktiebolag däremot måste ha ett startkapital på minst 25 000 kronor för att sätta igång.

Det finns även skillnader mellan enskild firma och aktiebolag när det kommer till skatt. En enskild firma beskattas som personlig inkomst för ägaren medan ett aktiebolag beskattas som en separat juridisk person. För enskild firma beskattas vinsterna i företaget och räknas ihop med de övriga inkomsterna man har som privatperson. När det kommer till aktiebolag betalar man bolagsskatt som ligger på 20,6 procent för de beskattningsår som har börjat den 1 januari 2021 eller senare.

En enskild firma har enklare och mindre formella krav på företagsledningen och bokföringen jämfört med aktiebolag. Ett aktiebolag har högre krav på dokumentation, redovisning och rapportering jämfört med enskild firma.

Fördelar med enskild firma:

 • Det är lättare och billigare att starta upp jämfört med ett aktiebolag. Det finns inget minimikrav på kapital för att starta en enskild firma.
 • Relativt enkelt att hantera och innebär färre formella krav än aktiebolag, t.ex. krav på årsredovisning och revisor.
 • Mer frihet och flexibilitet att bestämma över företagets verksamhet och pengar.

Nackdelar med enskild firma:

 • Den största nackdelen handlar om att man är personligt ansvarig för sin enskilda firma. Man ansvarar personligen för företagets eventuella skulder och skadeståndsansvar, det innebär att ens personliga tillgångar kan beslagtas om företaget går i konkurs. Avtal och liknande går man också personligen in i.
 • Begränsade möjligheter att dra av företagskostnader, vilket kan medföra högre skatt. Mer om skatt, moms och avdrag för enskild firma.

Fördelar med aktiebolag vs enskild firma:

 • Ett aktiebolag är en separat juridisk person vilket innebär att ägarna inte personligen ansvarar för företagets skulder och skadeståndsansvar.
 • Företagskostnader är helt avdragsgilla, vilket kan leda till lägre skatt.
 • Chanserna att dra till sig större kapital än enskilda firmor är större eftersom det finns möjlighet att sälja aktier till allmänheten eller investerare.

Nackdelar med aktiebolag:

 • Man behöver ha ett startkapital på minst 25 000 kronor för att komma igång med sitt aktiebolag. 
 • Det finns högre formella krav på ledningen och bokföringen än enskilda firmor vilket kräver både mer tid och mer resurser. Mer administrativt arbete än en enskild firma, inklusive krav på en styrelse och revisor.
 • Större krav på finansiell redovisning och rapportering, vilket kan vara mer kostsamt och tidskrävande jämfört med en enskild firma.

Det finns för- och nackdelar med båda företagsformerna, och valet mellan dem beror på dina behov och preferenser. Det är viktigt att överväga vilken företagsform som passar bäst för just dig och den verksamhet du planerar att driva.

Det finns dessutom andra företagsformer att välja på, förutom aktiebolag och enskild firma finns t.ex. handelsbolag eller egenanställning som alternativ.

Krångligt med enskild firma eller aktiebolag? Kolla in egenanställning!

När man vill dra igång en egen verksamhet är det många som funderar på att starta enskild firma eller aktiebolag och väger för- och nackdelar mot varandra. Men en relativt ny form av företagande är egenanställning.

Vi på Cool Company brukar säga att egenanställningen ger friheten från ett eget företag, men mer trygghet från en anställning. Man startar man inget eget företag utan man går genom ett egenanställningsföretag och deras F-skattsedel. Administration, skatter, moms och kontakt med Skatteverket sköter också egenanställningsföretaget. Man sätter inte sin privata ekonomi på spel på samma sätt som vid enskild firma men man hittar sina jobb och arbetar som en företagare. Det finns många likheter mellan enskild firma och att vara egenanställd.